Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Kitap Dışı Materyaller

Okul Sayfası | Hakkımızda | Akademik Kadro | Öğrenci El Kitabı | Dersler | Etkinlikler | Kitap Dışı Materyaller | Aday Öğrenciler | Üyelikler ve Akreditasyonlar | İngilizce Seviye Tespit ve Yeterlilik Sınavı Örneği

İngilizce Hazırlık Okulu Tarfından Hazırlanan Kitap Dışı Materyaller
Yakın Doğu Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu’nda kullanılan ders kitaplarına ilaveten Hazırlık okulu okutmanlarının tecrübe,deneyim ve birikimlerinin derlendiği özel amaçlı kitap dışı materyaller de öğrencilerin kullanımına sunulmaktadır.
Genel ingilizcenin yanısıra bölümlerine göre sınıflandırılmış ve kendi ihtiytaçları doğrultusunda eğitim almakta olan hazırlık öğrencilerinin  ilgili bölüm programları ve terminolojisine uygun olarak hazırlanan bu materyaller özel amaçlı ingilizce öğreniminde çok etkili ve gerçekçi bir rol oynamaktadır.

English for Medical Students
Ek kitapçıkların hedef kitlesi Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi  hazırlık öğrencileri olup, kitapçıklar  öğrencilerin düzey ve ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanmıştır.
Usage, Grammar and Everyday Vocabulary kitapçığı, sınıfta kullanılan ders kitaplarını destekleyen ve tamamlayan dilbilgisi ve kelime geliştirme materyalleri içermektedir. Reading kitapçığı öğrencilerin genel okuma becerilerini adım adım geliştirmeyi hedeflerken, Scientific Vocabulary kitapçığı bilim içerikli okuma parçaları ile birlikte fen ve bilime ait kelimeleri konu içerisinde irdeler. Dersleri dinleyerek takip edebilme Tı p Fakültesinde son derece önemlidir. Listening and Speaking kitapçığı, öğrencilerin dinleme becerilerini geliştirmeyi hedef alan egzersizleri içermekte, konuşurken ise öğrencilerin kendilerine daha fazla güvenmeleri üzerinde yoğunlaşmaktadır.

English for Pharmacy Students
Bu kitap, Eczacılık Fakültesi İngilizce Hazırlık Okulu öğrencileri için hazırlanmıştır. Ders kitaplarının yanı sıra , ingilizce seviyesini öğrencinin çıkabileceği en üst düzeye çıkararak, fakültedeki başarısını artırmayı amaçlamaktadır. Kitap Hazırlık eğitimi sürecinde iki sömestr için kullanılmak üzere  iki ayrı kitapçık olarak hazırlanmıştır. Kitapcıklarda; kullanılan ders kitaplarında sunulan dilbilgisini destekleyen materyallerin  yanı sıra, akademik ve bilimsel kelime haznesini  ve okuma becerisini artıracak materyallere ve özellikle de eczacılıkla ilgili okuma parçalarına önemli ölçüde yer verilmiştir.

English for Maritime Studies
Bu kitap İngilizce Hazırlık Okulu denizcilik fakültesi hazırlık öğrencilerinin eğitim hayatları boyunca denizcilikle ilgili karşılaşacakları terimleri içermektedir.

English for Physical Theraphy and Rehabilitation
Kitapta  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon hazırlık öğrencilerine yönelik kavramları anlama ve kelime bilgilerinin artırılmasını amaçlayan materyaller bulunmaktadır.  

English for Nutrition and Dietetics
Beslenme ve Diyetetik bölümü hazırlık öğrencileri için hazırlanmış olan kitapta öğrencilere kendi bölümleriyle ilgili terminoloji  sunulmaktadır.

English for Physchology Students
Bu kitapçık psikoloji hazırlık öğrencilerimizin bölüme geçmeden önce bazı temel psikolojik terim ve kavramları öğrenmeleri, genel anlamda bazı psikoloji konu anlatımlarıyla bilgilendirilmeleri amaçlanarak hazırlanmıştır.  


English for Economics and Administrative Sciences
Ekonomi ve İdari bilimler fakültesi hazırlık öğrencileri için hazırlanmış olan bu kitap  öğrencilere alanlarıyla ilgili terimler ,okuma materyalleri ,sıkça kullanılan diyaloglar,kelime ve dilbilgis alanlarında materyaller  sunmaktadır.

General English for Summer School Course
Yaz Okulu hazırlık öğrencileri için hazırlanmış olan bu kitabın amacı öğrencilere  kısa sürede ingilizcedeki dört beceriyi ( konuşma,yazma,dinleme ve dilbilgisi ) öğretmektir. 

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi