Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Lisansüstü Tezler

Enstitü Sayfası | Programlar | Yönetim | Tez Yazım Kılavuzu | Lisansüstü Tezler | Aday Öğrenciler | Formlar

Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu

Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Doktora Programı

 • Arkadan ve Önden Yarım Squat Hareketlerinin EMG ve KİNEMATİK Analizlerinin Karşılaştırılması -Deniz Erdağ
 • Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Lisans Programı

 • Futbol Severleri Şiddete Yönelten Faktörlerin Saptanması ve Çözüm Önerileri (Adana Demirspor Örneği)-Ela ÖZBAKAN
 • Effect of 12 Week Aerobic and Anaerobic Training on Some Physiological, Lipid Profile and Body Composition Variables of Under 20Years Old Male Football Players-Talha Khanafdl OMAR
 • 18 – 70 Yaş Kadın ve Erkeklerde Egzersiz Faaliyetlerine İlişkin Katılım Motivasyonları (Lefkoşa Örneği) -Osman Barışsever
 • İlköğretimde Beden Eğitimi Derslerini Yürüten Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin İş Doyumu ve Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi (Lefkoşa Örneği) - Ömer BOZKURT
 • Beden Eğitimi Öğretmen Adayı Öğrencilerin Beslenme Alışkanlık ve Bilgi Düzeylerinin Araştırılması - Adem AĞBUGA
 • Sporun Öğretilebilir Zihinsel Engelli Çocuklarının Sosyalleşmeleri Üzerine Etkisi (Diyarbakır Örneği) - Hüseyin ÖZTÜRK
 • Bir Fitness Merkezi Üyelerinin Hizmet Kalitesine Yönelik Beklenti ve Algıları - Emre AKÇAY
 • 7 – 11 Yaş Arasındaki Gençlerin Fiziksel Uygunluklarının ve Günlük Aktivite Düzeylerinin Belirlenmesi - Sedat DEVECİOĞLU
 • "14-17 Yaş Arasındaki Gençlerin Fiziksel Uygunluklarının ve Günlük Aktivite Düzeylerinin Belirlenmesi" - Coşkun Ulusoy
 • "Vücut Geliştirme ve Fitnes Salonlarına Giden Bireylerin Beklentileri (Lefkoşa Örneği)" - Aylin Duran
 • "Basketbol Oyuncularının Durumluk ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi" - Edim Macila
 • KKTC Kadın Basketbol Oyuncularında Antrenmanın Somatotip ve Dikey Sıçrama Üzerine Etkisi - Samime Serhoş
 • 20-34 Yaş Arası Yetişkinlerde Diyet ve Egzersizin Obezite Üzerine Etkisi - Figen Yaman
 • Sporcu ve Sedanter Üniversite Öğrencilerinde Menstrual Periyodun Postür Dengesine Etkisinin İncelenmesi - Fatime Kın
 • KKTC’ deki 15-18 Yaş Arasi Badminton Oyuncularinin Sosyo-Ekonomik Değerlendirilmesi - Aslıhan Düver
 • Süper Lig De Oynayan Bayan Hentbolcuların Farklı Yorgunluk Düzeylerindeki Reaksiyon Zamanları ve İsabetli Kale Atışlarının İncelenmesi - Gülcan Yıldız
 • KKTC Gazi Magosa Bölgesi Beden Eğitimi Öğretmenlerinin İş Doyum Düzeylerinin Belirlenmesi - Mehmet Ejder
 • KKTC’deki Futbol Taraftarlarını Şiddete Yönelten Unsurların Sosyo-Ekonomik Açıdan İncelenmesi (Küçükkaymaklı Örneği) - Aysun Biçer
 • YDÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunda Okuyan Öğrencilerin 2008 Pekin Modern Olimpiyatları ile İlgili Bilgilerinin Değerlendirilmesi - Şahin Akdağ
 • Farklı Zamanlardaki Benzer Spinning Egzersizlerine Verilen Fizyolojik Cevapların İncelenmesi - Ömer Yalçıner
 • Diş Hekimliği Fakültesi

  Doktora Programları
  Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

 • Mandibular Angulus Bölgesi Favorable ve Unfavorable Fraktürlerinde Uygulanan Farklı Fiksasyon Metotlarının Biyomekanik Etkilerinin Sonlu Elemanlar Analizi Yöntemi ile İncelenmesi - Aysa AYALI
 • Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

 • Konik ışınlı komputerize tomografi kullanarak fossa pterygopalatina, fissura pterygomaxillaris, nasopalatin (insisiv) kanal ve çevresindeki yapıların anatomik olarak bir grup türk popülasyonunda retrospektif incelenmesi - Murat İÇEN
 • Endodonti

 • MTA (Mineral Trioksit Aggregate) ve Bioaggregate’in, Dentin Tübüllerinden Kök Yüzeyine Kalsiyum ve Hidroksil İyon Difüzyonlarının İn Vitro Olarak Araştırılması - Umut AKSOY
 • Restoratif Diş Tedavisi

 • Üç Farklı Adeziv Sistemiyle Uygulanan Kompozit Rezinlerin Farklı Uygulama Basamaklarında Meydana Gelen Tükürük Kontaminasyonu Etkisinin Mikro-Makaslama Kuvvetleri Açısından İncelenmesi - Esra CENGİZ
 • Ortodonti

 • Adolesan Sınıf I Bireylerde Yumuşak Doku Profil Değişikliklerinin Longitüdinal Olarak İncelenmesi - Levent Vahdettin
 • Protetik Diş Tedavisi

 • Periodontal Hastalığa Sahip Bireylerde Subgingival Alanda Ultrasonik Aygıtlarla Yapılan Kök Yüzeyi Düzleştirme İşlemine Ek Olarak Bazı Lokal Antimikrobiyal Ajanların Etkinliğinin Klinik Parametreler ve Halitozis Açısından Değerlendirilmesi-Prof. Dr. Atilla BERBEROĞLU
 • Tek ve Dört Üyeli Sabit Restorasyonlarda Farklı yöntemlerle Elde Edilen Metal Alt Yapıların İnternal ve Marjinal Uyumlarının Karşılaştırılması-Diş Hek. Selim GÜNSOY
 • Farklı Zirkonya Tam Seramik Sistemlerinin Translusensi Ve Renk Özelliklerinin Karşılaştırılması - Sevcan Kurtulmuş Yılmaz
 • Greftlenmiş Ve Greftlenmemiş Posterior Maksillada Uygulanan İmplant Destekli Farklı Tasarımlı Sabit Protezlerin Destek Dokulardaki Etkilerinin Üç Boyutlu Sonlu Elemanlar Stres Analiz Yöntemi İle İncelenmesi - Emre Şeker
 • Tekrarlayan Rezin Simantasyon Öncesinde Dentin Yüzeyinin Hazırlanmasında Kullanılan Yöntemlerin Bağlantı Dayanımına Etkileri - Simge Taşar
 • Asimetrik Lokalizasyonlarda Yerleştirilen İmplantlarla Desteklenen Overdenture Protezlerin İmplant ve Çevre Dokulardaki Etkilerinin 3 Boyutlu Sonlu Elemanlar Analiz Yöntemi İle İncelenmesi - Serhat Ramoğlu
 • Pedodonti

 • ER,CR:YSGG Lazerin Antimikrobiyal Etkinliğinin ve Kök Kanal Duvarları Üzerinde Oluşturduğu Morfolojik Değişimlerin in Vitro Koşullarda Değerlendirilmesi - Leman Özkan
 • Periodontoloji

 • Dentin Hassasiyetinin Tedavisinde Erbiyum, Krom: İtriyum-Skandiyum-Galyum-Garnet (Er, Cr: Yssg) Lazerin, Subablatif Dozlarda Uygulanmasının İmmediat Etkisinin Klinik Olarak Değerlendirilmesi Ve Yüzey Değişikliklerinin Taramalı Elektron Mikroskobu (Sem) İle İncelenmesi - Hakan Bayındır
 • Periodontal Durum ve Oral Hijyen Alışkanlıklarının Ağız Kokusu Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi - Başak Kuşakcı Şeker
 • Eczacılık Fakültesi

  Yüksek Lisans Ve Doktora Programları
  Analitik Kimya

 • Parasetamol Tablet Preparatlarından Etkin Maddesinin Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi ile Belirlenmesi - Cemile Adataş
 • Bazı Benzoksazolon Türevlerinin Asitlik Sabitlerinin (pKa) Ultraviyole Spektroskopisi, Potansiyometri ve Kapiler Elektroforez Teknikleri ile Belirlenmesi - Mahmure Büyükağa
 • Biyokimya

 • Hashimoto Hastalarında Lipid Peroksidasyon Düzeylerinin Araştırılması - Aylin Akbey
 • K.K.T.C. Toplumundaki Kanser Hastalarında Dna Tamir Genlerindeki Polimorfizmlerin Kanserle İlişkisinin Araştırılması - Feriha Gündost
 • Tarçının (Cinnamomum Sp.) Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi - Goncagül Özbalıkçı
 • K.K.T.C. Toplumunda Metabolik Sendrom ve İnsülin Direncine Yatkınlığın Araştırılması - Misli Özerem
 • Çörekotunun (Nigella Sativa L.) Biyolojik Etkileri Üzerine Bir Araştırma - Suna Yanaroğlu
 • Lipit Depo Hastalıkları- Salahi Burak Gazioğlu
 • Obez Kişilerde Q223R Polimorfizmi ile Leptin, Adiponektin, Resistin ve İnsülin Direnci Arasındaki İlişkinin İncelenmesi - Eda Becer
 • Farmakognozi

 • Pharmacognostical Studies on Olea Europaea L. - Ayham WEAS
 • Farmakoloji

 • Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde Farmakoloji Derslerinde Öğretme-Öğrenme Metodolojisi ile İlgili Beklentiler ve Eczacılık Öğrencilerinin Algısı: Bir anket-tabanlı çalışma - Ashfaq Ur Rehman
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 2007-2012 Yılları Arasındaki Eczacılık Profili, İlaç Kullanım Profili ve İlaç Harcaması - Mertdoğan Soyalan
 • Farmasötik Botanik

 • K.K.T.C.’de Doğal Olarak Yetişen Farklı Lokasyonlardan Toplanan Origanum Majorana L., Origanum Syriacum L. Ve Thymus Capitatus L. Türlerinin Uçucu Yağ Bileşimi - Azmi Hanoğlu
 • K.K.T.C.’de Doğal Olarak Yetişen Sideritis Cypria Post Türünün Uçucu Yağ Analizi Ve Antimikrobiyal Aktivitesinin Belirlenmesi - Duygu Yiğit
 • K.K.T.C.’de Doğal Olarak Yetişen Thymus ve Origanum Cinslerinin Uçucu Yağlarının Antimikrobiyal Aktiviteleri- Ayşe Cantaş
 • Kuzey Kıbrıs’ın Faydalı Bitkilerinin Ve Kullanım Alanlarının Araştırılması - Fatma Kaya Yıldırım
 • Kuzey Kıbrıs’ta Kullanılan Tıbbi Bitkiler - Çiğdem (Depreli) Ozan
 • K.K.T.C.’de Aktarlarda Satılan Tıbbi Bitkiler ve Kullanılan Kısımları - Vesile Vehbi
 • Farmasötik Teknoloji

 • Akışkan Yataklı Kurutucu Sistem (Fluid Bed) Proses Parametrelerinin Okskarbazepin İçeren Granül ve Tabletlerin Özellikleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi - Melek Sena Geyik
 • Farmasötik Kimya

 • Bazı 5-Kloro-2(3H)-Benzoksazolon Türevlerinin Sentezi Ve Karakterizasyonu - Cevdet BERBER
 • Klinik Eczacılık

 • Klinik Eczacılık Servislerinin Tanıtımı: Göğüs Hastalıkları Kliniğinde Etkinliği ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti YDÜ Hastanesi Servisleri Hekimlerine Klinik Eczacılığı Tanıtma - Abdikarim Mohamed Abdi
 • Hipertansiyon Hastalarının Tedavisinde, İzleminde ve Eğitiminde Eczacıların Rolü - Serap Çobanoğlu
 • Toksikoloji

 • 1991-2012 Yılları Arasında KKTC’deki Ölümle Sonuçlanan Adli Olgularda Zehirlenmelerin Epidemiyolojik Olarak Değerlendirilmesi - Tuğçe Arkan
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi

  Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  Doktora

 • Yetişkin Diyabetik Bireylerin (19-65 yaş) Beslenme Durumlarının Kan Bulgularına Etkisi- Şevket Direktör
 • Kardiyovasküler Hastalığı Nedeniyle Hastaneye Yatan Bireylerin Malnütrisyon Durumları İle Hastane Malnütrisyonunun Yatış Sürelerine Etkisi - Müjgan Öztürk
 • Tıbbi Beslenme Tedavisi Yüksek Lisans Programı

 • Yakın Doğu Üniversitesinde Okuyan Öğrencilerin Depresyon ve Beslenme Durumlarının Belirlenmesi - Hatice Baygut
 • Yakın Doğu Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencilerinin Diyet Kalite İndeksi ve Yaşam Tarzı İndeksleri’nin belirlenmesi üzerine bir çalışma - Ceren Gezer
 • Magosa Kırsal Bölgede Yaşayan 19-65 Yaş Arası Yetişkin Bireylerin Besin Tüketim Durumlarının Saptanması- Simge Şafakoğulları
 • Lefkoşa’da Yaşayan Yetişkin Bireylerin Besin Tüketim Durumlarının Saptanması - Özcan Nuri
 • Gazimağusa ’da Yaşayan 19-65 Yaş Grubu Bireylerin Sağlıklı Yeme ve Fiziksel Aktivite İndeksleri Üzerine Bir Çalışma - Hidayet Ağaören
 • Lefkoşa’da Yaşayan 19-65 Yaş Grubu Bireylerin Diyet Kalite İndekslerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma - Elvan Kurucuoğlu
 • Girne Bölgesinde Yaşayan 19 – 65 Yaş Arası Yetişkin Bireylerin Sağlıklı Yeme İndekslerinin Belirlenmesi - Fatma Müjgan Çelebioğlu
 • Girne’de Yaşayan 19-65 Yaş Yetişkin Bireylerin Diyet Kalite İndeksi Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma- Ayşe Okan
 • Besin Ve Beslenme Bilimleri Yüksek Lisans Programı

 • Lefkoşa Bölgesinde Yaşayan Kadınların Geleneksel Kıbrıs Mutfağına Özgü Yemekleri Tüketim ve Pişirme Sıklıkları ile Beslenme Alışkanlıklarının Saptanması - Sözen Çelik Arifoğlu
 • Güzelyurt Bölgesinde Yaşayan Yetişkin Bireylerin Diyet Örüntülerinin ve Besin Çeşitliliğinin Beslenme Durumlarına Etkisi Üzerine Bir Çalışma - Selen Teksoy Tamel
 • İskele-Karpaz Bölgesinde Yaşayan 19-65 Yaş Arası Yetişkin Bireylerin Beslenme Alışkanlıklarının ve Beslenme Durumlarının Saptanması - Nezire İnce
 • Lefkoşa’da Yaşayan Yetişkin Tüketicilerin Besin Güvenliğine İlişkin Bilgi Tutum ve Davranışları- Feriha Balkır
 • Hemşirelik Bölümü
  Hemşirelikte Doktara

 • Ebeveynlere Verilen Doğal Besleme Öğretiminin, Tek Başına Anne Sütü Verme Süresine, Bebeklerin Büyüme Parametrelerine, Hastalanma Oranlarına ve Ebeveyn-Bebek Bağlanmasına Etkisi - Emine Özlüses
 • Hemşirelikte Yüksek Lisans

 • Hemşirelerin İlaç Uygulama Hataları ve Hata Nedenlerinin Belirlenmesi - Meryem Yiğitsoy
 • Subkutan Düşük Molekül Ağırlıklı Heparin Enjeksiyonunda Cilde Buz Uygulamasının Ekimoz, Hematom ve Ağrı Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi - Lütfiye Korkmazcan
 • K.K.T.C.’nde Belediyelerin Yaşlı Bakım Hizmetleri İle İlgili Faaliyetlerinin Belirlenmesi - Laden Serinsu Konuşur
 • Hemşirelerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları - Emine Onkun
 • -Hemşirelik Öğrencilerinin Liderlik Davranışları İle İlgili Algı Düzeylerinin Belirlenmesi Samineh Esameilzadeh Ghalehjoughi
 • Hastanelerde Çalışan Hemşirelerin Örgütsel Adalet Algılarının Belirlenmesi - Gülsen Müsteyde Altan
 • Kemoterapi Tedavisi Uygulanan Kanserli Bireylerde Semptomların ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi - Ezgi Dinleyici
 • Açık Alanda Çalışanların Cilt Kanserine Yönelik Bilgi ve Uygulamalarının Saptanması - Sinem Dağ
 • Özel Eğitim Merkezinde Eğitim Alan Engelli Çocukların Evde Bakım Gereksinimlerinin Belirlenmesi - Arzu Üşenmez
 • 1-6 Yaş Grubu Çocuklarda Ev Kazası Görülme Sıklığı ve Annelerin Ev Kazaları İle İlgili Uygulamalarının Belirlenmesi - Emine Alasya
 • Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin İlk Klinik Deneyim Öncesi Anksiyete Düzeylerinin Belirlenmesi - Şifa Şavk
 • Hemşirelik Öğrencilerinin İlaç Dozu Hesaplamalasına İlişkin Bilgileri - Feriha Karagözlü
 • Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Hastanelerinde Çalışan Hemşirelerin İntramusküler Enjeksiyona İlişkin Bilgi Düzeyleri - Aslı Aladağ
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İskele Bölgesinde Yaşayan 15-49 Yaş Kadınların Aile Planlaması Yöntem Kullanımları Ve Yöntem Kullanımını Etkileyen Faktörler - Dilek Sarpkaya
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa Merkezde Yaşayan Menopoza Girmiş Kadınların Menopoz Dönemine Yönelik Yaşadıkları Sorunlar ve Başetme Yolları - Aslı Er
 • Doğum Sonu Dönemde Annelerin Emzirmeye İlişkin Bilgileri Ve Emzirme Davranışlarının Belirlenmesi - Çiğdem Örsdemir
 • Üniversite Öğrencilerinin Sık Görülen Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlara İlişkin Bilgileri ve Cinsel Davranışları - Özlem AKALPLER
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Yaşayan Kadınlarda Endometrium, Serviks ve Over Kanserlerine Yönelik Risk Faktörlerinin Belirlenmesi - Sinem Sarmış
 • Oral Antibiyotik Kullanan Hastaların İlacı Kullanım Durumlarının Değerlendirilmesi - Görkem Çelebi
 • Çalışan 45-65 Yaş Erkeklerin Fiziksel Sağlığı Geliştirme Davranışları - Zeynep Ünalan
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa Merkezde Yaşayan 20-69 Yaş Arasındaki Kadınların Meme Kanseri Erken Tanı Yöntemlerine İlişkin Bilgi ve Uygulamalarının Belirlenmesi - Nadire Tosun
 • Lefkoşa Merkezde Öğrenim Gören Lise Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve İlişkili Faktörler - Dönay Erdoğan
 • Lefkoşa Merkezde Yaşayan 20 Yaş ve Üstü Kadınlarda Üriner İnkontinans Görülme Sıklığı ve Risk Faktörlerinin Saptanması - Özlem DURMAZ
 • Lefkoşa Merkezde Bulunan Liselerde Okuyan Kız Öğrencilerin Adet Dönemine İlişkin Bilgileri ve Adet Dönemi Hijyen Uygulamaları - Çiğdem Adataş Şeşen
 • Lefkoşa Merkezde Yaşayan Yaşlıların Günlük Yaşam Aktivitelerini Sürdürme ve Depresyon Yaşama Durumları - Nermin Sucuoğlu
 • Hemşirelerin Kesici Delici Tıbbi Alet Yaralanmasına İlişkin Bilgi ve Uygulamaları - Mukaddes Akgür
 • Abdominal Cerrahi Uygulanan Hastalarda Görülen Erken Dönem Sorunları ve Bu Sorunlara Yönelik Hemşirelik Uygulamaları - Aynur Özkum İzveren
 • Koroner Arter Bypass Greft Ameliyatı Olan Hastaların Taburculuk Sonrası Yaşadıkları Sorunlar ve Öz Bakım Gücü - Fatma Direk
 • Hemşirelerin Hepatit- B Enfeksiyonuna İlişkin Bilgi Ve Uygulamaları - Hamdiye Avcıl
 • Cerrahi Kliniğinde Yatan Hastaların Uyku Düzenini Etkileyen Etmenlerin Belirlenmesi - Bedriye Fidan
 • Kırığı Olan Yaşlı Hastaların Kırığa İlişkin Risk Faktörlerinin ve Kırıkların Önlenmesine İlişkin Bilgilerinin Belirlenmesi- Filiz Uzun (Hersek)
 • Ameliyata Alınan Hastaların Yakınlarının Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi - Gül Hacıhasanoğlu
 • Hemodiyaliz Hastalarının Yaşam Kalitesi - Ülfet Kral
 • Koroner Kalp Hastalığı Olan Bireylerin Özbakım Gücü - Peyman Tuncay
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devlet Hastanelerinde Çalışan Hemşirelerin Temel Yaşam Desteğine İlişkinbilgi ve Uygulamalarının Saptanması - Afife Ateşli
 • Kronik Hastalığı Olan Hastaların Öz Bakım Gücü ve Evde Bakım Gereksinimlerinin Belirlenmesi - Şerife Aksel
 • Tip 2 Diyabetes Mellitus Tanısı Almış Hastaların Tedavilerine Uyumlarının Değerlendirilmesi - Aynur Baykal
 • Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları - Özgür Kıdrışlıoğlu
 • 0-4 Yaş Çocuğu Olan Ebeveynlerin Ateşin Belirlenmesi, Kontrolü ve Düşürülmesine İlişkin Görüşler- Süheyla Bölükbaşı
 • Hemşirelik Öğrencilerinin Benlik Saygısı ve Atılganlık Düzeyleri - Rasiha Güler
 • Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri - Sumru Özkan
 • Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyetlerinin Belirlenmesi - Nuray Özkul
 • Ameliyat Öncesi ve Sonrası Dönemde Hastaların Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi - Duygu Yıldız
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devlet Hastanelerinde Çalışan Hemşirelerin İş Doyumu Düzeyinin Belirlenmesi- Teslime Akbaş
 • Sağlık Profesyonellerinin Hastanelerde Çalışma ve Çatışma Yöntemine İlişkin Görüşleri - Aynur Özarslan
 • Ortaokul Öğrencilerinin Tıbbi İşlem Korkuları ve Etkileyen Faktörler- Oya Adsız Maraşuna
 • I prefer Near East University

  Haftanın Manşetleri

  Fakülteler

  Atatürk Eğitim Fakültesi
  Denizcilik Fakültesi
  Diş Hekimliği Fakültesi
  Eczacılık Fakültesi
  Fen-Edebiyat Fakültesi
  Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
  Hukuk Fakültesi
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  İletişim Fakültesi
  İlahiyat Fakültesi
  Mimarlık Fakültesi
  Mühendislik Fakültesi
  Sağlık Bilimleri Fakültesi
  Sahne Sanatları Fakültesi
  Tıp Fakültesi
  Veteriner Fakültesi

  Yüksekokullar

  Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
  Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

  Meslek Yüksekokulları

  Meslek Yüksekokulu
  Denizcilik Meslek Yüksekokulu
  Adalet Meslek Yüksekokulu
  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

  Enstitüler

  Eğitim Bilimleri Enstitüleri
  Fen Bilimleri Enstitüsü
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü
  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Hazırlık Okulları

  İngilizce Hazırlık Okulu

  Araştırma Merkezleri

  Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
  Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
  Turizm Araştırma Merkezi
  YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
  İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
  Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
  Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
  Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
  Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
  Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
  Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
  Yakın Doğu Enstitüsü
  Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
  Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
  İrfan Günsel Araştırma Merkezi
  Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
  İletişim Araştırmaları Merkezi

  Merkezler

  Tüp Bebek Merkezi
  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
  Psikolojik Danışma Merkezi
  Uzaktan Eğitim Merkezi
  Rûmi Enstitüsü
  Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
  Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
  Kariyer Merkezi
  Sigara Bırakma Merkezi