Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi

Araştırma Merkezleri | Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi | GSTF, Tasarım Merkezi | Merkez Hakkında


Merkezin Misyonu;
Evrensel düşünce ve değerlere sahip, ülke ve dünya kültürüne sanat ve tasarım yoluyla katkıda bulunacak etkinlikler gerçekleştirmek, araştırma ve yayınlar yapmaktır.

Merkezin Vizyonu;
Uluslararası düzeyde bilinen, gerçekleştirdiği etkinlik, araştırma ve yayınlarla sanat ve tasarımın toplumda gerçek değerini bulmasına ve geliştirilmesine öncülük eden örnek bir merkez olmaktır.

Merkezin Amaç ve Hedefleri;

  • Sanat ve tasarım alanında araştırmalar yapmak ve yaptırmak; bu konularda raporlar hazırlamak, projeler yürütmek, yayın yapmak.
  • Ulusal ve uluslararası akademik veya araştırma kurumlarıyla işbirliği yapmak; konferans, sempozyum, çalıştay, seminer, sergi gibi çalışma ve etkinlikler yapmak.
  • Dünyada sanat ve tasarım alanlarının çeşitlenerek gelişmesi nedeniyle disiplinlerarası işbirliğini güçlendirecek etkinlikleri yaygınlaştırmak.
  • Sanatçı ve tasarımcılara yönelik telif hakları yasasını geliştirmek ve hak korunmasına destek olmak.
  • Sanat ve tasarım alanında ulusal ve uluslararası araştırma projelerinin gerçekleşebilmesi için gerekli koordinasyonu yürütmek, bu projeler için maddi destek sağlamak.
  • KKTC sanat eseri envanteri ve veri tabanları hazırlamak ve bunu devletin ilgili birimleri ile paylaşmak.
  • Sanat ve tasarımın günlük yaşamdaki etki alanlarının genişlemesi ve öneminin artması nedeniyle, kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık ve bilirkişilik hizmeti sunmak.
  • Üniversitemiz:
    Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi ve Sahne Sanatları Fakültesi ile GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ kurulmasına katkıda bulunmak, ARTNEU isimli sanat ve tasarım içerikli hakemli bir dergi çıkarmak.Prof. Dr. Uğurcan AKYÜZ
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi Başkanı
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi DekanıGüzel Sanatlar Enstitüsü - Sanat ve Tasarım Dergisi

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi