Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

2.7 Fransızca

Başlangıç düzeyinde Fransızca  bilgisi edinme, yazma, basit cümlelerle konuşma.

Fransızca  okuma yazma, basit dilbilgisi kuralları doğrultusunda yine basit kalıpları öğrenerek metin okumaya başlama ve basit konuşma kalıplarıyla belli bir düzeyde konuşma.

Bu ders tamamlandığında;
Fransızca okuyup yazabilirler. Başlangıç düzeyi olarak kabul edilen belirli kalıplarla cümle kurabilirler, konuşmaya başlayabilirler. Bu kalıplarla yazılmış küçük cümleli metinleri okuyabilirler.

Dersler, okuma yazma alıştırmalarını içeren metinler, Fransızca başlangıç düzeyindeki   kitap serilerinin seçilerek okutulacak  ve bu serilerin CD’lerinin  dinletilecek ve değerlendirmeler yapılacaktır.

Görsel ve İşitsel, Bütün Parça Sistemi ve Kelime Odakli Ezber Yöntemleri Ile Desteklenen Arapça Öğretimi Hedeflenmektedir.

Birinci Kur
Fransızcaya giriş, hecelerin birbirine bağlanması, iki esas fiile giriş, cümle içinde bu fiillerin kullanımı, aylar, yıllar, sayılar, mevsimler ve diğerlerinin öğretilmesi;

İkinci Kur
Esas fiillere ve bunların şimdiki zaman – geçmiş zaman ve gelecek zamanlarının kullanımı. Sıfatlar – sıfatların kişilere göre değişimi, düzenli / düzensiz fiiller – hareket bildiren fiiller ve diğerlerinin öğretilmesi;

Üçüncü Kur
Okuma, yazma ve konuşmaya geçişin sistematik olarak öğretilmesi ve benimsetilmesi;

Dördüncü Kur
Tamamen konuşma diline geçiş. Fransızca kompozisyon yazma ve telefon görüşmesi yapabilme, tercüme çalışmaları eğitimi gerçekleştirilecektir.

Kimler Katılabilir?
Fransızcayı öğrenmek isteyen herkese açıktır.

Programın Süresi
Toplam 50 saattir.

Yasemin SALCI

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi