Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Resim İş Öğretmenliği Bölümü

Fakülte Sayfası | Dersler | Yararlı Linkler | Etkinlikler

Kuruluş
Yakın Doğu Üniversitesinin Atatürk Eğitim Fakültesi bünyesinde Resim - İş Öğretmenliği bölümü 2012 yılında kurulmuştur. Yeni açılan Resim - İşi Öğretmenliği bölümü lisans derslerinde; alan dersleri, meslek dersleri (eğitim bilimine giriş, öğretmenlik uygulamaları) ve seçmeli dersler yer almaktadır.

Amaç ve Hedefler
Alınan lisans derslerinde deneyimli kadromuzla birlikte, yenilikçi yöntem, teknik ve kuramlarla bilgiyi paylaşma becerileri öğretmen adaylarına aşılanmaktadır. Uygulama dersleri laboratuarlarda ve atölyelerde yürütülmektedir. Öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamar ve gelişmeleri yakından takip ederek Resim-İş eğitiminin önemini benimsetecektir. Ayrıca akademik yıl içerisinde Resim - İş Eğitimi alanıyla ilgili çeşitli etkinlikler gerçekleştirilerek, bu bölümdeki öğrencilerin, aktif olarak akademik ortamlarda kendilerini geliştirme fırsatı sağlanacaktır.

Misyon ve Vizyon

  • Öğrencilere, resim-iş öğretmeninin sahip olması gereken sanat bilgisi, yaratıcılık ve el beceriler ile birlikte bunları eğitime aktarmayı kazandırmak,
  • Resim, sanat disiplinleri, yaratıcılık, uygulama ve görsel sanatlarda, sürekli kendini geliştiren ve ayrıca tüm bunları eğitim ve öğretim ile ilgili sorunlara karşı bilimsel çözümler üretebilen öğretmenler yetiştirilmek,
  • Ortaöğretim kurumlarında görev yapacak olan resim-iş öğretmenlerini yetiştirmek,
  • Eğitim-öğretim hizmetlerinde resim-iş öğretmenliği alanında mevcut bilgileri planlayan, görsel tasarım yapabilen ve uygulayabilen, resim-iş öğretmenlerini yetiştirme,
  • Resim-iş öğretmenliği eğitimi alanına ilişkin araştırma, sergi, workshop ve projeler hazırlamak,
  • Resim-iş ve farklı sanat disiplinleri arasında konu ile ilişkili seminer, sergi ve workshoplar düzenlemek.
I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi