Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Rektör'den Mesaj

Öte yandan, teknik cephede, toplam 89 ayrı ve bağımsız laboratuar ünitesini ise sizler inceleyeceksiniz.

Ve yine, güvenli ve sağlıklı yaşam denilince ileri teknolojili her tür donanıma sahip YDÜ Sağlık ve Kondisyon Merkezi’ni de görmek gerekiyor; en iyisi, görmek değil de, oradan yararlanmak herhâlde.

Çok Sevgili Arkadaşlar,

«Rektör’ün Mesaj hep övgü dolu olacak galiba» mı demektesiniz?

(Sahi, ‘Mesaj’ımızı okumayı ya da, diğer bir deyişle, söyleşimizi ‘dinleme’yi sürdürüyor musunuz? )

Pekâlâ, evrensel çapta daha da mükemmel duruma getirilecek Yakın Doğu’nun peşinde koşmak ve ‘mükemmel’ olanı sürekli daha da ileriye taşımak hepimizin görevi sayılmamalı mı?

Belki de bu cümleleri okuyan siz, mez’un olduktan yıllar sonra, -ya da Yakın Doğulu öğrenim yıllarını çoğaltarak Yakın Doğu’da yüksek düzeyde bir yüksek lisans ve de doktora yaparsınız- veya diyelim ki, Yakın Doğu üniversitesi’nde öğretim üyesi olduğunuzda, bu ‘sesleniş’i hatırlayacaksınız.

Herhâlde hatırlarsınız.

O vakit, siz de, mutlaka, övmeyi, methetmeyi görev gibi görmeyerek; hoşlukla, zevkle, bütünleşerek, iftihar ederek sürdürebilirsiniz.

(Gönülden gelen övgü, bilinçten kaynaklandığı kadar, aynı zamanda, umut ve sevdâ işidir.)

Azîz Arkadaşlar, Genç Dostlarımız,

Sizler Süper Bilgisayarlar’ımızla ilgili bir eğitim görürseniz, Süper Bilgisayarlarınız iki defa sizin olacak.

(Benim gibi, ancak çok dolaylı bilgi sahibi iseniz, pek çok iftihar etmekle yetinebilirsiniz.)

Yakın Doğu İnovasyon Merkezi’ndeki Süper Bilgisayar saniyede 12.83 trilyon matematiksel işlem yapabilmektedir. Cell BE işlemcilerin kullandığı ikinci süperbilgisayar ise saniyede 2.87 trilyon işlem yapmaktadır. Bu kapasitedeki bilgisayarlar dünyanın ancak çok sınırlı sayıdaki üniversitesinde mevcut.

Süperbilgisayarlara daha çok vakit var diyor; «Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur»sa iyi olur derseniz, kapalı basketbol-voleybol salonlarına mı gidelim, tenis kortlarına mı, yoksa Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu’muza mı? (gerçek anlamıyla Olimpik: 2700 m2 alanı, 16 m. yüksekliği, 50x20 metrelik boyutuyla, 1000 seyirci kapasiteli, su topu, kule atlayışı donanımlı…)

Atatürk Eğitim, Fen-Edebiyat, Hukuk, İktisadî ve İdarî Bilimler, İlâhiyat, İletişim, Mühendislik, Sahne Sanatları, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültelerinize, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu, Denizcilik Meslek Yüksekokulu’na ‘tık’ diye ‘Yakın’dan bakabilirsiniz.

Tıb’bı bütünleyen bütün bilimlerin odaklandığını ‘Tıp Külliyesi’ni duydunuz. Bu Yakın Doğu Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Veteriner Fakültesi.

Yukarıda bir kez ‘emsal’ sözcüğü geçti, ‘benzeri’ anlamında, haydi diyelim, genç arkadaşlarım, bir kez daha geçiversin bu kelime: ‘Emsal’ hiçbir üniversitede sözkonusu fakülteler Yakın Doğu’ya denk değildir; büyük farkları sizler gözlemleyebilirsiniz.

Ümid ederim, Diş Hekimliği Fakültesi’ne ve Kliniği’ne, ihtiyaç dolayısıyla değil, gezip görmek için gidersiniz. Joint Commısion International’ın üst düzeydeki akreditasyonu ile faaliyet gösteren bu Fakülte’nize.

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ni, yine hemen herkesin adlandırmasına uyarsak, ‘Yakın Doğu Hastanesi’ni burada uzun uzadıya anlatmak istemiyorum. Kendiniz incelemelisiniz diyorum.

Sadece değinelim…Övünçle belirtmeliyim ve tüm çok değerli hekim ve yönetici mesaî arkadaşlarım da katılacaklardır ki, sadece Kıbrıs’ımızın değil, Doğu Akdeniz yörelerinin tamamının, bir ‘Yakın Doğu Hastanesi Öncesi’ bir de ‘Yakın Doğu Hastanesi Sonrası’ vardır. Bilim ve eğitim, tıp ve sosyal gelişim tarihlerinde ve bunların, Güvenli Yaşam başlıklı kayıtlarında.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi