Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

Anabilim Dalları | Fakülte Sayfası | Neden Biz | Yönetim | Koordinatörler | Akademik Takvim | Akademik Faaliyet | Beyaz Gömlek Giyme Töreni | Dersler | Laboratuvarlar | Tıp Dergisi | Hastane | Açılış Töreni Videoları | Üyelikler | Kaynakça

Prof. Dr
Rüştü ONUR

Anabilim Dalı Başkanı

Yakın Doğu Üniversitesi, Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı

Farmakoloji dahili bilimlerin sürekli gelişmekte olan bir dalı olup, yeni moleküllerin keşfi ve gelişiminden başlayarak tıpta kullanımına kadar uzanan geniş bir bilgi hazinesini kapsar. Bu bağlamda, farmakoloji mulidisipliner bir bilimdalıdır ve temel bilimler ile klinik uygulamalar arasında bir köprü oluşturur.

Lisans düzeyinde farmakoloji eğitimi tıp ve diş hekimliği fakültelerinin 2. ve 3. yıl öğrencilerine verilmektedir ve farmakolojinin temel prensiplerini, çeşitli ilaç sınıflarının farmakodinamik ve farmakokinetiğini kapsamaktadır. Eğitimimiz esas olarak ilaçların hüceresel ve moleklüler düzeydeki etki mekanizmalarının yanısıra farmakoterapi üzerine de yoğunlaşmaktadır. Otonom sinir sistemi, santral sinir sistemi, kardiyovasküler sistem ve renal sistem farmakolojileri, psikofarmakoloji, farmakogenetik, kemoterapötik ilaçların farmakolojisi ve immünofarmakoloji ağırlık verilen konulardır. Öğrencilerin belli konuları daha iyi anlayabilmelerini sağlamak amacıyla geleneksel olarak kullanılan canlı hayvan deneyleri yerine bilgisayar simülasyonlarından da yararlanılmaktadır. Bununla birlikte, ilaçların santral sinir sistemi üzerindeki etkilerini göstermek için bazı deneysel hayvan demonstrasyonları halen kullanılmaktadır. Ayrıca, 4. yıl öğrencilerine “Kişisel İlaç (K-İlaç) Listeleri”nin Hazırlanması ve Kişiye Özgü Tedavi” hakkında kısa bir staj yaptırılmaktadır.

Departmanımız çeşitli farmakoloji dallarında, özellikle moleküler farmakoloji, klinik farmakoloji ve tedavinin yanısıra toksikoloji konularında master ve doktora eğitimi vermektedir.

Programımızın başlıca amacı tıp öğrencilerinin ve bilim insanlarının temel biyolojik ve fiziksel bilimlerde yeterli bilgi ile donanmaları ve ilaç etkisi ve farmakokinetik alanlarında bilimsel araştırmaları başlatabilmeleri ve yürütebilmeleri için çağdaş araştırma gereç ve yöntemlerini uygulama konusunda beceri kazanmalarıdır. Söz konusu bilimsel alanlar, ilaçların canlılar üzerindeki etkileri ile ilaç dağılımı, biyoyararlanım, metabolik süreçler, atılım ve bu süreçlerin kinetiği dahil olmak üzere biyomedikal sistemlerin ilaçlar üzerindeki etkilerinin araştırılmasıdır. Farmakoloji modellerini uygulayarak, hastalık modellerinin patofizyolojik mekanizmalarının aydınlığa kavuşturulmasını da amaçlyoruz.
Bugün itibariyle, departmanımızda hem eğitimi hem de hazırlıkları süren bilimsel araştırmaları sürdürmek üzere tam gün statülü iki akademisyen çalışmaktadır. Aynı zamanda, Türkiye’nin tanınmış üniversitelerinin akademisyenleri de eğitim programımıza katkıda bulunmaktadır.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi