Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Mimarlık-Tasarım-Planlama-Araştırma Merkezi

Araştırma Merkezleri | Araştırma Merkezi Yönetmeliği


YDÜ Mimarlık Fakültesi  bünyesinde   YDÜ “MİMARLIK-TASARIM-PLANLAMA ARAŞTIRMA MERKEZİ” Adı altında bir araştırma merkezi kurulması istenmektedir. Bu Eğitim-Araştırma ve uygulama kuruluşu olarak sistemin açılımı aşağıda verilmektedir. 

GEREKÇE
Mimarlık Fakültesi eğitiminin 20. Yılında ve üniversitemizin 25. yılı kutlamaları içinde “Mimarlık-tasarım-planlama Bilim Alanında” bir araştırma merkezi kurma olgunluğuna erişmiştir. Fakülte olarak Mimarlık Bölümü ile eğitime başlamış, İç Mimarlık Bölümünü kurmuş ve son kurulan Peyzaj Mimarlığı bölümü ile üç bölüm halinde lisans eğitimini yürütmektedir. Bu lisans eğitimi çalışmalarını Mimarlık ve İç Mimarlık bölümlerinde Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarına yansıtarak uzman ve akademisyen yetiştirmek aşamasına gelmiştir. Bu yapı ile fakülte bu araştırma merkezini yürütecek organlara sahiptir.
Üniversite ve Fakültede mimarlık-tasarım-panlama alanında, araştırma, geliştirme, uygulama merkezi olarak çalışan bir bilimsel kuruluşa gereksinim duyulmaktadır. Aşağıda kuruluşun bilimsel olarak çalışması için bir system kurulmuştur.

KURULUŞUN İSMİ
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ  MİMARLIK – TASARIM – PLANLAMA -ARAŞTIRMA MERKEZİ

KURULUŞUN AMACI

  • Y.D.Ü. Mimarlik Fakültesi bünyesinde araştırma ve geliştirme yapmak sonuçlarını uluslararası bilimsel yayında bulunarak duyurmak.
  • Kamu ve özel sektörün gereksinimi olan bilimsel çalışmalar ve her türlü proje planlamada danışmanlık hızmeti sunmak.
  • Eğitimde bilimsel ve sanatsal değeri olan çalışmaları organize ederek öğretim üyeleri ve öğrencilerin katılımını sağlamak.
  • Araştırma çalışmalarını Lisansüstü eğitimi ile parallel yürütecek öğrencilere danışmanlık yapmak ve projelerinde yardımcı olamak
  • Yaz okulları açarak öğrenci değişimi sisteminden (ERASMUS) yararlanarak uluslararası programları uygulayarak eğitim yapmak
  • Açık üniversite statüsünde eğitim organize etmek, bilimsel ve mesleksel kurslar açarak eğitim yapmak ve çalışmaları sertifika ile değerlendirmek
  • Mimarlık-tasarım-planlama bilim ve sanat alanında çalışmalar yaparak çalışmaların uluslararası nitelikte sürdürlebilirliğini sağlamak

KURULUŞUN KAYNAKLARI
Fiziksel Kaynaklar
Mekan: Mimarlık Fakültesi derslikleri - Atölyeleri - Laboratuvarları - Arşivleri - YDÜ ilgili bölüm mekanları - NEU dizayın imkanlarından yararlanmak

Finans: AB. Fonları
TC. Genel ve Eğitim-araştırma fonları
TUBİTAK fonlarından yararlanmak.
Özel sektöre yapılan hızmet karşılığı üçret
Öz kaynaklar

İş Gücü: Y.D.Ü. Mimarlık fakültesi akademisyenleri ve çalışanları
Araştırmaya dışarıdan katılan akademisyenler
Misafir Öğretim üyeleri ve araştırıcılar

KURULUŞUN ORGANLARI (Bileşenler)
Y.D.Ü. Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri (Asistanlar)
kariyerlerine bakılmaksızın sistemin organlarıdır.
Araştırma çalışması için oluşturulan kadrolu ve misafir öğretim üyeleri, uzmanlar o çalışmanın asli organlarıdır.
Y.D.Ü. imkanlarından yararlanmaya sahiptir.

KURULUŞUN ÇEVRESİ
Araştirma kuruluşunun yakın çevresi Kıbrıs Adası-(KKTC Rum kesimi), TC olmak üzere AKDENİZ HAVZASI ülkeleri ve kültür değerleri ile mimari tasarım planlamayı ilgilendiren kuruluşlar yakın çevresini oluşturacaktır. Yoğunlukla bu çevrede çalışmalara sürdürülebilirlik kazandırılarak çevre oluşturulucaktır.

KURULUŞUN YÖNETİMİ
Araştirma merkezini “Araştırma merkezi Yönetim Kurulu” yönetir.
Y.D.Ü. Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi’nin genel kurulu doğal üyeleri, Dekan, Bölüm Başkanları, profesörler temsilcisi, Doçentler temsilcileri ve Doktoralı öğretimüyesi temsilcilerinden oluşur.
Genel kurul başkanlığını Dekan yürütür.
Genel kurulunca alınan  kararları yönetim kurulu yürütür.
YDÜ Mimari-tasarım-Planlama Araştırma Merkezi Müdürü Fakülte Dekanlığı Önerisi ile Genel kurul üyeleri arasından seçilerek atanmak üzere Rektörlüğün onayına sunulur. Yönetim kurulunun aldığı kararları uygulama alanına kor ve işlerliğini sağlar

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi