Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

YDÜ Girne Hastanesi

Tasarım ve Fiziki Geliştirme Dairesi


Proje: NEU-DESIGN
Bina Adı: YDÜ Girne Hastanesi
Kullanım Amaçı: Hastane
Yapı Türü: Betonarme karkas
Kat Adeti: İki blok x 4 kat
Brüt Alan: 2x560 m²
Malzeme: Dışta, sıva + boya
İçte, sıva, boya ve seramik.
Hizmete Açılış Tarihi: İnşaatı devam etmektedir.


YDÜ Girne Hastanesi

Yakın Doğu Üniversitesi Girne Hastanesi, Girne bölgesinde ikamet eden yerli ve yabancı insanların sağlık gereksinimlerini karşılamak üzere başlatılan bir projedir.

Dörder katlı iki blok olarak tasarlanan proje ile Girne halkına, kendi bölgesinde zaman kaybetmeden sağlık hizmeti verilebilecektir. Acil Tıp hizmetleri ve poliklinik servisleri ile bölge halkının imadadına yetişecek olan Yakın Doğu Üniversitesi Girne Hastanesi, ileri teşhis ve tedaviler için Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ile işbirliği içinde çalışacaktır.

YDÜ Girne Hastanesi
YDÜ Girne Hastanesi
YDÜ Girne Hastanesi
I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi