Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Rektör'den Mesaj

Yakın Doğu’da hayat renkli geçer.

Dış dünyadaki renkler, ve asıl, iç dünyalardaki renklerle.

Renkler, elvan elvan’dır.

Rengârenk.

Gökkuşağı’nı Kıbrıs’ta seyretmek ve Yakın Doğu’lu olmak var. Nasîb değilse, uygun düşmezse eğer, daha sonra, temenni ederim şartlar denk düşer de, yakınlarınız, ya da ileride, çocuklarınız veya yeğenleriniz teneffüs eder -güzelim ve eşsiz- Kıbrıs havasını.

Hâtıralar ortak olur.

‘Yakın Doğu’da okumak’ tabiî ki şart değil, ‘ama bilmek Yakın Doğu’yu’… şart.

(Değerli Dostlar, gerçekten merak etmekteyim Mesaj’ı buraya kadar okudunuz mu diye. Hattâ sadece şu ânda bu kelimelere değiyorsa gözlerinizin ışığı, umarım yukarıya doğru da döndürürsünüz o gençlik ışığını, ve asıl diğer Yakın Doğu sayfalarına da… Bu satırların yazarı’nın [bir çeşit eskimiş ‘kibarlık’ ifâdesidir böyle yazmak, malûm; neyse geçelim], zihninde ‘Yakın Doğu’ hem yaşanan bir gerçekliktir, ve hem de, sizleri düşündükçe, sizlere baktıkça hepimizin ortak kültür ikliminin bir ütopyası gibi durmakta, zaman aktıkça.),

Prof. Dr. Ümit HASSAN
Rektör

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi