Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Fizyoloji Anabilim Dalı

Anabilim Dalları | Fakülte Sayfası | Neden Biz | Yönetim | Koordinatörler | Akademik Takvim | Akademik Faaliyet | Beyaz Gömlek Giyme Töreni | Dersler | Laboratuvarlar | Tıp Dergisi | Hastane | Açılış Töreni Videoları | Üyelikler | Kaynakça


Fizyoloji Anabilim Dalı


Fizyoloji Anabilim Dalı
Prof.Dr.
Behzat NOYAN
Anabilim Dalı Başkanı
Fizyoloji Anabilim Dalı
Yrd.Doç.Dr.
Ruken TAN
Öğretim Üyesi
Fizyoloji Anabilim Dalı
Yrd.Doç.Dr.
Günnur KOÇER
Öğretim Üyesi
Fizyoloji Anabilim Dalı
Yrd.Doç.Dr.
Burcu GEMİCİ
Öğretim Üyesi

FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI

Fizyoloji en basit tabiri ile “yaşam bilimi” dir. Yaşayan organizmaların fonksiyonlarını tüm seviyelerde inceler. Bu fizyolojinin hem vücudumuza bir bütün olarak baktığını hem de bütünün fonksiyonlarını anlayabilmek için insan vücudunu oluşturan organ sistemlerini, bunları oluşturan organları, dokuları, hücreleri ve hatta molekülleri ayrı ayrı incelediğini ifade eder.

Sinir bilimleri, biyofizik, biyokimya ve farmakoloji gibi bir çok biyolojik bilim fizyolojiden köken almıştır. Fizyoloji tüm bu bilimlerden edindiği bilginin yanında anatomi, histoloji gibi morfolojik bilimlerin sunduğu bilgileri de kullanır ve hepsini birleştirerek fonksiyonel önemlerini ortaya koyar. Dolayısı ile fizyoloji temel bilimlerin tepesini oluşturur. Klinik bilimlere ise bir temel sağlar. Herhangi bir hastalığı tanımlamak için vücutta neyin olması gereken “normal” sınırların dışına çıktığını göstermek gerekir. “Normal sınırlar” fizyolojinin tanımladığı değerlerle belirlenir ve aslında “fizyolojik sınırlar” olarak isimlendirilir.

Basit bir örnek vermek gerekir ise;

Bir şahısta açlık kan şekerinin 134 mg/dl ölçülmesi tek başına hiç birşey ifade etmez ancak bu parametre için fizyolojik sınırların 60-90 mg/dl olduğunu bildiğinizde ölçülen değer bir anlam kazanır ve yüksek olduğu söylenebilir.

Anabilim dalımız Dönem I ve II öğrencilerine sunduğu toplam 194 saat teorik dersler ve 37 saat pratik uygulamalar ile Tıp Fakültesi öğrencilerimize gelecek tıp yaşantılarının temelini oluşturacak insan fizyolojisi eğitimini sunmaktadır.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi