Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

Anabilim Dalları | Fakülte Sayfası | Neden Biz | Yönetim | Koordinatörler | Akademik Takvim | Akademik Faaliyet | Beyaz Gömlek Giyme Töreni | Dersler | Laboratuvarlar | Tıp Dergisi | Hastane | Açılış Töreni Videoları | Üyelikler | Kaynakça


Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı


Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
Prof.Dr.
İlhan SANİSOĞLU
Öğretim Üyesi
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
Uzm.Dr.
Barçın ÖZCEM
Öğretim Üyesi

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi

Bölümümüzde kalp ve damar cerrahisi ile ilgili tüm hastalıkların tanı ,tedavi ve takip işlemleri gerçekleştirilmektedir.Kliniğimizin kuruluşundan buyana gerçekleştirdiğimiz komplike operasyonlar ile ülkemizde bir çok ilklere imza atıp ,dünyanın saygın kalp ve damar cerrahisi klinikleri ile yarışır konuma kısa zamanda geldik.Kliniğimizde başarıyla gerçekleştirdiğimiz operasyonları kısaca özetleyecek olur isek;

Dünyada sayılı merkezde gerçekleştirilen minimal invaziv kalp cerrahisi ameliyatları(küçük kesiden koroner damar ameliyatları(bypass),kalp kapaklarının tamir ve değişimi)

Koroner damar hastalıkları(çalışan kalpte veya kalp-akciğer makinesi kullanılarak yapılan bypass ameliyatları)

Kalp kapak hastalıkları (tamiri ve değişimi)

Periferik damar hastalıkları(damar tıkanıklıkları,damar genişlemeleri )

Hyrid girişimler(Hybrid ameliyathanede periferik damarlara ve büyük damarlara dışarıdan kesi yapılmadan damar içi müdehaleler ,Özellikle açık cerrahisi çok yüksek olan anevrizma(damar genişlemesi )gibi ameliyatlara endovasküler dediğimiz damar içi stent yerleştirme.

Doğumsal kalp hastalıklarının cerrahi tedavisi

Toplar damar hastalıkları (özellikle varis tedavisindeki çok geniş tedavi seçenekleri son çıkan ameliyatsız girişimler)

Bölümümüzün misyonu kalp ve damar hastalıkları konusunda dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edip ,ülkemiz ve ülke dışı yabancı hastalara dünya standartlarında hizmet vermektir.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi