Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Akademik Kadro | Dersler | Aday Öğrenciler

BU PROGRAMIN EĞİTİM SÜRESİ 2 YILDIR, EĞİTİM DİLİ TÜRKÇEDİR.


Doç. Dr. Mustafa Sağsan
Program Koordinatörü

Programın Amacı
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı özel ve/veya kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek büro yöneticisi adaylarını yetiştirmek üzere kurulmuştur. Program, sağlık kuruluşlarındaki her türlü bilgi ve belge süreçlerini yönetebilecek ve bu türden kuruluşlara gelen hastaların dosyalarını takip edecek, arşivleyecek, düzenleyecek meslek elemanı yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Program başaldığı takdirde Üniversitemiz dokümantasyon ve sekreterlik konusunda genç dinamik ara elemanlar yetiştirecektir. Üniversitemizde özellikle dört yıllık lisans eğitimi veren Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, programın başarılı bir şekilde yürütülmesine temel oluşturacaktır. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programını bitirenler ‘Tıbbi Dokümantalist’ veya “Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Teknikeri” unvanları verilir. Bu elemanlar ülkemizde bulunan devlet kurumları ve özel sektörde iş bulup çalışabileceklerdir. Mezun öğrencilerimizin, mezun olduktan sonra ne gibi iş yerlerinde çalıştıklarını araştırıp programın başarı oranını ortaya koymuş olacağız. Alınan sonuçlara göre gerekli düzenlemeler programda yapılacaktır.

Tıbbi Dokümantalist, veya Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik teknikerliği, diğer birçok teknikerlik dalları ile ortak yönleri olan bir teknikerlik dalıdır. Amacı, tıpta ve sağlık bilimlerde üretilen, paylaşılan, kullanılan ve dosyalanması gerekli alet ve cihazların montajı, kullanımı, bakher türlü bilgi ve belgeyi düzenlemek ve arşivlemek olan bu programda, matematik, fizyoloji, bilgi teknolojileri, dosyalama ve arşivleme ve anatomi gibi temel bilim derslerinin yanında, hastalıklar bilgisi, meslek etiği, ilk yardım, klavye bilgisi, sekreterlik bilgisi, Sağlık bilgi yönetimi gibi dersler okutulur. Bu eğitimde iki yıl temel teorik eğitim yanı sıra Yakın Doğu Üniversitesi hastahaneleri, ve Bilgi ve Belge Yönetimi bölüm labovatuarlarında uygulamalı eğitimler verilecektir. Yukardaki notlar göz önüne alınırsa, yetiştirilecek öğrencilerin 21. yüzyıldaki teknolojik ve bilgiye dayalı gelişmelere ayak uydurabilecek ve yeni bilgileri kullanabilecek düzeyde, temel Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik teknikerliği bilgilerine ve mesleğine uygun mesleki ve kişisel niteliklilere sahip öğrenci yetiştirecektir.

Vizyonumuz, özel ve tüzel sağlık kurum ve kuruluşlarının profesyonelliğine ve uzmanlığına hizmet edecek sekreter teknikeri ve tıbbi dokümantalist yetiştirmektir. Bunu gerçekleştirirken ise sağlık kuruluşlarının hem sekreterlik ve büro hizmetlerinde hem de o kuruma ait veri, enformasyon ve bilginin paylaşılmasını, yapılandırılmasını, arşivlenmesini ve denetlenmesini sağlamaktır.

İş Olanakları
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programından mezun olacak öğrencilerin şu sahalarda istihdam edilebilmeleri mümkündür:

  1. Özel işletmeler
  2. Sağlık Bakanlığı
  3. Serbest çalışma olanağı
  4. Özel Hastahaneler/Klinikler
  5. Devlet Hastahaneleri ve Klinikleri
  6. Ozel/Devlet Tıbbi Görüntüleme Merkezleri
I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi