Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Hemşirelik

Bölüm Sayfası | Akademik Kadro | Dersler | İş Olanakları | Araştırma Alanları | Bilimsel Etkinlikler | Yararlı Linkler

Lisans

Yüksek Lisans Programları
Hemşirelikte yüksek lisans programına alınacak öğrenciler YÖK ve Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün öğrenci alma kriterlerine uyumlu olmak üzere Hemşirelik Yüksekokulların’dan, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Yüksekokulu’nun Hemşirelik Bölümü’nden “hemşirelikte lisans diplomasına” sahip adaylar ile hemşirelikte yüksek lisans programı kapsamında sadece Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanı için Sağlık Yüksek Okulu Ebelik Bölümünden lisans diplomasına sahip adaylar arasından kabul edilir.

Doktora Programları
Hemşirelikte Doktora Programı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Doktora Programı, Hemşirelikte Yönetim Doktora Programı

Hemşirelikte Doktora Programına alınacak öğrenciler; Hemşirelikte Yüksek Lisans ya da Hemşirelikte Yönetim, Doğum- Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, İç Hastalıkları Hemşireliği, Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği ve Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı yüksek lisans programlarının herhangi birinden yüksek lisans diplomasına sahip adaylar arasından kabul edilir.

Hemşirelikte Doktora Programına alınacak öğrenciler Yakın Doğu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin aşağıda belirtilen 3. maddesine göre, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelikte Doktora programına kabul edilirler.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi