Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği

Fakülte Sayfası | Dersler | Laboratuvarlar


Günümüzde, Dünya’da petrol ve gaz sektörlerine olan talep artışı yüzünden , petrol ve doğalgaz üretimi ile ilgili eğitim ve teknolojik yenilikler ön plandadır. Petrol ve doğalgaz üretim sektöründe petrol ve doğalgaz mühendisleri için geçerli olan yüksek talebin, 21. yüzyılda da aynı şekilde devam edeceği tahmin edilmektedir.

Petrol ve doğal gaz mühendisliği; petrol ve gaz kaynaklarının geliştirilmesi, keşif, taşıma ve depolama ile ilgili geniş tabanlı bir disiplindir. Petrol ve doğal gaz mühendisleri sondaj ve sorunsuz tamamlama programlarının planlama ve yönetimini, sondaj ve üretim ekipmanlarının tasarım ve seçimini, petrol ve gaz taşıma borularının tasarımını, depolamasını, rezerv tahminlerini ve petrol ve gaz özelliklerini yönetirler.

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği lisans programı dört yıllık bir programdır. İlk iki yıl boyunca, İnşaat Mühendisliği ve Makine Mühendisliği müfredatı ile ilgili temel bilim dalları olan matematik, fizik, kimya ve temel mühendislik dersleri incelenmektedir. Son iki yılda ise Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliğine özel uzmanlık dersleri öğretilir. Eğitim teorik ve uygulamalı olarak iki şekilde yapılır. Pratik eğitim ise zorunludur. Bu programı bitiren tüm öğrenciler Petrol ve Gaz Mühendisi olmaya hak kazanır.

Misyon:
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü’nün misyonu; öğretim ve araştırma alanlarında mükemmeliyetçi bir program yapmak ve onların gelecekteki mesleki kariyerlerinde en yüksek başarıyı elde edebilmelerini sağlamak için sondaj, üretim, reservuar mühendisliğinde gereken bilgiyi sağlamaktır.

Amaç:

  • Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği sorunlarını teşhis edip, çözmek için gerekli olan matematik ve ilgili biliminin kullanımı.
  • Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği teknikleri, yetenekleri ve modern araçları konularında uzmanlaşmak.
  • Deney yapma ve tasarlama, sonuçları analiz edip yorumlama.
  • Bir sistemin, bileşenin ya da işlemin endüstriyel, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi gerçekçi kısıtlamalar dahilinde istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarımı.
  • Çok disiplinli takımlarda çalışabilme yeteneğinin geliştirilebilmesi.
  • Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği problemlerini çözmek ve formüle etmek.
  • Mesleki ve etik sorumlulukları anlamak.
  • Etkili iletişim becerisine sahip olmak.

İş Olanakları
Dünyanın büyük petrol ve doğal gaz şirketlerinde. Türkiyenin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı olan TPAO (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı) ve BOTAŞ (Boru Taşımacılığı Anonim Şirketi), Petkim gibi şirketlerle hızla gelişen LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı) sektöründe çalışma imkanları ile yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerde yüksek lisans ve doktora yapma imkanları iş olanakları arasında sayılabilecek başlıklardır. Ayrıca son zamanlarda Kıbrıs adası çevresinde bulunan petrol ve doğalgaz arama çalışmalarından çıkan pozitif sonuçlar, önümüzdeki yıllarda kıbrıs adasında Petrol ve Doğalgaz Mühendislerine de iş istihtamı sağlama açısından gereksinim sinyalleri vermektedir. Buna ek olarak, Kıbrıs adasındaki üniversite programlarında lider ve öncü olan Yakın Doğu Üniversitesi de bu alanda istihdam yapmaktadır.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi