Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Rektör'den Mesaj

Değerli Arkadaşlar,

(Okumaya hâlâ devam ediyor musunuz? Belki ilk kez göz attığınızda bırakmış olabilirsiniz, ama ikinci kez bakıyorsanız bu ‘mesaj’a, devam edeceğinize biraz daha fazla inanıyorum. Öyleyse tekrar Merhaba.)

16 Fakülte, 77 Bölüm, 2 Yüksekokul ve 4 Enstitü ile ‘Yakın Doğu’ 2000 dönümlük bir kampüste, bir yerleşke’de uzanıyor.

Şu ân için ‘yerleşke’ demek belki de daha uygun düşmekte. Çünki, bu 2000 dönüm, esas olarak, yerleşilmiş; her binası her fakültesi ve yüksekokulu, 8 kız ve 6 ekek yurdu, bütün birimleriyle işlev sahibi bir yerleşke.

Sadece doğrudan eğitime ve eğitim sürdürülmesine hizmet veren net 240,000 metre kapalı alan. Ek hizmetler veren birimlerin bütününü, Açık-Kapalı Spor Salonlarının ve onların tamamlayıcısı alanları, kampüsteki ve bütün Ada’daki Yakın Doğu Bank Merkez ve Şubelerini, benzin istasyonu hizmetlerini, yine kampüsteki ve Lefkoşa’daki lojmanları; Lefkoşa çok yakın da olsa yine de şehir ile mekik dokuyan Yakın Doğu ulaşım otobüs ve araçların mahallerini; üniversitenin daha büyümesine olanak hazırlayan destek sanayi birimlerini de hesaba katarak kapalı alanlarımızın toplam metre karesi ...

Eyvâh, maalesef bilmiyorum. Uzman arkadaşlarıma sorabilirim tabiî.

Sevgili arkadaşlar,

‘Yakın Doğu’ demekteyiz yalnızca, ‘Yakın Doğu Üniversitesi’ sözünü ancak çok gerektiği hâllerde kullanmaktayız.

Bu söyleyiş, sadece Yakın Doğu öğretim üyelerinin, yöneticilerinin yakıştırdığı ve kullanıla kullanıla gerek Türkiye’de ve gerekse diğer ülkelerde ‘Yakın Doğu/Near East’ olarak yerleşmiş bulunmasından kaynaklanmamaktadır. Bu, âdeta deyim olmuş söz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu ve ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı eski ve yeni öğrencilerimizle birlikte toplumun, halkın üretmiş olduğu bir ‘yakınlık’a işâret eder.

Bizim Yakın Doğu’ sıcaklığıyla benimseme ve sînesinde barındırma anlamını taşır ‘Yakın Doğu’. Bazı diğer değerli üniversiteler de aynı kısa adlandırmaya sahipseler de, bunların bu hoş benimseme ‘pâye’sine öğrencilerin kullanımı yoluyla ulaştıkları bilinir. Oysa, galiba ilk ve tek olarak, toplumun benimsenmesinden yola çıkarak böyle bir ‘Yakın’lığa ulaşmak Yakın Doğu’ya nasîb kılınmış.

Şüphesiz, pratik olarak, Yakın Doğululuk’un Yakın Doğu Üniversitesi’ni aşan bir yönü de var. Okul öncesi eğitimden başlayarak, İlköğretim bütün ortaöğetim, lisans olarak yükseköğretim, ve lisansüstü eğitim olarak yüksek lisans/master öğrenimi, ve niyahet, çok çeşitli alanlarda doktora derecesi Yakın Doğu’da alınabilmektedir : Okul-öncesi, Yakın Doğu İlköğretim Koleji, Yakın Doğu Koleji ve Yakın Doğu Üniversitesi’nde.

Yakın Doğu me’zunlarının çok üst düzey görev sahibi oldukları, kritik ve özel uzmanlık isteyen pozisyonlarda istihdam edildikleri, ‘aranılır’ oldukları bilinen bir gerçek. Yakın Doğu birimlerinin, öğrencilerinin me’zuniyet sonrasında kendilerine uygun saydıkları işlere girmeleri ve yükselmeleri konusunda Üniversite yönetiminin her tür yardım açısından özel bir hassasiyet ve dikkat içerisinde olduğunu da belirtmeliyiz.

Yakın Doğu öğretim üyeleri, öğretim elemanları kadrolarına bakmak isteyebilirsiniz. Hakikaten, bakmanız lâzım gelir; nitelik ve nicelik yönünden nasıl bir yetkinlik peşinde olduğumuz bu şekilde görülebilir.

Eğiticilerin üstün bilimsel konumları yanı sıra, Yakın Doğu’daki hemen bütün hocaların, öğrencilerine her tür yol göstermek, hattâ gereken konularda ‘dert ortağı’ olmaktan geri kalmayışı da, Üniversitemizin üzerinde önemle durulan özellikleri arasında sayılmakta.

Bu ‘mesaj’ımızda, belki de daha doğrusu, ‘söyleşi’mizde, yukarıda kaydettik, 16 Fakülte ve 2 Yüksekokulumuzun; çeşitli kapsam, amaç, eğitim örgütlenmesi, program üstünlüğü ve; -her hoca saygıdeğerdir, ama- konularında bilim kamuoyunda âdeta ayrı birer ‘yıldız’ olarak kabul edilegelen hocalarının mevcudiyeti açılarından -bu fakülte ve yüksekokulların- ‘hangisi önde gelir’ değerlendirmesine tâbi tutulamayacağı âşikârdır.

Yakın Doğu Büyük Kütüphanesi, ilgili Türk Devletleri bilim çevrelerince ‘Türk Dünyası Merkez Kütüphanesi’ pâyesini taşıma doğrultusunda kabul edilişinin haklı onurunu taşıyor.

580,000 kitap, 50,000’i aşan elektronik dergi, 6,500 DVD, 17 film izleme kabini, 12grup çalışma odası, 4 amfi gibi tanımlar anlamlı sayılmalı, ayrıca, eğitim süresince ve genel olarak halkın ve uzmanların 24 saat yararlandığı bir kütüphane bizim kütüphane.

Sizin kütüphaneniz.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi