Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Kaynakça

Yüksekokul Sayfası | Akademik Kadro | Yönetim Kurulu | Üyelikler | Kaynakça


 1. Ahmedov S. Yin and yang of body composition assessment. Chin J Integr. Med 2011; 17(9): 675-679 - http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11655-011-0844-6 

 2. Ahmedov S. Ergogenic Effect of Acupuncture in Sport and Exercise: A Brief Review) J.Strength Cond.Res 2010; 24(5): 1421-1427. - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20386479

 3. Ibrahim D, Ahmedov S. Assessing The Power of An Athelete Using MCU-Based Vertical Jump Test Device. Electronics World, 2010; 116(1892):44–45 - http://connection.ebscohost.com/c/articles/53070775/assessing-power-athlete-using-mcu-based-vertical-jump-test-device

 4. Ibrahim D, Ahmedov S, Khashman A.  Design of a Microcontroller Based Device for Long-Term Monitoring of the Body Temperature of Patients. Proceedings of the 1st International Conference on Manufacturing Engineering, Quality and Production Systems (MEQAPS '09) (Volume I) Transilvania University of Brasov, Romania,September 24-26, 2009, pp. 124 – 129. - http://apps.webofknowledge.com.Library.neu.edu.tr:2048/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=X1PN3HdCLG1FHepDADk&page=
  1&doc=5

 5. Ibrahim D, Ahmedov S. UK Patent for invention titled: Non-invasive detection of cardiac index - http://www.ipo.gov.uk/p-find-publication-getPDF.pdf?PatentNo=GB2436146&DocType=B&JournalNumber=6243

 6. Ibrahim D, Ahmedov S. UK Patent for invention titled: Device for physical fitness assessment - http://www.ipo.gov.uk/p-find-publication-getPDF.pdf?PatentNo=GB2450338&DocType=A&JournalNumber=6240

 7. Ahmedov S. Pulse Oximetry and Acupuncture in Patients With Pain Syndrome. Medical Acupuncture, 2010; 22(3): 219-222 doi:10.1089/acu.2010.0744. - http://online.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/acu.2010.0744

 8. Ahmedov S. The use of auriculopuncture in management of high blood pressure. 2nd International Conference on Hypertension, Lipids, Diabetes and Stroke Prevention March 6 - 8, 2008  Prague, Czech Republic - http://professional.diabetes.org/CongressReport_Display.aspx?CID=60822

 9. Ahmedov S., Atamturk H., Tokmak H. Variations of Total Body Water Changes in Football Players During Running. JSSM 2007; v.6 (suppl 10):54. - http://www.jssm.org/suppls/10/Suppl.10pdf.pdf

 10. Atamturk H., Ahmedov S., Tokmak H. Lifestyle and Nutritional Habits of Footballers from North Cyprus Football League. JSSM, 2007; v.6 (suppl 10):158 - http://www.jssm.org/suppls/10/Suppl.10pdf.pdf

 11. Ahmedov S., Emiroğlu O., Atamtürk H., Burgul N., Tınazcı C. Level of Physical Fitness Among Young Turkish Cypriot Population: Association of Physical Fitness with Obesity in 7425 EUROFIT Test Results of Junior School Children. The 11th European College of Sports Sciences International Congress Proceedings. July 5 – 8 2006. Lausanne, Switzerland, p.135. - http://www.ecss2006.com/images/Science/FinProPrint.pdf

 12. Ahmedov Shahin, Yavuz Hasan Ulas, Erdağ Deniz. “Effects of Menustral Periods on Postural Stability in Eumenorrheic Female Group. Scientific Research and Essays Vol. 7(34), pp. 3053-3057, 30 August, 2012. http://www.academicjournals.org/sre/E-books/August/SRE-%2030%20August,%202011%20Issue.pdf

 13. Erdağ Deniz. “International Sports Problems (TRNC Example)” Near East University 1. International Congress on Children and Sports. 19-21 April 2010, TRNC.

 14. Erdağ Deniz, Burgul Nazım, Tınazcı Cevdet. “Uluslararası Spor Sorunları (KKTC Örneği)”Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Okulu Yeni Dünya Düzeninde Olimpizm Sempozyumu, 24-26 Nisan, 2009, Ankara.

 15. Erdağ Deniz, Tınazcı Cevdet.” KKTC Genel Ortaöğretiminde Görev Yapan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Beden Eğitimi Derslerinin İşleyişine İlişkin Görüşleri” 10. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi 23-25 Ekim, 2008, Bolu.

 16. Erdağ Deniz, Tınazcı Cevdet. An Analysis Of The Secondary School Physical Education Teachers On Conveyance Of P.E Courses In Secondary School In Northern Cyprus. ECSS Estoril 08 9-12 July 2008 Estoril – Portogual

 17. Erdağ Deniz, Yavuz Ulaş, Tınazcı Cevdet. “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Vücut Geliştirme Sporuyla Uğraşan Amatör Sporcuların Ergojenik Yardım Maddeleri Konusunda Bilgi ve Uygulama Düzeyleri = Levels of Knowledge and Practice of Ergogenic Aid Substances Among Amateur Bodybuilder in The Turkish Republic of Northern Cyprus” 11. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi 6-9 Aralık 2007, Antalya

 18. Mehmet PENSE, Hayri DEMİR,  Figen YAMAN LESINGER, Engelli Sporcularda Benlik Algısının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi ; SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCE 2011; 13 (SUPPLEMENT), pp.48-53. https://dosya.sakarya.edu.tr/Dokumanlar/2013/410/128839683_engellilerde_spor_2_makale.pdf

 19. Figen YAMAN LESİNGER, Egzersiz Öncesi ve Egzersiz Sonrası Beslenme, CS Bülten, 2010,  http://www.csbulten.com/index.php/genel/egzersiz-oncesi-ve-egzersiz-sonrasi-beslenme/

 20. Teachers of Physical Education and Sports School investigate the levels of hoplesness of their students , 11. INTERNATIONAL SPORTS SCIENCE CONGRESS, 10-12 October 2010, Antalya. http://sporsciences.gazi.edu.tr/panel/Congres_program_all.pdf

 21. Mehmet PENSE, Hayri DEMİR, Figen YAMAN LESINGER, Engelli Sporcularda Benlik Algısının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi ; SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCE 2011; 13 (SUPPLEMENT), pp.48-53. https://dosya.sakarya.edu.tr/Dokumanlar/2013/410/128839683_engellilerde_spor_2_makale.pdf

 22. Figen YAMAN LESİNGER, Egzersiz Öncesi ve Egzersiz Sonrası Beslenme, CS Bülten, 2010, http://www.csbulten.com/index.php/genel/egzersiz-oncesi-ve-egzersiz-sonrasi-beslenme/

 23. Teachers of Physical Education and Sports School investigate the levels of hoplesness of their students , 11. INTERNATIONAL SPORTS SCIENCE CONGRESS, 10-12 October 2010, Antalya. http://sporsciences.gazi.edu.tr/panel/Congres_program_all.pdf
I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi