Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Amaçlar ve Hedefler

Araştırma Merkezleri | Hakkımızda | Amaçlar ve Hedefler | Bilimsel Toplantılar | Faaliyetler | Seminer ve Konferanslar | Projeler | Sektörle İlişkiler

Turizim alanında araştırmalar yapmak ve yaptırmak; bu konularda raporlar hazırlamak, projeler yürütmek, yayın yapmak.

Ulusal ve uluslararası akademik kuruluşlar ve araştırma kurumlarıyla işbirliği yaparak ulusal ve uluslararası eğitim programları oluşturmak ve yürütmek.

Sertifikalı veya sertifikasız eğitim ve öğretim programları düzenlemek.

Konferans, sempozyum, çalıştay, seminer, sergi ve benzeri çalışma ve etkinlikler yapmak.

Kamuoyunu bilgilendirici tanıtım, gösteri, festival gibi etkinlikler yapmak veya bu tür etkinliklere katkıda bulunmak.

Kamuoyunu bilgilendirici görsel veya işitsel materyal hazırlama ve yayınlamak, bu tür materyallerin oluşturulmasına katkıda bulunmak.

Turizm alanında yurt dışında ve yurt içinde aynı konularda çalışan bilimsel kuruluşlar ile resmi ve özel kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, ortak faaliyetler tasarlamak ve yürütmek.

Üniversite olanaklarından yararlanarak turizm envanteri ve veri tabanları hazırlamak ve DPÖ başta olmak üzere devletin turizimle ilgili birimleri ile paylaşmak.

Öncelikle YDÜ öğrencileri olmak üzere, üniversitede öğrenim gören her düzeydeki öğrenciyi, Turizm Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin faaliyet konularında araştırma yapmaya yöneltmek ve araştırmalarına destek vermek.

Turizm Araştırma Geliştirme Merkezinin faaliyet konularına giren araştırma ve çalışmaları yürütmek üzere çalışma grupları oluşturmak ve koordine etmek.

Yakın Doğu Üniversitesi yönetmelikleri çerçevesinde kamu kuruluşlarına ve özel kuruluşlara ücretli ya da ücretsiz danışmanlık ve bilirkişilik hizmeti vermek.

Turizm alanında araştırma, inceleme ve eğitim çalışmalarının gerçekleştirilmesinde yerli ve yabancı uzmanlardan yararlanmak.

Turizm Araştırma Geliştirme Merkezinin amacının gerçekleşmesine hizmet edecek şekilde Türkçe ve İngilizce yayınlar yapmak.

Turizm alanında Ulusal ve uluslararası araştırma projelerinin gerçekleşebilmesi için gerekli koordinasyonu yürütmek, bu projeler için destek veya fon sağlamak.

Misyon
Turizm Araştırma ve Geliştirme Merkezi, turizm sektöründeki paydaşlara bilimsel temellere dayalı araştırma ve uygulamalarla etkili çözümler sağlayarak turizm sektörünün ve toplumun sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmayı kendine görev edinmiştir.

Vizyon
Çok iyi yetişmiş kalifiye personeliyle, uluslararası standartlarda verimliliği esas alarak, 'eğitim-öğretim', 'araştırma-geliştirme' ve 'profesyonel danışmanlık' hizmetlerini gerçekleştirirken şeffaflık ve katılımcılığı ön planda tutarak faaliyetlerinde dünya standartlarına ulaşmaktır.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi