Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Yaşlı Bakım

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Akademik Kadro | Dersler | Aday Öğrenciler

BU PROGRAMIN EĞİTİM SÜRESİ 2 YILDIR, EĞİTİM DİLİ TÜRKÇEDİR.

Yrd. Doç. Dr. Özdem Nurluöz
Program Koordinatörü


Programın Amacı ve Vizyonu:
Programın açılma gerekçesi  “Yaşlı Bakımı” hizmeti verebilecek ara insan gücü yetiştirmektir.

Dünyada ve Türkiye’de ve KKTC’de nüfus yapısı değişmektedir. Bu değişimin bir sonucu olarak yaşlı nüfus oranı artmaktadır. Türkiye nüfusunun %6,8 ni yaşlı nüfus oluşturmaktadır. Yapılan projeksiyonlar bu oranın artarak % 10 nun üstüne çıkacağını göstermektedir.  Ayrıca kentleşme oranı artmakta ve geleneksel aile yapısı değişime uğramaktadır. Bu değişimlere bağlı olarak yaşlı nüfusun bakım gereksinimleri artmaktadır Bu alanda farklı boyutlarda hizmet veren meslek elemanları bulunmaktadır.  Ancak bu meslek elemanları arasında yaşlıyla uygulama boyutunda hizmeti bire bir yürütecek ve yaşlıyı bütüncül olarak ele alabilecek meslek grubunun bulunmaması nedeniyle bu hizmeti profesyonel olarak yürütebilecek ara elemana gereksinim duyulmuştur. Artan yaşlı nüfus ve bu nüfusun bakım gereksinimlerine karşın Türkiye’de ve KKTC’de bu gereksinimi karşılayacak, yaşlıya hizmet kurumları ile yaşlı sağlığı, bakımı, tedavisi ve rehabilitasyonu alanlarında yetişmiş profesyonel ara bakım eleman sayısı çok yetersizdir. KKTC’de ise hiç yoktur. Bu programın amacı, bakıma gereksinimi olan ya da olmayan bütün yaşlı bireylerin bakım ve rehabilitasyonunu yapan ve onların yaşam kalitelerinin artırılmasına katkı sağlayan ara profesyonel elemanlar yetiştirmektir.

Yaşlı bakımı teknikeri, almış olduğu yaşlı bakımı eğitimi ile yaşlı bakım bilgi ve tekniklerini  kullanarak, yaşlı ve bakıma muhtaç kişileri hayata tutundurma, sağlık gereksinimlerini karşılamalarına yardımcı olma,gelecek kaygısından arındırma, boş zamanlarını üretken bir şekilde değerlendirme, yalnızlık duygusundan uzaklaştırma, kendi bedenine ve yaşam alanlarına karşı duyarlı ve koruyucu olmalarını alışkanlık haline getiren ve uygulatan insangücü olarak tanımlanabilir.   

İş olanakları:
Programdan mezun olacaklar Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde üçüncü ülkelerde Sağlık Teknikeri olarak istihdam edileceklerdir.

Dünyada ve ülkemizde yaşlı nüfusun giderek artması buna paralel olarak yaşlı bakım evlerinde artışın olması bu kurumlarda çalışacak personele olan ihtiyacı da artırmıştır.

Türkiye’de KPSS sınavını kazanmış olmak ve atanmak şartı ile bu sektördeki Kamu Kurum ve Kuruluşlarında ve Yaşlı Bakım hizmeti veren Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Sağlık Teknikeri olarak çalışabileceklerdir.

KKTC ‘de kamu personeli olma koşullarını yerine getiren her mezun, devlet ve özel kuruluşlarda görev alabilir.

KKTC’de Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde faaliyet sürdüren ve yaşlıların barınma ve sağlıklı yaşam koşullarının sürdürülmesini sağlayan kurum ve kuruluşlarda;

 • Huzur Evinde,
 • Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezinde,
 • Sağlık Bakanlığına bağlı yaşlı bakım evleri
 • Huzur evleri
 • Özel Hastaneler
 • Yaşlı bakım hizmetlerinin yürütüldüğü Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu,
 • Belediyelerin yaşlı bakım hizmetlerinde,
 • Hastaneler,
 • Terminal dönem bakım merkezleri,
 • Evde bakım merkezleri,
 • Sivil Toplum Kuruluşları ve Özel Kurumlarda yürütülen; huzurevleri, yaşlı bakımevleri, güçsüzler yurdu, yaşlı için gündüz merkezleri,
 • Değişik düzeylerde sağlık hizmeti yürüten özel ve gönüllü kuruluşlar (örneğin Kızılay Genel Müdürlüğü)  vb sağlık birimlerinde istihdam edilebilirler.
I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi