Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Araştırma Grupları

Hakkımızda | Araştırma Grupları l Eğitim | Yayınlarımız | Tanı | Haberler | Seminerler | Duyurular | Destekleyen Merkezler | Hızlı Linkler

Genetik Kanser

Kanser Kök Hücreleri ve Telomer-Telomeraz Araştırma Grubu:

Kanser Kök Hücreleri ve Telomer-Telomeraz Araştırma Grubu

Esas amacı kanser hücrelerinin kendini yenilemesinin altında yatan mekanizması hakkında bilgi edinmektir. Bu program hücre ölümsüzlüğü, kanser, kök hücre biyolojisi ve telomer-telomeraz biyolojisi gibi stratejik önemi olan anahtar çalışma alanlarını bir arada toplar. Translasyonel (Çevrimci) kanser araştırması yenilikçi laboratuvar modellerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Sonuç olarak objektif insan kanserlerinin tedavisinde küçük moleküllerin ve gen bazlı tedavilerin uygulanabilmesi için rasyonel bilimsel temel sağlamaktır.

Yaşlanma ve Kanser Araştırma Grubu:

Yaşlanma ve Kanser Araştırma Grubu

Yaşlanma ve kanser birlikte çalışarak vücudu yıpratmaktadır. Bu araştırma grubunun amacı neden farklı yaşlanıyoruz anlamak, yaşlandıkça kanser riskini azaltmak ve yaşlanmanın kanserin ortaya çıkamsına ve seyrine olan etkisini araştırmaktır. Bu grup genomik dengesizlik, oksidatif stres, telomer-telomeraz biyolojisi ve kanser biyolojisi gibi farklı uzmanlıkları birleştirmekte ve bu sayede ilk gelişim, yaşam boyu sağlık, beslenme gibi faktörlerin herbirinin sağlıklı yaşlanmdaki etkisini incelemektedir.

Genetik ve Gelişim Biyolojisi Araştırma Grubu:

Genetik ve Gelişim Biyolojisi Araştırma Grubu

Bu araştırma grubunun temel amacı insan embryonik gelişiminin altında yatan genetik mekanizmaları daha iyi anlamaktır. Bu grup gelişim biyolojisi, genetik, DNA mutasyon ve tamiri, hücer biyolojisi ve moleküler biyoloji dallarından birçok uzmanlığı bir araya getirmektedir. Bu grubun hedef i genetik ve embriyonik gelişim eksikliklerine bağlı hastalıkların tanı, ve tedavisinde hatta önlenmesini sağlayıcı araştırmalara yapmaktır.

Tanısal Araştırma Grubu:

Tanısal  Araştırma Grubu

Bu mutidisipliner araştırma grubunun amacı yeni bulguların tanıya yönelik değerlerinin araştırılmasıdır. Uzun vadeli amacı yeni tanı testleri/Kitleri/araçları üreterek tanı sürecine katkı sağlamaktır.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi