Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Teknoloji Tasarım Öğretmenliği Bölümü

Fakülte Sayfası | Dersler | Yararlı Linkler

Teknoloji Tasarım Öğretmenliği Bölümü’nün amaçları;

  1. Hızla gelişen bilgi teknolojilerinin okullarda kullanılmasını ve öğretimin en etkili biçimde yapılması için gerekli olan materyallerin geliştirilmesini sağlamak,
  2. Öğrencilere, bilgisayar, tasarım ve animasyonlar hakkında sahip olması gereken temel bilgi ve becerileri kazandırmak,
  3. Mobil öğrenme kavramı ve günümüzde kullanılan mobil öğrenme teknolojilerinin kullanılması. Mobil öğrenme içeriği geliştirilmesi ve uygulamaların değerlendirilmesi yönünde eleman yetiştirmek,
  4. Her türlü Grafik Tasarım uygulamasını çağın gerektirdiği ekipmanlar ile yapabilen eleman yetiştirmek,
  5. Kurumlarda kullanılacak eğitim teknolojisi ürünlerinin etkili ve verimli kullanımı için metod geliştirmek, öğretim yazılımı hazırlamak ve bu yazılımlarının eğitimsel niteliğini geliştirici eleman yetiştirmek,
  6. Konular ile ilgili yazılım ve donanımlara hâkim, iki boyutlu ve üç boyutlu görsel ürünler ortaya çıkarabilen, metin yazımı ve reklâmcılık becerileri kazanmış, iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman yetiştirmek,

Açılması önerilen program, Teknoloji ve Tasarım alanındaki uygulamalar ve gelişmeleri yakından takip edecektir. Ayrıca bu program, teknolojik ve uluslararası gelişmeleri de yakından takip ederek, teknoloji ve tasarım alanında uygulamalı çalışmalar gerçekleştirecektir.

Bu program Öğretmen Yetiştirme Çalışma Grubu’nun, Eğitim Fakültelerinde ihtiyaç duyulan alanlara ilişkin Milli Eğitim Bakanlığının öğretmen ihtiyaç projeksiyon çalışmaları sonucunda belirlediği 18.04.2013 tarihli TC YÖK genel kurul kararı çerçevesinde Eğitim Fakültelerinde Teknoloji Tasarımı Öğretmenliği Bölümü açılması önerilmiştir. Teknoloji Tasarımı Öğretmenliği Bölümü Lisans programının öğretim dili diğer programlarda olduğu gibi Türkçedir.

Önerilen program YDÜ’ de Atatürk Eğitim Fakültesine bağlı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü ile işbirliği halinde yürütülecektir. Meslek Bilgisi ile ilgili dersler Eğitim Bilimleri Bölüm öğretim elemanları tarafından verilecektir.

Önerilen program, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü programlarını zayıflatmayacaktır. Aksine, programlar arasında işbirliği sağlanacaktır. Ayrıca, belirtilen programların amaçları ile Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümünün amaçları farklıdır.

Programı yürütecek olan öğretim elemanlarının kaliteli olması da bu programı güçlü kılmaktadır.

Programdan mezun olanlar Teknoloji Tasarım Öğretmeni ünvanı taşıyacaktır.

Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin 8 dönem boyunca toplam 54 ders, 160 kredi koşulunu tamamlamaları gerekir.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi