Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)

Araştırma Merkezleri | Kıbrıs Araştırmaları Merkezi | Merkezin Çalışma Yöntemleri | Merkezin Çalışma Kuralları | Paneller | Bilimsel Sempozyumlar | Anma Günleri | Yarışmalar | Duyurular


Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM), genel olarak Kıbrıs, özel olarak Kıbrıs Türk Tarihi, arkeolojisi, sosyolojisi, edebiyatı, folkloru, coğrafyası, doğası, sanatı, hukuku, siyaset bilimi, ekonomisi, turizmi, eğitimi, sporu, gençlik ve kadın hakları gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin her türlü maddi-manevi kültür konularına ilişkin konularda araştırma yapmak için Rektörlüğe bağlı olarak kurulan bir merkezdir.

Merkez, bu çalışmaları yaparken derlenen bilgileri kamunun ve özel kesimin hizmetine sunmak, yurt içi ya da yurt dışındaki, araştırma merkezi ve benzeri kurumlarla işbirliği yaparak ortak çalışmalarda bulunmayı hedef almıştır. Ayrıca Kıbrıs ile ilgili araştırmaları yapanlar için özendirici uygun ortam hazırlayıp kütüphane ve arşiv oluşturup bilimsel kaynak yaratmak; üniversite akademisyenlerini bilimsel yayın yapmaya özendirmeyi de amaç edinmiştir.

Bilimsel ulusal ve uluslararası toplantılar düzenlemeyi, bu toplantılarda elde edilen bilimsel verileri yayınlamayı, yurt içi ya da yurt dışındaki bilimsel toplantılara üniversitemiz akademisyenlerinin katılmasını, Kıbrıslı Türk araştırmacı, sanatçı ve yazarlarla işbirliği yapmayı, sanatsal yarışmalar düzenleyip sanatçılarımızı ödüllendirmeyi hedeflemektedir.

AMAÇ
YDÜ-KAM’ın amacı, Yakın Doğu Üniversitesi’nde kurulan “Kıbrıs Araştırmaları Merkezi”nin örgütlenmesi, görevleri ve çalışmalarına ilişkin esasları düzenlemektir.

Doç. Dr. Şevket ÖZNUR
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM) Başkanı

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi