Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Biofizik Anabilim Dalı

Anabilim Dalları | Fakülte Sayfası | Neden Biz | Yönetim | Koordinatörler | Akademik Takvim | Akademik Faaliyet | Beyaz Gömlek Giyme Töreni | Dersler | Laboratuvarlar | Tıp Dergisi | Hastane | Açılış Töreni Videoları | Üyelikler | Kaynakça


Biofizik Anabilim Dalı


Biofizik Anabilim Dalı
Yrd.Doç.Dr.
Aslı AYKAÇ
Öğretim Üyesi

Biyofizik Anabilim Dalı

Biyofizik, fizik biliminin biyolojik süreçlere nasıl uygulandığı ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Biyofiziğin odağı biyolojik fonksiyonları anlamada kimyasal ve fiziksel prensipleri temel almaktır. Fizik, matematik, bilgi işlem gibi farklı disiplinlerin entegre edildiği bir bilim dalıdır. Biyofizik hücre ve biyomoleküllerin yapısı ve dinamiklerini anlamaya çalışmaktadır. Bu yönüyle moleküler biyoloji ve biyokimya ile örtüşmektedir. Ancak, bu bilim dallarıyla en önemli farkı, biyofizik biliminin olaylara fizik perspektifinden bakmasıdır. Fizik disiplininin aksine biyoloji, sadece cansız varlıklara göre daha komplike olan değil aynı zamanda sürekli gelişim göstermekte olan yaşayan organizmalarla ilgilenir.

Bir fizikçi ilk kez biyolojik problemlerle uğraşmaya başladığında biyolojide mutlak fenomenlerin olmadığını görerek kafası karışabilir. Bu farklılığın oluşturduğu durumun üstesinden gelmek için biyofizik, diğer alanlardan elde ettiği bilgileri kullanır ve fiziksel açıklamalar ortaya koyar.

Biyofizik alanı, moleküllerin yapısı ile enerjetik özelliklerini ve bu özelliklerin biyokimyasal ve hücresel fonksiyonlarla ilişkilerini araştırır. Biyofizik dersleri organ sistemlerinin fiziksel çalışma prensiplerini içermektedir. Hücre aktivitesinin temel fiziksel özellikleri, hüzre zarından madde geçişi, sinir iletisinin yayılması işlenmektedir. Biyomoleküllerin fiziksel doğaları, canlı hücrenin denge dinamiklerinin düzenlenme prensipleri gibi konuları içerir.
Sonuç olarak biyofizik, öğrencilerin biyolojik problemlere niceliksel yaklaşımlar geliştirmelerini amaçlamaktadır.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi