Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Prof. Dr. Gamze MOCAN KUZEY

Fakülte Sayfası I Tıbbı Patoloji Anabilim Dalı

Türk Eğitim Derneği (TED) Zonguldak Koleji’nde orta öğrenimini görmüş, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1974 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde uzmanlık eğitimine başlamıştır. 1978 yılında patoloji uzmanı olup, aynı üniversitede öğretim görevlisi, yardımcı doçent ve doçentlik aşamalarından sonra 1992 yılında Hacettepe ÜniversitesiTıp Fakültesi Profesörlük kadrosuna atanmıştır.

1985’de İngiltere Glasgow Western Infirmary Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Departmanı’nda karaciğerde hepatit B viral lezyonlarında immünohistokimyasal yöntemle araştırmalar yapmıştır. 1991’de Amerika Birleşik Devletleri Bethesda-Maryland’de Armed Forces Institute of Pathology’de üropatoloji ve sitopatoloji bölümlerinde çalışmıştır.

1992-2003 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı’nda Sitoloji Ünitesi Başkanlığı ve 11 yıl Tıp Fakültesi Eğitim Koordinatörlüğü görevlerinde bulunan Profesör Mocan 2003-2006 tarihlerinde Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı olarak atanmış, eş zamanlı olarak Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı akademik kadrosunda da yer almıştır.

1993-95 yılları arasında Ankara Patoloji Derneği Başkanlığı, 1994-96 yılları arasında Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu (UDKK) Üyeliği, 1995’te XII. Ulusal Patoloji Sempozyumu Başkanlığı, 1996’da XII. Ulusal Patoloji Kongresi Başkanlığı, 1998’de XIV. Ulusal Patoloji Sempozyumu Başkanlığı, 2001-02 yılları arasında Sitopatoloji Çalışma Grubu Başkanlığı, 2001-04 süresince Avrupa Sitoloji Dernekleri Federasyonu (EFCS) Türkiye Delegesi, 2002-04 yıllarında Sitopatoloji Derneği Kurucu Başkanı olarak derneğin başkanlığını yapmıştır.

1996 yılından bu yana Avrupa Tıp Uzmanları Birliği Patoloji Board Türkiye Delegesidir. 2003 yılından beri Dünya Patoloji ve Tıp Laboratuvarları Birliği (World Association of Society of Pathology and Laboratory Medicine-WASPaLM) Yönetim Kurulu üyesidir. XXIII. Dünya Patoloji ve Tıp Laboratuvarları Kongresi başkanı olmuştur (İstanbul-2003). 2009 yılı itibarı ile WASPaLM üye dernekleri tarafından (35 farklı ülkeden 45 üye derneğin katılımıyla) Gelecek Dönem Başkanı (President-elect) seçilmiştir. WASPaLM Başkanlığını 19 Ekim 2011 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri-Las Vegas’da yapılacak olan ASCP-WASPaLM XXVI. Dünya Kongresinin açılışında devralmıştır. 6 Ekim 2008 tarihinden itibaren KKTC Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı olarak görev yapmaktadır. Jinekopatoloji ve sitopatoloji özel ilgi alanıdır.

İletişim : Telefon: (0392) 675 10 00 (3016)

Faks: (0392) 675 10 50

Adress: Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı KKTC/Lefkoşa

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi