Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Çocuk Gelişimi

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Akademik Kadro | Dersler | Aday Öğrenciler

BU PROGRAMIN EĞİTİM SÜRESİ 2 YILDIR, EĞİTİM DİLİ TÜRKÇEDİR.


Prof. Dr. Hüseyin UZUNBOYLU
Program Koordinatörü


Programın Amacı
Okul öncesi eğitim çocuğun gelişiminin en hızlı olduğu dönemdir. Okul öncesi eğitim ile çocukların gelişiminin kendi koşullarında en yüksek düzeye ulaştırmak ve güçlendirmek amaçlanmaktadır. Kadının çalışma hayatında aktif rol alması okul öncesi eğitimine ve bu alanda hizmet veren eğitim kurumlarına olan talebi artırmıştır.

Özel gereksinimi olan bireylerin eğitimi dünyada olduğu kadar ülkemizde de eğitimde nitelik geliştirme boyutunda önem arz etmektedir. Ülkemizde çağdaş- sosyal devlet olma özelliğinin bir sonucu olarak özel eğitim hizmetlerindeki gelişmeler, örgütlenme biçimleri, yasal düzenlemelerle sağlanan haklar özel eğitim kurumlarına gereksinimin artmasına neden olmuştur. Özel gereksinimli bireylere sağlanan eğitim olanakları ve ortam düzenlemelerindeki olumlu gelişmelere karşın, bu alanda görev alacak nitelikli ve iyi yetişmiş eleman ihtiyacı da gün geçtikçe önem kazanmaktadır.

Çocuk Gelişimi programı kamu ve özel sektörde hizmet verecek okul öncesi eğitimde ve kaynaştırma eğitiminde öğretmen asistanı yetiştirmeyi de göz önünde bulundurmaktır. Hazırlanan programda gelişen teknolojiye, eğitim yaklaşımlarına, kamu ve özel sektör gereksinimleri ile orta öğretimden meslek yüksek okullarına, meslek yüksek okullarından lisans eğitimine geçişte uyumluluk da dikkate alınacaktır.

İş Olanakları
TC devlet ve özel okul öncesi eğitim kurumlarında her yıl yüzlerce Çocuk Gelişimcisine ihtiyaç duyulmaktadır. TC ve KKTC’de eğitim-öğretim faaliyetlerinde Çocuk Gelişimi alanında etkili ve verimli bir şekilde yararlanabilmek için, Çocuk Gelişimi alanında yetişmiş insan gücüne büyük bir oranda ihtiyaç duyulmaktadır.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi