Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Müzik Öğretmenliği Bölümü

Fakülte Sayfası | Dersler | Yararlı Linkler

Değerli Öğrenciler,
Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı, akademik kadrosu ve fiziki olanaklarıyla müzik öğretmenliği adaylarına günümüz standartlarında nitelikli ve çağdaş bir eğitim vermeyi amaçlamaktadır. Dört yıllık program süresince öğrencilere müzik ve müzik öğretimi ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmanın yanında diğer bilim ve sanat dallarına da ilgi duyan, kendini sürekli geliştiren, sorunlara bilimsel çözümler üretebilen öğretmenler yetiştirmek en büyük hedefimizdir.
Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı’nın misyonu bilimsel çalışmalar önderliğinde gerekli müzik bilgisine sahip, eleştirel düşünebilen, evrensel değerlere sahip, kendini sürekli geliştirebilen ve alanını seven müzik öğretmenleri yetiştirmektir. Sadece programdan mezun olup giden öğretmenler değil, bulundukları görevlerde müziğin önemini kavratan, müziği sevdiren, karakteri ve etkinliğiyle örnek olan kendine güvenli, mutlu ve üretken bireyler yetiştirmek program kapsamında ders veren tüm öğretim görevlilerimizin misyon olarak kabul ettiği özelliklerdir. Öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeleri yakından takip ederek, toplumda müzik ve sanat bilincinin arttırılması ile sanat eğitiminin önemini benimseterek toplum için bir bilim ve sanat merkezi olmak tüm akademik ve yönetsel kadromuz açısından son derece önem taşımaktadır.
Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı oluşturduğu misyon doğrultusunda genç, alanlarında bilgili ve gerekli becerileri yüksek standartlarda bulunan; kendini yenilemeye müsait akademik kadrosu; alanını seven hevesli ve çalışkan öğrencileriyle KKTC ve TC’de yenilikçi ve lider bir kurum olarak yer edinme vizyonuna sahiptir. Programımız, Yakın Doğu Üniversitesi ailesinin bir parçası olarak, müzik alanına yönelik bilimsel araştırma ve projeler gerçekleştirmek, uluslararası bilimsel ortamlarda etkin ve güvenilir bir sanat eğitimi kurumu olarak dünyadaki yerini korumak adına değişmez bir vizyona sahiptir.
Birçok kültür ve coğrafyadan gelen öğrencilerin buluştuğu bir kültürlenme ortamı yaratmak, sanatın insanları birbirine yakınlaştırıcı gücünden yardım alarak özgün, çağdaş estetik değerleriyle örtüşen etkinlik ve ürünler ortaya çıkarmak; müzik ve müzik öğretimi ile ilişkili seminer, sergi, atölyeler; konser ve resitaller düzenlemek Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı’nın asli görevi olarak belirlenmiştir.
Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı, YDÜ Eğitim Sarayı’nın giriş katında bulunmaktadır. Binamızda çağdaş müzik öğretiminin en iyi biçimde gerçekleştirilebilmesine olanak sağlayan ideal akustik, ısı, ortam düzenlemesi, piyano ve gerekli tüm ekipmanlarla donatılmış 12 çalışma stüdyosu, bireysel çalışmaların en iyi biçimde sürdüreceği olanakları öğrencilerimize sunmaktadır. Müziksel işitme okuma yazma, koro – orkestra ve drama çalışmaları için özel imkanlara sahip klimalı sınıflarımız yanında Yakın Doğu Üniversitesi’nde bulunan 200, 300, 400 ve 800 kişilik konser salonları, müzik öğretmenliği öğrencilerinin kullanımına sunulmaktadır.
Öğrencilerimiz 8 dönem boyunca toplam 86 ders, 163 kredi koşulunu tamamladıktan sonra müzik öğretmeni ünvanını alabilmektedirler. Müzik alan dersleri, pedagojik formasyon dersleri ve içerikleri
21. Yüzyılın gerekliliklerini karşılayacak düzeyde en yeni bilgi ve yöntemlerle işlenmek üzere fakültemiz müzik eğitimi uzmanları tarafından hazırlanmıştır. Eğitim dili Türkçe’dir. Müzik öğretmenliği alanı teorik olduğu kadar uygulamaya da önem veren bir alandır. Öğrenciler 4 yıl boyunca bilgi ve kültürlerini geliştirirken çalgı çalma ve şarkı söyleme becerilerini de geliştirmektedirler. Bu bağlamda akademik kadro ile öğrenciler dersler ve müzik performans projelerinde sürekli iletişimde bulunmakta ve mesleki deneyim kazanmaktadırlar. Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulamaları, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı, devlet ve özel okullarda yapılmaktadır. Böylelikle öğrencilerimiz bilgi, beceri ve deneyim olarak mesleğe hazır halde mezun olabilmekte ve kendilerini yaşama en iyi biçimde hazırlayabilmektedirler.
İyi bir gelecek için çağdaş ve nitelikli bir eğitim almak isteyen; bu süreçte yaşam boyu unutulmayacak güzel etkinlik ve anılarla dolu, verimli zaman geçirmeyi arzu eden tüm öğrencileri YDÜ Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı’na davet ediyoruz.

Yrd. Doç. Dr. Ertem Nalbantoğlu
İş Olanakları
Mezun öğrencilerimiz KKTC ve TC’de bulunan devlet ve özel okullarda istihdam olanaklarına sahiptirler.
TC devlet ve özel ortaöğretim okullarında her yıl yüzlerce Müzik öğretmenine ihtiyaç duyulmaktadır.
TC ve KKTC’de eğitim-öğretim faaliyetlerinde Müzik alanından etkili ve verimli bir şekilde yararlanabilmek için, Müzik alanında yetişmiş insan gücüne büyük bir oranda ihtiyaç duyulmaktadır.
Bireysel çalgı performans becerilerini yeterince geliştiren öğrencilerin devlete bağlı, belediyeye bağlı ya da özel eğitim kurumları veya şirketlere bağlı orkestralarda icracı olarak görev yapmaları mümkündür.
YDÜ Müzik Eğitimi Yüksek Lisans ve Doktora programlarına devam edip akademik kariyer yapma olanağı diğer bir seçenektir. Müzik öğretmenliği lisans programı mezunu olup müzik teknolojisi, müzik performans, müzik teorisi, müzikoloji, etnomüzikoloji vb alanlarda yüksek lisans yapmak da olanaklar dahilindedir.

Akademik Kadromuz

Yrd. Doç. Dr. Ertem Nalbantoğlu
(Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü ve Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanı- Müzik tarihi, keman, müzik öğretimi)
Prof. Dr. Memduh Özdemir (Müzik Kuramları, piyano)

Dr. Emine Kıvanç Öztuğ (Müzik öğretimi, drama, piyano)

Dr. Ahmet Sönmezler (Gitar)
Uzm. Atakan Sarı (Piyano, armoni)
Uzm. İlyas Abdullin (Keman, okul çalgıları, müziksel etkinlik koordinatörü)
Uzm. Mustafa Elmas (Müziksel işitme okuma yazma, orkestra, armoni)
Uzm. İrade Melikova (Piyano)
Uzm. Mehmet Sakarya (Flüt)
Uzm. Sinem Sadrazam (Viyola)
Gürhan Nuray (Viyolonsel)
Mustafa Özak (Kontrabas)
Serkan Çankaya (Gitar, okul çalgıları, müzik öğretimi)
Hasibe Aksaç (Bağlama, Türk Halk Müziği)
Adil Sönmez (Ud, Türk Sanat Müziği)
Fatoş Günhanlar (Koro)
Ahmet Zeyin (Bireysel Ses Eğitimi)

Yrd. Doç. Dr. Ertem Nalbantoğlu - Fotoğraf -
ertemnalbantoglu@gmail.com
Dahili Tel : 168

Lisans Programı Dersler – Programın İşleyişi- Aday Öğrencilere Öneriler

YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği ABD Programına kabul edilecek tüm öğrencilerimiz yetenek sınavından geçmektedirler. Yetenek sınavına katılabilmek için TC uyruklu öğrencilerin LYS sınavında 140 puan almaları gerekmektedir. KKTC uyruklu öğrencilerimiz ise YDÜ Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama sınavından başarılı olmaları durumunda yetenek sınavına girip programımıza yerleşme şansına sahiptirler. Programımızda tüm derslere devam zorunluluğu bulunmaktadır. Güz ve bahar dönemlerinde tüm dersler alınabilirken yaz okulunda belli dersler açılabilmektedir. Ders geçme notu 100 üzerinden 60 olarak belirlenmiştir. Öğrencilerimiz tüm bilgi ve duyurulara YDÜ web sitesinden erişebilmektedirler. Bunun yanında Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanlığı ve sekreterliğe başvurup merak ettikleri tüm bilgilere ulaşabilmektedirler. 4 yıllık Müzik Öğretmenliği Lisans programımızdaki derslerin çizelgesi aşağıdaki gibidir:

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

1.Yarıyıl

Kod

Dersin Adı

T

U

K

MZK 101 Müziksel İşitme Okuma Yazma     2 2 3
MZK 103 Piyano I 1 0 1
MZK 105 Bireysel Çalgı I 1 0 1
MZK 107 Bireysel Ses Eğitimi I 1 0 1
MZK 109 Okul Çalgıları I (Gitar-Bağlama-Blokflüt 0 2 1
MZK 111 Müzik Kültürü 2 0 2
FEL 113 Felsefe 2 0 2
TUR 115 Türkçe I: Yazılı Anlatım 2 0 2
AİT 117 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2
ING 119 Yabancı Dil I 3 0 3
EDS 121 Eğitim Bilimine Giriş 3 0 3
MZK 123 Toplu Çalgı 1 2 0

Toplam

20 6 21

2. Yarıyıl

Kod

Dersin Adı

T

U

K

MZK 102 Müziksel İşitme Okuma Yazma II 2 2 3
MZK 104 Piyano II 1 0 1
MZK 106 Bireysel Çalgı II 1 0 1
MZK 108 Bireysel Ses Eğitimi II 1 0 1
MZK 110 Okul Çalgıları II (Gitar-Bağlama-Blokflüt)                                                        0 2 1
MZK 112 Koro I 0 2 1
MZK 114 Genel Müzik Tarihi 2 0 2
MZK 116 Türkçe 2: Sözlü Anlatım 2 0 2
AİT 118 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2
İNG 120 Yabancı Dil II 3 0 3
EDS 122 Eğitim Psikolojisi 3 0 3
MZK 124 Toplu Çalgı II 1 2 0

Toplam

18 8 20

3.Yarıyıl

Kod

Dersin Adı

T

U

K

MZK 201 Müziksel İşitme Okuma Yazma III 2 2 3
MZK 203 Piyano III 1 0 1
MZK 205 Bireysel Çalgı III 1 0 1
MZK 207 Bireysel Ses Eğitimi III 1 0 1
MZK 209 Koro II    2 2 3
MZK 211 Armoni-Kontrpuan-Eşlik I  2 0 2
MZK 213 Geleneksel Türk Halk Müziği 2 0 2
MZK 215 Okul Çalgıları (Gitar-Bağlama-Blokflüt) III 0 2 1
MZK 217 Türk Müzik Tarihi 2 0 2
BİL 219 Bilgisayar I 2 2 3
EDS 221 Öğretim İlke ve Yöntemleri 3 0 3

Toplam

18 8 22

IV.Yarıyıl

Kod

Dersin Adı

T

U

K

MZK 202 Müziksel İşitme Okuma Yazma IV 2 2 3
MZK 204 Piyano IV 1 0 1
MZK 206 Bireysel Çalgı IV 1 0 1
MZK 208 Bireysel Ses Eğitimi IV 1 0 1
MZK 210 Koro III   2 2 3
MZK 212 Armoni-Kontrpuan-Eşlik II 2 0 2
MZK 214 Geleneksel Türk Halk Müziği Uygulaması 0 2 1
MZK 216 Elektronik Org Eğitimi 0 2 1
BİL 218 Bilgisayar II 2 2 3
EDS 220 Türk Eğitim Tarihi* 2 0 2
EDS 222 Ölçme ve Değerlendirme 3 0 3

Toplam

16 10 21

V.Yarıyıl

Kod

Dersin Adı

T

U

K

MZK 301 Müziksel İşitme Okuma Yazma V 2 0 2
MZK 303 Piyano V                1 0 1
MZK 305 Bireysel Çalgı V 1 0 1
MZK 307 Armoni- Kontrpuan-Eşlik 2 0 2
MZK 309 Koro IV   1 2 2
MZK 311 Orkestra/Oda Müziği 1 2 2
MZK 313 Geleneksel Türk Sanat Müziği 2 0 2
MZK 315 Eşlik Çalma* 0 2 1
MZK 317 Eğitim Müziği Dağarı 2 0 2
MZK 320 Güncel ve Popüler Müzikler* 2 0 2
EDS 323 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 2 2 3
Toplam 16 8 20

VI.Yarıyıl

Kod

Dersin Adı

T

U

K

MZK 302 Müziksel İşitme Okuma Yazma VI 2 0 2
MZK 304 Piyano VI 1 0 1
MZK 306 Bireysel Çalgı VI 1 0 1
MZK 308 Armoni- Kontrpuan-Eşlik IV 2 0 2
MZK 310 Koro V 1 2 2
MZK 312 Orkestra/Oda Müziği 1 2 2
MZK 314 Geleneksel Türk Sanat Müziği Uygulaması 0 2 1
MZK 316 Çalgı Bakım Onarım Bilgisi 0 2 1
MZK 318 Müzik Biçimleri 2 0 2
EDS 320 Sınıf Yönetimi 2 0 2
EDS 322 Özel Öğretim Yöntemleri I 2 2 3
Toplam 14 10 19

VII.Yarıyıl

Kod

Dersin Adı

T

U

K

MZK 401 Piyano VII* 1 0 1
MZK 403 Bireysel Çalgı VII  1 0 1
MZK 405 Koro VI 2 2 3
MZK 407 Orkestra/Oda Müziği 1 2 2
MZK 409 Türk Miziği Çokseslendirme* 0 2 1
EDS 411 Özel Öğretim Yöntemleri II 2 2 3
EDS 413

Topluma Hizmet Uygulamaları    

1 2 2
MZK 415

Oyun, Dans ve Müzik*

0 2 1
EDS 417 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2 0 2
EDS 419 Rehberlik 3 0 3
EDS 421 Okul Deneyimi 1 4 3

Toplam

14 16 22

VII.Yarıyıl

Kod

Dersin Adı

T

U

K

MZK 402 Koro ve Yönetimi 0 2 1
MZK 404 Orkestra/Oda Müziği ve Yönetimi 1 2 2
MZK 406 Bireysel Çalgı ve Öğretimi 1 0 1
MZK 408 Okul Öncesi Müzik Öğretiminde Genel Yaklaşımlar* 0 2 1
MZK 410 Eğitim Müziği Besteleme 2 2 3
MZK 412 Piyano ve Öğretimi 1 0 1
EDS 414 Öğretmenlik  Uygulaması     2 6 5
EDS 416 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 2 0 2
EDS 418 Özel Eğitim* 2 0 2
Toplam      

Genel Toplam

Teorik

Uygulama

Kredi

Saat

  125 76 163 201

Yüksek Lisans Programı Dersler – Programın İşleyişi- Aday Öğrencilere Öneriler

YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Yüksek Lisans Programı’na müzik öğretmenliği, müzik performans ve müzikle ilgili diğer lisans programlarından mezun olan öğrenciler, mezun oldukları programın özelliklerine göre değerlendirilerek kabul edilebilmektedirler. Müzikle ilgili bölümlere ilaveten okul öncesi, sınıf öğretmenliği gibi bölümlerden mezun olan öğrenciler de bilimsel hazırlık derslerini tamamladıktan sonra müzik eğitimi alanında yüksek lisans yapma hakkında sahip olabilirler. Programa kabul edilmek için en az 2.50 lisans ortalaması, ALES sınavından 55 ve bölümümüz öğretim görevlilerinin gerçekleştireceği mülakattan geçer puan almaları gerekmektedir.
Müzik Eğitimi Yüksek Lisans Programı dersleri aşağıdaki gibidir:

Kod

Dersin Adı

T

U

K

MEP 600 Araştırma Yöntemleri 3 0 3
MEP 601 Çağdaş Eğitim Akımları 3 0 3
MEP 602 Biçim ve Müziksel Çözümleme I 3 0 3
MEP 603 Biçim ve Müziksel Çözümleme II 3 0 3
MEP 623 Eğitim Programlarının Geliştirilmesi 3 0 3
MEP 605 Çağdaş Müzik Akımları 3 0 3
MEP 606 Müzik Yazıları ve Eleştirileri 3 0 3
MEP 625 Müzik Eğitiminde Seminer 3 0 3
MEP 626 Müzik Eğitiminde Tez 3 0 3

Toplam

     

Kod

Dersin Adı

T

U

K

MEP 619 Müzik Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar 3 0 3
MEP 620 Dünya Müzik Kültürü 3 0 3
MEP 621 Anadal Eğitimi Piyano Öğretimi 3 0 3
MEP 622 İstatistik 3 0 3
MEP 624 Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi 3 0 3
MEP 627 Anadal Eğitimi Keman Öğretimi 3 0 3
MEP 628 Anadal Eğitimi Ses Öğretimi 3 0 3
MEP 629 Çalgı Performans Eğitiminin Temelleri 3 0 3
MEP 630 Müzik Öğretiminde Drama 3 0 3
Toplam      

Kod

Dersin Adı

T

U

K

MEP 607 Anadal Eğitimi Bağlama 3 0 3
MEP 608 Anadal Eğitimi flüt 3 0 3
MEP 609 Anadal Eğitimi Gitar 3 0 3
MEP 610 Anadal Eğitimi Keman 3 0 3
MEP 611 Anadal Eğitimi Klarinet 3 0 3
MEP 612 Anadal Eğitimi Koro Yönetimi 3 0 3
MEP 613 Anadal Eğitimi Müzik Kuramları 3 0 3
MEP 614 Anadal Eğitimi Müziksel İşitme 3 0 3
MEP 615 Anadal Eğitimi Piyano 3 0 3
Toplam      

Kod

Dersin Adı

T

U

K

MEP 616 Anadal Eğitimi Ses Eğitimi 3 0 3
MEP 617 Anadal Eğitimi Viyola 3 0 3
MEP 618 Anadal Eğitimi Viyolonsel 3 0 3
Toplam      

Doktora Programı Dersler – Programın İşleyişi – Aday Öğrencilere Öneriler

YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Doktora Programı’na müzik öğretmenliği, müzik performans ve müzikle ilgili diğer yüksek lisans programlarından mezun olan öğrenciler, mezun oldukları programın özelliklerine göre değerlendirilerek kabul edilebilmektedirler. Yüksek lisans transkriptlerinde Müzik Eğitimi Doktora dalına devam etmeleri için yeterli ders bulunmayan adaylar 3 bilimsel hazırlık dersi alarak doktora programına başlayabilirler. Programa kabul edilmek için yüksek lisans ortalaması BA, ALES sınavından EA 55 İngilizce YDS puanı 55 ve bölümümüz öğretim görevlileri tarafından gerçekleştirilecek mülakattan geçer not almaları gerekmektedir.
Müzik Eğitimi Doktora Programı dersleri aşağıdaki gibidir:

Kod

Dersin Adı

T

U

K

MEP 701 Seslendirme – Yorumlama I 3 0 3
MEP 702 Seslendirme – Yorumlama II 3 0 3
MEP 703 Piyano Pedagojisi 3 0 3
MEP 704 Makamsal İcra Yöntemleri 3 0 3
MEP 705 Ana Çalgı – I 3 0 3
MEP 706 Ana Çagının Eğitimi II 3 0 3
MEP 741 Program Geliştirme Modelleri ve Yeni Yaklaşımlar 3 0 3
MEP 736 Müzik Eğitiminde Seminer 3 0 3
MEP 737 Müzik Eğitiminde Tez 3 0 3
Toplam      

Kod

Dersin Adı

T

U

K

MEP 707 Müzik Eğitiminde Program Hazırlama 3 0 3
MEP 715 Eğitim Müziği Besteciliği I 3 0 3
MEP 717 Eğitim Müziği Besteciliği II 3 0 3
MEP 712 Dünya Müziklerinde Ses Sistemleri Diziler ve Aralıklar 3 0 3
MEP 709 Piyano Eğitiminde İlk eve Yöntemler 3 0 3
MEP 716 Dünyada Müzik Öğretim Yaklaşımları 3 0 3
MEP 738 İstatistik 3 0 3
MEP 739 Veri Analizi ve Tasarımı 3 0 3
MEP 740 Öğretim Sistemleri Analizi ve Tasarımı 3 0 3
Toplam      

Müzik Öğretmenliği Bölümü’nün Amaçları;

 • Öğrencilere, müzik öğretmeninin sahip olması gereken temel bilgi ve becerileri kazandırmak,
 • Müzik ve sanat disiplinleri alanlarında kendini geliştiren, bu alanlardaki eğitim ve öğretim ile ilgili sorunlara karşı bilimsel çözümler üretebilen öğretmenler yetiştirmek,
 • İlköğretim ve Ortaöğretim kurumlarında görev yapacak olan müzik öğretmenlerini yetiştirmek,
 • Eğitim-öğretim hizmetlerinde müzik öğretmenliği alanında mevcut bilgileri planlayan ve uygulayabilen, müzik öğretmenlerini yetiştirmek,
 • Müzik ve farklı sanat disiplinleri arasında konu ile ilişkili seminer, sergi ve workshoplar düzenlemektir.
 • Müzik Öğretmenliği Bölümü’nün Özellkleri;

 • Müzik bölümü öğretim elemanları ve öğrencileriyle birlikte, Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında öncelikle KKTC Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet ve özel okulların müzik eğitimi ile ilgili ihtiyaçlarına ilişkin raporlar hazırlanacaktır.
 • KKTC Milli Eğitim Sisteminin her kademesinde müzik alanına yönelik araştırma ve projeler hazırlanacaktır. Projelerinin hazırlanması ve uygulanması aşamalarında 4. sınıf öğrencilerden yararlanılacaktır. Ayrıca öğrencilerin gerçekleştirecekleri bu projeler toplumun güncel sorunlarını belirleme, sanata bakış açılarını ve yaratıcılık duygularını ön plana çıkarma ve çözüm üretmeye yönelik olarak gerçekleştirilecektir.
 • Müzik Öğretmenliği programı, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeleri yakından takip ederek, toplumda müzik ve sanat bilincinin arttırılması ile sanat eğitiminin önemini benimsetecektir.
 • Ayrıca bu program, teknolojik ve uluslararası gelişmeleri de yakından takip ederek, müzik ve sanat alanında uygulamalı çalışmalar gerçekleştirecektir.
 • Bu program TC YÖK’e bağlı Gazi Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültelerinde uygulanmaktadır.
 • Müzik Öğretmenliği programının öğretim dili Atatürk Eğitim Fakültesindeki diğer programlarda olduğu gibi Türkçedir.
 • Önerilen program YDÜ’ de farklı fakültelere bağlı Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı ve Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi ile işbirliği halinde yürütülecektir.
 • Öğretmenlik Meslek Bilgisi ile ilgili dersler Eğitim Bilimleri Bölüm öğretim elemanları tarafından verilecektir.
 • Ortaöğretim kademesinde Müzik Öğretmenliği Eğitimi derslerinin verilmesi bu programı güçlü kılmaktadır. Ayrıca, programı yürütecek olan öğretim elemanlarının kaliteli olması da bu programı güçlü kılmaktadır.
 • Programdan mezun olanlar Müzik Öğretmeni unvanı taşıyacaktır.
 • Programdan mezun olacak olanlar KKTC ve TC’de bulunan devlet ve özel okullarda istihdam edilebileceklerdir. TC devlet ve özel ortaöğretim okullarında her yıl yüzlerce Müzik öğretmenine ihtiyaç duyulmaktadır. TC ve KKTC’de eğitim-öğretim faaliyetlerinde Müzik alanından etkili ve verimli bir şekilde yararlanabilmek için, Müzik alanında yetişmiş insan gücüne büyük bir oranda ihtiyaç duyulmaktadır.
 • Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin 8 dönem boyunca toplam 86 ders, 163 kredi koşulunu tamamlamaları gerekir.
 • Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması uygulamları, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı, devlet ve özel okullarda yapılacaktır.
 • Müzik Eğitimi Bölümünde Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Öğretmenliği programlarının benzeri uygulanmaktadır.
 • Programda yer alan derslerin içeriklerine uygun yeni çıkan ders kitapları takip edilecektir.
 • Müzik Öğretmenliği programının ikinci öğretim programı yoktur.
 • I prefer Near East University

  Haftanın Manşetleri

  Fakülteler

  Atatürk Eğitim Fakültesi
  Denizcilik Fakültesi
  Diş Hekimliği Fakültesi
  Eczacılık Fakültesi
  Fen-Edebiyat Fakültesi
  Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
  Hukuk Fakültesi
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  İletişim Fakültesi
  İlahiyat Fakültesi
  Mimarlık Fakültesi
  Mühendislik Fakültesi
  Sağlık Bilimleri Fakültesi
  Sahne Sanatları Fakültesi
  Tıp Fakültesi
  Veteriner Fakültesi

  Yüksekokullar

  Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
  Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

  Meslek Yüksekokulları

  Meslek Yüksekokulu
  Denizcilik Meslek Yüksekokulu
  Adalet Meslek Yüksekokulu
  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

  Enstitüler

  Eğitim Bilimleri Enstitüleri
  Fen Bilimleri Enstitüsü
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü
  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Hazırlık Okulları

  İngilizce Hazırlık Okulu

  Araştırma Merkezleri

  Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
  Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
  Turizm Araştırma Merkezi
  YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
  İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
  Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
  Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
  Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
  Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
  Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
  Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
  Yakın Doğu Enstitüsü
  Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
  Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
  İrfan Günsel Araştırma Merkezi
  Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
  İletişim Araştırmaları Merkezi

  Merkezler

  Tüp Bebek Merkezi
  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
  Psikolojik Danışma Merkezi
  Uzaktan Eğitim Merkezi
  Rûmi Enstitüsü
  Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
  Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
  Kariyer Merkezi
  Sigara Bırakma Merkezi