Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Merkezin Çalışma Yöntemleri

Araştırma Merkezleri | Kıbrıs Araştırmaları Merkezi | Merkezin Çalışma Yöntemleri | Merkezin Çalışma Kuralları | Paneller | Bilimsel Sempozyumlar | Anma Günleri | Yarışmalar | Duyurular

Kıbrıs Araştırmaları Merkezi, amaçlarına ulaşmak için aşağıdaki çalışma yöntemlerini uygular:

  • Merkezde görevlendirilen araştırmacı elemanlara araştırmalar yaptırır.
  • Üniversite akademik personeli ile öğrencilerinin, ilgili alanına giren konulardaki araştırmalarından yararlanır, bu araştırmaları teşvik eder, özendirir, gerektiği hallerde Üniversite içi yönetsel kurallar çerçevesinde araştırmalar yaptırır.
  • Üniversite dışı araştırmacılarla ortak araştırmalar yapar, gerektiği hallerde belirli konularda araştırmalar yaptırır.
  • Üniversite dışı araştırmacıların ve kurumların yaptıkları araştırmaları sağlayarak araştırmacıların hizmetine sunar.
  • Kıbrıs araştırmaları için özel arşiv, dökümantasyon merkezi, kütüphane ve bilgi merkezi oluşturur.
  • Bilimsel yayınlar yapar.
  • Bilimsel toplantılar düzenler, bu toplantılara sunulan bilimsel verileri yayınlar.
I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi