Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.

Anabilim Dalları | Fakülte Sayfası | Neden Biz | Yönetim | Koordinatörler | Akademik Takvim | Akademik Faaliyet | Beyaz Gömlek Giyme Töreni | Dersler | Laboratuvarlar | Tıp Dergisi | Hastane | Açılış Töreni Videoları | Üyelikler | Kaynakça

Yrd.Doç. Dr
Feyza YAYCI
Öğretim Üyesi

Yrd.Doç. Dr
Serpil DEREN
Öğretim Üyesi

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Haziran 2010 tarihinde Yakın Doğu Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.B.D. Dr. S. Feyza Yaycı, Dr. Serpil Deren, Dr. Belde Tarhan olmak üzere üç öğretim üyesi, beş anestezi teknikeri ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.nın destekleri ile kuruldu.
Hastanemizde; anestezi öncesi değerlendirme için bir anesteziyoloji polikliniği, ameliyathane dışı anestezi uygulamaları kapsamında radyoloji departmanında çocuk ve erişkin bilgisayarlı tomografi, MR görüntüleme ve göğüs hastalıklarında bronkoskopik girişimler, kardiyolojide kardiyoversiyon işlemleri, gastroenterolojide endoskopi ve kolonoskopi için anestezi uygulamaları yapılabilmektedir. Doğum ünitesinde epidural anestezi ile ağrısız doğum uygulanmaktadır.
Ameliyathanede çalışan 6 ameliyat salonunda merkezi gaz ve atık sistemleri en ileri teknoloji donanımlı anestezi makineleri ve monitörleri ile her türlü invaziv, noninvaziv monitorizasyon genel ve rejyonel anestezi teknikleri uygulanmaktadır.
Genel Yoğun Bakım ve Kalp-Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitelerinde multidisipliner yaklaşımla hastalar takip ve tedavi edilmektedir.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi