Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Rekreasyon Bölümü

Yüksekokul Sayfası | Dersler


Çok kıymetli dostlar,

Rekreasyon, katılanın gönüllü olarak seçtiği ve boş zamanını değerlendirdiği etkinlikleri kapsar. Rekreasyon, yenilenme, yeniden yaratılma veya yeniden yapılanma anlamına yada insanların iş, görev ve ödev gibi yerine getirilmesi zorunlu etkinlikleri ve yükümlülükleri sonrasında kalan boş zamanlarında dinlenmek, eğlenmek, yenilenmek, bireysel açıdan tatmin olmak için gönüllü olarak katıldıkları etkinlik ya da deneyimlerdir.

Rekreasyon açısından, özgür kalma fonksiyonu özellikle çok önemlidir. Zorunluluk ve yükümlülükler nedeniyle zamanın kölesi haline gelen insan, bunların olmadığı dönemlerde, zamanın hakimi olmakta ve böylece kendi potansiyelinin farkına varma, içindeki gizli enerjiyi ortaya çıkarma ve yaratıcı olarak kullanma, kısaca kendini gerçekleştirme olanağına kavuşur.

Rekreasyon Bölümümüzün temel amacı, spor ve sağlığın etkileşimi ile güven duygusu, fiziksel dinçlik, mesleki bilgisi yüksek ve ahlaki standartlara sahip, saygılı, çok yönlü düşünebilen, çağdaş, evrensel, teknolojik gelişmeleri takip edebilen, mesleki gelişimin her yaşta öğrenilebileceğine inanan ve rekreasyon yönetimi konusunda bilgi, beceri ve donanıma sahip olan rekreasyon eğitmenleri yetiştirmektir.

Misyonumuz, rekreasyon biliminin, akademik ve sosyal hayattaki öneminin ülkemizde kavratılmasına ve bu alandaki eksikliklerin giderilmesine katkıda bulunmak, araştırmacı, erdemli, paylaşımcı, çağdaş, etik değerlere bağlı, yaratıcı, insan haklarına saygılı, çeşitli spor branşlarının yanında, yönetim, eğitim bilimleri, sağlık bilimleri konusunda da yeterli ve kaliteli bilgi ile donatılmış, öğretme ve iletişim becerilerine sahip, mesleki ve bilimsel alanda yetkin rekreasyon eğitmenleri yetiştirmektir.

Vizyonumuz, rekreasyonun gerekli olduğu alanlarda, rekreasyon bilimi ve uygulamalarının gelişine katkıda bulunmak, sağlıklı ve zinde kalarak hareket edebilen bir toplum yaratmaya liderlik eden bir kurum olmaktır.

Neden Rekreasyon Bölümü?
Çünkü...

 • ...rehabilitasyon merkezlerinin, derslerde yeterli bilgi ve beceriye sahip, donanımlı rekreasyon terapistlere...
 • ...engelli bireylerin, topluma kazandırılmasında rekreasyon terapisi faaliyetlerini planlayabilecek ve yönetebilecek donanıma sahip liderlerlere...
 • ... kamu hem özel sektörlerdeki sağlık ve rehabilitasyon kuruluşların, istihdam edilebilecekleri uzman bireylere...
 • ...sağlık kulüpleri ve fitnes merkezlerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde yönetici ve çalışan elemanlara...
 • ... spor, sağlık ve doğa turizmi alanında profesyonel rehberlere...
 • ...beden eğitiminin rekreasyon biriminin, bilimsel boyutta bütünsel yaklaşım gösterebilecek akademisyenlere...
 • ...toplumun çeşitli gruplarına yaşam kalitenin artırılmasında katkıda bulunabilecek liderlere...
 • ...ihtiyacı var.

  Dolayısıyla, sağlık ve spor turizminde, çeçitli sosyal tesislrde, otel ve tatil köylerde, okul ve üniversitelerin yaz spor okullarında, çeşitli kurumların sosyo-kültürel rekreatif ve animasyon faaliyetlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, özel eğitim kurumlarında, üniversitenin sağlık, spor ve kültür daire başkanlıklarında, beden eğitimi birimlerde, spor tesisleri ve federasyonlarda, yerel yönetimlerde ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde rekreasyon bölümün mezunların iş bulma olanağı her zaman mevcuttur.

  I prefer Near East University

  Haftanın Manşetleri

  Fakülteler

  Atatürk Eğitim Fakültesi
  Denizcilik Fakültesi
  Diş Hekimliği Fakültesi
  Eczacılık Fakültesi
  Fen-Edebiyat Fakültesi
  Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
  Hukuk Fakültesi
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  İletişim Fakültesi
  İlahiyat Fakültesi
  Mimarlık Fakültesi
  Mühendislik Fakültesi
  Sağlık Bilimleri Fakültesi
  Sahne Sanatları Fakültesi
  Tıp Fakültesi
  Veteriner Fakültesi

  Yüksekokullar

  Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
  Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

  Meslek Yüksekokulları

  Meslek Yüksekokulu
  Denizcilik Meslek Yüksekokulu
  Adalet Meslek Yüksekokulu
  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

  Enstitüler

  Eğitim Bilimleri Enstitüleri
  Fen Bilimleri Enstitüsü
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü
  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Hazırlık Okulları

  İngilizce Hazırlık Okulu

  Araştırma Merkezleri

  Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
  Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
  Turizm Araştırma Merkezi
  YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
  İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
  Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
  Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
  Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
  Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
  Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
  Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
  Yakın Doğu Enstitüsü
  Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
  Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
  İrfan Günsel Araştırma Merkezi
  Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
  İletişim Araştırmaları Merkezi

  Merkezler

  Tüp Bebek Merkezi
  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
  Psikolojik Danışma Merkezi
  Uzaktan Eğitim Merkezi
  Rûmi Enstitüsü
  Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
  Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
  Kariyer Merkezi
  Sigara Bırakma Merkezi