Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Dersler

Uzaktan Eğitim Merkezi | Vizyon / Misyon | Tarihçe | Kadro | Dersler | Programlar | İletişim

ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ I ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ I

Ders Öğretim Üyeleri:
Prof. Dr. Ali Efdal Özkul,
Uzman Ayten Koruroğlu
Ders Koordinatörü:
Uz. Şenay Kocakoyun – uzem.tarih@neu.edu.tr
Dersin Tanımı: Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması.

Derse Erişmek İçin Tıklayın!

ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ II ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ II

Ders Öğretim Üyeleri:
Prof. Dr. Ali Efdal Özkul
Uzman Ayten Koruroğlu
Ders Koordinatörü:
Uz. Şenay Kocakoyun – uzem.tarih@neu.edu.tr
Dersin Tanımı: Lozan Barış Antlaşmasından itibaren dış devletlerle olan ilişkiler ve antlaşmalar, hukukî, siyasal, sosyal, eğitim-öğretim ve kültür alanlarında yapılan inkılaplar, Mustafa Kemal dönemi Türk dış politikası, Atatürk ilkeleri ve bütünleyici ilkelerin ve Atatürkçü düşüncenin genç nesillere aktarılması.

Derse Erişmek İçin Tıklayın!

TÜRK DİLİ I: YAZILI ANLATIM TÜRK DİLİ I: YAZILI ANLATIM
Ders Öğretim Görevlisi:
Uzman Ayşegül Akçam
Ders Koordinatörü:
Pelin GÜR – uzem.turkdili@neu.edu.tr
Erkan Bal – uzem.turkdili@neu.edu.tr
Dersin Tanımı: Dilin tanımı ve önemi; dil kültür ilişkisi; yazı dili ve özellikleri, yazılı anlatımda dış yapı ve kurallar, imla kuralları ve noktalama işaretleribölümleri üzerinde çalışılacaktır.

Derse Erişmek İçin Tıklayın!

TÜRK DİLİ II: SÖZLÜ ANLATIM TÜRK DİLİ II: SÖZLÜ ANLATIM
Ders Öğretim Görevlisi:
Uzman Ayşegül Akçam
Ders Koordinatörü:
Pelin Gür - – uzem.turkdili@neu.edu.tr
Erkan Bal – uzem.turkdili@neu.edu.tr
Dersin Tanımı: Konuşma becerilerinin geliştirilmesi, sözlü anlatım türlerinin örneklerle öğretilmesidir. Bu dersle öğrencilerin topluluk önünde rahat konuşmaları sağlanacak ve sözlü anlatımlarda kendilerini etkin bir şekilde nasıl ifade edebilecekleri öğretilecektir.

Derse Erişmek İçin Tıklayın!

UZLAŞIM/ ARABULUCULUK (MEDİATİON) EĞİTİMİ UZLAŞIM/ ARABULUCULUK (MEDİATİON) EĞİTİMİ
Ders Öğretim Üyelesi:
Uzman Nüket Gündüz
Dersin Tanımı: Kazan-Kazan felsefesini temel alan, çatışma/anlaşmazlık çözümleme ile ilgili temel kavramlar, çatışma/ anlaşmazlık ile baş etme yöntemlerinden biri olan Uzlaşım’ın (arabuluculuk) uygulanışı, temel ilkeleri, uygulama basamakları ve okullarda kullanılan Akran Uzlaşımı’nın (arabuluculuk) rol oyunları ile uygulanmasıdır.

Derse Erişmek İçin Tıklayın!

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi