Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Biyomühendislik Bölümü

Fakülte Sayfası | Dersler | Laboratuvarlar


Bölüm Başkanı'nın Mesajı

Sevgili Öğrenciler,

2015-2016 akademik yılında eğitim ve öğretime başlayan Biyomühendislik Bölümümüze hoşgeldiniz.

Biyomühendislik Bölümü, 2013 Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulan yeni bölümlerimizden biridir. Lisans (BSc) programımız, ingilizce olarak konusunda uzman, deneyimli eğitim kadromuzla öğretim ve eğitime başlamıştır.

Biyomühendislik Bilim dalındadaki gelişmeler sonucunda biyoteknoloji endüstrileri ortaya çıkmıştır. Bu amaçla biyomühendislik bölüm programımız, mühendislik dersleri ağırlıklı ve ilgili temel bilimlerden zengin bir içerik arz etmektedir.

Biyoteknolojinin büyük önem ve ülke hedefleri arasında yer aldığı yüzyılımızda en önemli meslek grupları arasında yer alan Biyomühendislik bölümümüz uluslararası seviyede eğitim vermeyi misyon olarak benimsemiştir.

Meslek hayatınızda geniş bir vizyon sağlayacak eğitiminizde başarılar dilerim.

Saygılarımla,

Doç. Dr. Terin Adalı
Bölüm Başkan Vekili,
Biyomühendislik Bölümü
terin.adali@neu.edu.tr

Biyomühendislik Bölümünün Vizyonu (Özgörüsü)
Uluslararası ve ulusal kalitede eğitim-öğretim, araştırma yapan, toplumun refahına katkıda bulunan etkin bir bölüm olmaktır.

Biyomühendislik Bölümünün Misyonu (Özgörevi)
Lisans düzeyinde verdiği eğitim-öğretimle,

Materyal geliştirme, kütle ve ısı aktarımı, kinetik, biyomekanik, ayırma ve saflaştırma teknikleri, sinyal algılama ve işleme teknikleri, süreç kontrol ve modelleştirme teknikleri, biyoreaktör tasarımı, yüzey bilimi, akışkanlar mekaniği, termodinamik, polimer kimyası, protein kimyası, ve temel mühendisliğin temel ve uygulamalı birçok dalının yanısıra, genetik moleküler biyoloji, metabolizma, biyoelektrik, nörobiyoloji, immunoloji, farmakoloji gibi temel ve uygulamalı bilimlerideki araştırma ve bilgi birikimleri arasında köprü oluşturarak, günümüz toplumunun farklı boyut ve sektörlerdeki sorunlarına özgün çözümler üretmeyi amaçlamaktadır.

Eğitim Bilgileri

Eğitim Programı
Biyomühendislik Lisans Programı

Eğitim Dili
Biyomühendislik Bölümünün eğitim dili İngilizcedir.

Yabancı Dil Hazırlık Programı
İngilizce lisans programına kayıt yapan öğrenciler bir yıl süre ile İngilizce hazırlık programını takip ederler.

İş Olanakları
Biyomühendislik bölümünden mezun olacak öğrencilerin şu sahalarda istihdam edilebilmeleri mümkündür:

 • İmalat Sektörü (Biyolojik üretim ağırlıklı)
 • Serbest çalışma olanağı
 • Özel kuruluşlar
 • Sağlık hizmeti veren devlet kurumları
 • Tarım Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
 • Devlet ve Özel hastaneler
 • Genetik Tanı ve Tedavi Merkezleri
 • İlaç/Aşı üreten tesisleri
 • Gıda üretim tesisleri
 • TSE, Iso Standartlar Kurum ve Kuruluşlarında
 • Askeri Kurumlar
 • Eğitim Sektörü
 • Veterinerlik ve Ziraat sektörü
 • Kimyasal madde üreten firmalarda
I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi