Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Sınav Kuralları

Bölümler | Fakülte Sayfası | Hukuk Fakültesi | Akademik Kadro | Yönetmelik | Sınav Kuralları | Üyelikler

1) Öğrencilerin, sınav listesinde isimlerinin belirtildiği salonda sınava girmeleri gerekmektedir. İsmi listede bulunmayan öğrenciler, fakültenin tespit ettiği salonda sınava girmek zorundadır.

2) Kimlik kontrolleri ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için öğrencilerin sınavın başlamasından yarım saat önce sınava girecekleri salonun kapısında hazır bulunmaları gerekmektedir.

3) Kendine sınav hakkı sağlamak üzere Yakın Doğu Üniversitesi’nden aldığı belgeyi başkasına vererek kullandıran veya aynı kurumdan alınan başkasına ait bir belgeyi kullanan öğrenci uzaklaştırma cezası alır.

4) Her öğrenci, sınav sırasında kimlik kartını yanında bulundurmak zorundadır. Salon görevlileri kimlik kartını yanında bulundurmayan ve/veya tanınmayan öğrenciyi sınava almayabilir.

5) Öğrencilerin oturacakları yerleri saptamak, gerekirse sınav sırasında bir öğrencinin yerini değiştirmek yetkisi sınav gözetmenlerine aittir. Sınava giren öğrencilerin yoklaması, sınav salonu yoklama listesi ile yapılacak ve salon başkanı, gerekli gördüğünde sınavda uyulacak kuralları adaylara hatırlatarak sınav kâğıtlarını dağıttıracaktır.

6) Yoklama kağıdı sınav esnasında sınav salonunda bulunan öğrenciler tarafından imzalanır, sınav bitiminden sonra imzalanamaz.

7) Sınav kağıtları dağıtıldıktan sonra gelen öğrenciler salon başkanının izni olmadan sınava alınmayacaklardır.

8) Cevaplama işlemini erken tamamlamış olsalar bile öğrenciler sınav gözetmeninin izni olmadan sınav salonundan dışarı çıkamaz.

9) Sınavı bitiren öğrencilerin, sınav salonundan çıkmalarına izin verildiği andan itibaren sınav salonuna giriş yasaktır.

10) Öğrencilerin sınava; çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo vb. haberleşme araçlarıyla, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla girmeleri yasaktır. Salonlara giriş esnasında görevliler metal dedektörü ile arama yapar, bahsi geçen cihazlar sınav salonuna sokulmaz.

11) Sınav süresince öğrencilerin, birbirleriyle konuşmaları, kopya çekmeleri veya çekilmesine yardımcı olmaları veya bunlara teşebbüs etmeleri, salondaki gözetmenlerin izni olmaksızın, birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri, başkalarını rahatsız edecek şekilde veya sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları, sınav gözetmenlerinin izni olmadan yerlerinden kalkmaları sınav kurallarına aykırıdır.

12) Sınav kâğıtlarının sınav süresince diğer öğrenciler tarafından görülmeyecek şekilde kullanılmasına dikkat edilmesi gerekir.

13) Sınav kağıdını teslim etmek için yerinden kalkan öğrenci, o andan itibaren sınav kağıdı üzerinde değişiklik yapamaz.

14) Sınav kurallarına uymak öğrencinin temel görevidir. Kurallara aykırı davranışta bulunan öğrencilerin sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Bununla birlikte, sınav gözetmenleri diğer öğrencilerin dikkatini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak, sınav düzenini bozmamak açısından gerekli görürlerse kural dışı davranışlarda bulunanlara uyarıda bulunmayabilirler. Bu durumda ilgili öğrencilerin kimlikleri, hataları ve disiplin soruşturmasına konu olabilecek davranışları sınav tutanağına açıkça yazılacak ve sınavlarının geçersiz sayılması hususu sınav tutanağında belirtilecektir.

15) Sınavın bitiminde sınav kağıtları ve yoklama listeleri salondaki gözetmenler tarafından toplanacaktır.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi