Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi

Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane'de Rauf Raif Denktaş ile ilgili kitapları görmek için tıklayınız.

Rauf Raif Denktaş ile ilgili kaynakları görmek için tıklayınız.

Yakın Doğu Üniversitesi Rauf Raif Denktaş Merkezi’nin ilkeleri çerçevesinde, Merkezi’nin çalışmaları uluslararası platforma yansıtılacak biçimde gerçekleştiriliyor.

Rauf Raif Denktaş Merkezi’nin oluşturulması yönünde bir yılı aşkın süredir yürütülen Bilimsel Etüdler Seksiyonu, Dokümantasyon Seksiyonu, Uluslararası İlişkiler Seksiyonu şeklindeki birimler Enstitü Genel Sekreterliği’nde koordine edilmektedir.

Bu doğrultuda;
1. Rauf Raif Denktaş Merkezi Bilimsel Etüdler Seksiyonu (BES) Tarih Tetkikleri Merkezi’ne katkıda bulunacak bütün bilimsel nitelikli kurumlara ve akademik bünyelere açıktır. BES kapsamındaki gurup çalışmaları ve bireysel etüdler konferans ve sempozyumlarda değerlendirilecektir.

BES’in temel amacı, Yakın Doğu Bölgesi Tarihi, Türkiye ve Kıbrıs Türk Halkı Tarihi tetkikleri anlayışı içerisinde, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın saygı değer tarihsel tanıklığında odaklaşan bir perspektife sahip olmaktır.

BES’ in yayınları bağımsız edisyonlar şeklinde olacağı gibi, Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nin sayfalarına da yansıyabilir.

2. Rauf Raif Denktaş Merkezi Dökümantasyon Seksiyonu (DOS) bilimsel tarihi metodun gerektirdiği esaslara uygun olarak Arşiv ve Bilgi-Belge tasnifini üstlenmiş bulunuyor.
Bilindiği üzere, bu tarz çalışmaların ‘birikim’ ve ‘tasnif’ başlıkları altında gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ancak, arşivin birikim süreci devam ederken, aşama aşama, tasnif çalışmalarına da geçilmiş olunacaktır.

Tarihsel kapsamı itibariyle Rauf Raif Denktaş’a yönelen tetkikler kadar, doğrudan Kurucu Cumhurbaşkanı’nın kendi arşivleri de esas alınacaktır.

Hemen belirtilmelidir ki, Yakın Doğu Üniversitesi’nde, mevcut birikimin ve arşivin muhafazası için üstün koruma teknolojisine sahip özel arşiv araştırma mekânları tahsis edilmiş bulunmaktadır.

DOS, Merkez’in diğer seksiyonlarıyla birlikte ortak bir temelde, ülke içerisindeki çalışmaları ve uluslararası açılımı hedeflemiş olarak çalışmaya başlamıştır.

Arşiv çalışmaları Yakın Doğu Üniversitesi Tarih, Edebiyat, Lengüistik-Filoloji, Çeviriyazım ve İletişim uzmanı öğretim üyelerinin katkıları ile uzun vadeli bir projeksiyona sahiptir.

3. Rauf Raif DenktaşMerkezi Uluslararası İlişkiler Seksiyonu’nun (US), Yakın Doğu Üniversitesi Vakfı’ndan kaynaklanan imkânların TTM yoluyla US’a tevdi edilmesi ve böylelikle Us’un delege edilmesiyle uluslararası platforma açılmaktadır.

Enstitü’nün genel yapısı doğrultusunda ve özellikle bu konuda, bir yılı aşan bir araştırma ve ilişkilerin kurumsallaştırılması sürecinin yaşanmış bulunduğu kaydedilmelidir.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin, Uluslararası kongre-sempozyum-konferanslar konusunda, birçok milletlerarası ölçeği çok aşan, 30’a yakın sempozyum ve kongrede yaklaşık 65 ülkeden binlerce bilim insanı ile gerçekleşmiş olan temaslarının güçlü bir biçimde canlı tutulması da ele alınmaktadır.

4. Özetle ve Özellikle;

Rauf Raif Denktaş Merkezi’nin,
(a) Tarih tetkiklerinin, geçmişin aydınlanması kadar, bunun günümüze ve geleceke yönelen kapsamının incelenmesi;

(b) Yakın Doğu Bölgesi- Türkiye- Kıbrıs tarih halkaları ilişkiler dinamiklerinin ele alınması;

(c) Kıbrıs Türk Halkı’nın varlığına ve Rauf Raif Denktaş’ın tarihsel işlevine ilişkin somut tarih tetkiklerinin sürdürülmesi;

(d) Kaydedilen ilke, esas ve amaçlar doğrultusunda, ilgili Arşiv’in eksiksiz olarak, birikim teknikleri ve tasnif metodlarıyla korunması; bilimsel çalışmalar ve özellikle karşılaştırılmalı metod perspektifine hazır duruma getirilmesi;

(e) Arşiv çalışmalarında millî hedef ve karaktere uygun bir yaklaşım ve tutumu dikkate alan ciddiyete sahip olunması;

Temel ilkeler olarak benimsenmiş ve gerekli uygulamalara geçilmiş bulunmaktadır.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi