Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

2.1 İngilizce

Bu program, ingilizce öğrenmek isteyenler veya ingilizce seviyesini yükseltmek isteyenler için hazırlanmıştır. Program dört kura ayrılmıştır.

Birinci Kur
Bu kurda temel dil yeteneklerine giriş yapılacak ve kişilere değişik ortamlarda kendilerini ifade edebilme yeteneği kazandırılacaktır.

İkinci Kur
Bu kurda konuşma, dinleme, okuma ve yazma yetenekleri daha ileri bir seviyeye getirilecektir. Kişilerin dinlediklerini anlama, anladıklarını farklı biçimde ifade etme yeteneklerinin yanı sıra, yazma ve okuma seviyeleri de ilerleyecektir. İngilizcede yazışma diline giriş yapılacaktır.

Üçüncü Kur
Dil öğrenimindeki dört yetenek (konuşma, dinleme, okuma, yazma) orta seviyeye getirilecektir. Yazışma dilinde ilerleme sağlanacaktır.

Dördüncü Kur
Son kurdaki amaç İngilizce’yi daha iyi analiz edebilme, daha karmaşık ve yüksek seviyede okuma ve dinleme parçalarını anlama, kendi fikir ve düşüncelerini bir tartışma ortamında ifade edebilme yeteneklerini en yüksek düzeye çıkarmaktır. Kelime hazneleri geliştirilirken deyimler üzerinde de durulacaktır. İngiliz ve Amerikan edebiyatından metinler ve şiirler katılımcılara tanıtılacak ve konuşma–yazma yetenekleri farklı okuma metinleriyle zenginleştirilecektir.

Kimler Katılabilir?
İngilizce öğrenmek isteyen herkese açıktır.

Programın Süresi
Toplam 50 saattir.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi