Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Biyoistatistik Anabilim Dalı

Anabilim Dalları | Fakülte Sayfası | Neden Biz | Yönetim | Koordinatörler | Akademik Takvim | Akademik Faaliyet | Beyaz Gömlek Giyme Töreni | Dersler | Laboratuvarlar | Tıp Dergisi | Hastane | Açılış Töreni Videoları | Üyelikler | Kaynakça


Biyoistatistik Anabilim Dalı


Bioistatistik Anabilim Dalı
Doç.Dr.
İlker ETİKAN
Anabilim Dalı Başkanı
Bioistatistik Anabilim Dalı
Yrd.Doç.Dr.
Özgür TOSUN
Öğretim Üyesi
Bioistatistik Anabilim Dalı
Yrd.Doç.Dr.
Kürşad TOSUN
Öğretim Üyesi

Biyoistatistik Anabilim Dalı

Biyoistatistik, istatistiksel metotların biyolojik bilimlere, sağlık bilimlerine ve biyomedikal araştırmalara uyarlandığı ve uygulandığı bir disiplindir. Sağlıkla ilgili araştırma sorularına ilişkin toplanan verilerin analiz edilmesi amaçlanır. Anabilim dalımız, biyoistatistiksel yöntemlerin klinik öncesi, klinik, halk sağlığı ve hızla gelişmekte olan genomik araştırmalar ile ilgili uygulamalarına odaklanmaktadır. Anabilim dalımız tarafından araştırmacı ve klinisyenlere çalışmalarının tasarım, yürütme, çözümleme ve yorumlama aşamalarında destek sunulmaktadır. Laboratuvar araştırmaları, epidemiyolojik araştırmalar, klinik ve genetik çalışmalar için toplanmış olan verilerin analizine yönelik danışmanlık yürütülmektedir.

Biyoistatistik bilim dalı aynı zamanda evrensel standartlarda bir Tıp Eğitimi için de esastır. Bilgisayar teknolojilerindeki hızlı gelişime paralel olarak yeni istatistiksel tekniklerin geliştirilmesi ve uygulanması da kolaylık kazanmaktadır. Dolayısıyla günümüzde hekimlerin de temel biyoistatistik kavram ve uygulamalarına hâkim olmaları gereklilik halini almaktadır. Tıp fakültelerinde sunulmakta olan eğitimin kalitesini artırabilmek ve mevcut sağlık bakım standartlarını sağlayabilecek hekimler yetiştirebilmek için anabilim dalımızca tıp eğitimi sırasında öğrencilere biyoistatistik dersleri verilmektedir.

Anabilim dalımız ayrıca tüm üniversitede yürütülmekte olan biyoloji ve sağlıkla ilişkili araştırmalara da danışmanlık desteği sunmaktadır. Ek olarak, üniversite bünyesindeki Eczacılık Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi gibi çeşitli fakülte ve enstitülere de hem lisans hem de lisansüstü seviyesinde biyoistatistik dersleri verilmektedir.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi