Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Kadro

Uzaktan Eğitim Merkezi | Vizyon / Misyon | Tarihçe | Kadro | Dersler | Programlar | İletişim

Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürü
Doç. Dr. Hüseyin Bicen

Yönetim Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu
Prof. Dr. Doğan İbrahim
Doç. Dr. Nadire Çavuş
Doç. Dr. Zehra Altınay Gazi
Doç. Dr. Fahriye Altınay Aksal
Doç. Dr. Fezile Özdamlı
Doç. Dr.. Hüseyin Bicen

Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Ali Efdal Özkul
Doç. Dr. Zehra Altınay
Doç. Dr. Gökmen Dağlı
Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Hürsen
Dr. Erinç Erçağ
Uz. Ayşegül Akçam
Uz. Ayten Koruroğlu
Uz. Nüket Gündüz
Uz. Mert Baştaş

UZEM Koordinatörleri
Uz. Şenay Kocakoyun – uzem.tarih@neu.edu.tr
Araş.Gör. Erkan Bal – uzem.turkdili@neu.edu.tr
Araş.Gör. Semih Çalışkan – uzem.pedagoji@neu.edu.tr
Araş.Gör. Pelin Gür – uzem.turkdili@neu.edu.tr -- uzem.pedagoji@neu.edu.tr
Araş.Gör. Vaide Ese – uzem.pedagoji@neu.edu.tr
Araş.Gör. Gbala Moses – online@neu.edu.tr

Video Çekim ve Düzenleme
Serkan Erkök (Kameraman)
Özgün Çağlar Öztürk (Kameraman)
Bilal Kavalçalan (Kameraman)
Ali Can Yangıcı (KJ Operatörü)
Aptullah Sayar (Yönetmen)
Fatih Yılmaz (Yönetmen)

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi