Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Psikiyatri (Ruh Sağlığı ve Hast.)

Anabilim Dalları | Fakülte Sayfası | Neden Biz | Yönetim | Koordinatörler | Akademik Takvim | Akademik Faaliyet | Beyaz Gömlek Giyme Töreni | Dersler | Laboratuvarlar | Tıp Dergisi | Hastane | Açılış Töreni Videoları | Üyelikler | Kaynakça


Psikiyatri (Ruh Sağlığı ve Hast.)


Psikiyatri (Ruh Sağlığı ve Hast.)
Prof.Dr.
Ali BOZKURT
Anabilim Dalı Başkanı
Psikiyatri (Ruh Sağlığı ve Hast.)
Doç.Dr.
İpek SÖNMEZ
Öğretim Üyesi
Psikiyatri (Ruh Sağlığı ve Hast.)
Uzman Psikolog
Tuğçe DENİZGİL
Psikiyatri (Ruh Sağlığı ve Hast.)
Uzman Psikolog
Damla ALKAN

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Psikiyatri) Dersleri

ERİŞKİN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

Şizofreni, bipolar bozukluk (manik depresyon), depresyon, panik bozukluğu, yaygın anksiyete bozukluğu, obsesif – kompulsif bozukluk, sosyal fobi, özgül fobi, travma sonrası stres bozukluğu, somatoform bozukluklar, dissosiyatif bozukluklar, Alzheimer ve diğer tür demanslar, internet ve kumar bağımlılığı, uyku bozuklukları, anoreksiya ve bulimiya gibi yeme bozuklukları, cinsel işlev bozuklukları ve başta sınırda (borderline) kişilik bozukluğu olmak üzere kişilik bozuklukları gibi durumların ayakta tanı ve tedavileri yapılmaktadır.

PSİKOMETRİ LABORATUVARI

Uygulanan tedavilerin öncesinde ve tedavi sırasında hasatalara, MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri), Beier Cümle Tamamlama Testi, TAT (Tematik Algı Testi) Mini Mental Test, SCID-I (DSM Eksen I Bozuklukları İçin Yapılandırılmış Klinik Görüşme) ve başka birçok klinik ölçek uygulanarak doğru tanı konması konusunda duyarlı davranılmaktadır.

AİLE TERAPİSİ

İLİŞKİ VE EVLİLİK TERAPİSİ

CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI TERAPİSİ

Cinsel isteksizlik, vajinismus, anorgazmi, prematür ejakülasyon (erken boşalma), erektil disfonksiyon (sertleşme) gibi cinsel işlev bozukluklarının tanı ve tedavileri yapılmaktadır.

BAĞIMLILIK (ALKOL VE DİĞER MADDE) TERAPİSİ

Sigara, alkol, esrar (marihuana, haşhaş, ''ot'') , kokain, eroin, uçucu madde (Bali vb.), ekstazi, Bonzai, benzodiazepin türevi ilaçlar gibi bağımlılık yapan uyuşturucu ya da uyarıcı maddelerinin hastanede arındırma tedavisinden sonra, ayakta izlemde, bireysel ve grup terapileri sürdürülmektedir.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi