Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

Fakülte Sayfası | Dersler | Master/Doktora | Laboratuvarlar | Mezunlarımız


Bölüm Başkanı'nın Mesaji

Sevgili Öğrenciler,

Yakın Doğu Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomedikal Mühendisliği bölümümüze hoşgeldiniz. 2015-2016 akademik yılı eğitim ve öğretim yılı hepimiz için bilimle ve başarılarla dolu geçmesini diliyoruz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversiteleri arasında sadece Yakın Doğu Üniversitesinde mevcut olan Biyomedikal Mühendisliği bölümümüz 2008 yılında YÖK ve YÖDAK onayı ile kurulmuştur. Lisans (BSc), Yüksek Lisans (MSc) programlarımız, İngilizce ve Türkçe dillerinde konusunda uzman, deneyimli eğitim kadromuzla uluslararası düzeyde öğretim ve eğitim vermektedir. Biyomedikal Mühendisliği bölüm programımız, mühendislik dersleri ağırlıklı ve ilgili temel bilimlerden zengin bir içerik arz etmektedir.

Medikal Biyoteknolojinin ülke hedefleri arasında yer aldığı yüzyılımızda, istihdam eksiği olan en önemli meslek grupları arasında yer alan Biyomedikal Mühendisiliği bölümümüz uluslararası seviyede eğitim vermeyi misyon olarak benimsemiştir.

Sizlere, yüksek kalitede düzenlenmiş eğitim programımız ve öğretim kadromuzla, meslek hayatınızda geniş bir vizyon sağlayacak eğitiminizde başarılar dilerim.

Saygılarımla,

Doç. Dr. Terin Adalı
Bölüm Başkanı
terin.adali@neu.edu.tr

Tarihsel Sıralama ile Bölüm Başkanları:

2008-2013 Prof. Dr. Doğan İBRAHİM
2013- Doç. Dr. Terin ADALI

Biyomedikal Mühendisliği Bölümünün Vizyonu (Özgörüsü)
Biyomedikal Mühendisliği alanında ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek, araştırmacı, iletişim becerileri yüksek, ekip çalışmasına yatkın, problem çözme yeteneği üstün, toplumsal sorumluluklarını bilen biyomedikal mühendisleri yetiştirilmesinde öncü program olmaktır.

Biyomedikal Mühendisliği Bölümünün Misyonu (Özgörevi)
Lisans düzeyinde verdiği eğitim-öğretimle,

Biyomedikal Mühendisliği bilim dalı son yirmi yıl içerisinde gelişen, biyomekanik, biyomedikal cihaz tasarımı ve geliştirme, sinyal algılama ve işleme teknikleri, süreç kontrol ve modelleştirme teknikleri, biyoreaktör tasarımı, yüzey bilimi, biyoteşhiste nanoteknoloji uygulamaları ve genetik moleküler biyoloji, metabolizma, biyoelektrik, nörobiyoloji, immunoloji, gibi temel ve uygulamalı bilimlerdeki araştırma ve bilgi birikimi arasında köprü oluşturarak, günümüz toplumunun farklı boyut ve biyomedikal sektörlerdeki sorunlarına özgün çözümler üretmeyi amaçlamaktadır.

Eğitim Bilgileri
Eğitim Programı;
Biyomedikal Mühendisliği Lisans Programı
Biyomedikal Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Eğitim Dili
Biyomedikal Mühendisliği Bölümünün eğitim dili İngilizce ve Türkçedir.

Yabancı Dil Hazırlık Programı
İngilizce lisans programına kayıt yapan öğrenciler bir yıl süre ile İngilizce hazırlık programını takip ederler.

İş Olanakları
Biyomedikal Mühendisliği bölümünden mezun olacak öğrencilerin şu sahalarda istihdam edilebilmeleri mümkündür:

 • İmalat Sektörü (Biymedikal cihaz üretimi)
 • Serbest çalışma olanağı
 • Özel Biyomedikal kuruluşlar
 • Sağlık hizmeti veren devlet kurumları
 • Sağlık Bakanlığı
 • Devlet ve Özel hastaneler
 • Genetik Tanı ve Tedavi Merkezleri
 • İlaç/Aşı üreten tesisleri
 • TSE, Iso Standartlar Kurum ve Kuruluşlarında
 • Askeri Kurumlar
 • Eğitim Sektörü
 • Veterinerlik sektörü
I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi