Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Nükleer Tıp Anabilim Dalı

Anabilim Dalları | Fakülte Sayfası | Neden Biz | Yönetim | Koordinatörler | Akademik Takvim | Akademik Faaliyet | Beyaz Gömlek Giyme Töreni | Dersler | Laboratuvarlar | Tıp Dergisi | Hastane | Açılış Töreni Videoları | Üyelikler | Kaynakça


Nükleer Tıp Anabilim Dalı


Nükleer Tıp Anabilim Dalı
Prof.Dr.
Suna KIRAÇ
Anabilim Dalı Başkanı
Nükleer Tıp Anabilim Dalı
Yrd.Doç.Dr.
Deniz BEDEL

Öğretim Üyesi

 

Nükleer Tıp Anabilim Dalı

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı, günümüz tıbbının tüm gereksinimlerini karşılayacak son teknoloji ürünü görüntüleme sistemleri ile 2010 yılı temmuz ayından beri hastalarımıza hizmet vermektedir.
Bölümümüzde Kıbrıs adasında ilk ve tek olan PET/BT görüntüleme sistemi (GE Discovery STE16) ve bir adet çift başlı SPECT Gama Kamera ( GE İnfinia) bulunmaktadır. Ayrıca yatarak yüksek doz tedavi uygulamalarına olanak sağlayan iki adet radyoaktif hasta tedavi odası bölümümüzde mevcuttur.

Nükleer Tıp birçok hastalığın tanı veya tedavisi için radyoaktif maddeler kullanılan bir bilim dalıdır. Her iki durumda da amaca yönelik özel olarak hazırlanmış radyoaktif maddeler, hasta başına hesaplanan belirli dozlarda vücuda genellikle damardan veya ağızdan, nadiren ilgili bölgeye doğrudan enjeksiyonla verilir. Belirli bir bekleme süresini takiben hastalardaki radyasyonu görüntü haline çeviren cihazlar ile iki veya üç boyutlu çekimler yapılır.

Nükleer Tıpta kullanılan radyoaktif maddelere bağlı olarak, Gama Kamera ve PET/BT adı verilen cihazlar görüntüleri elde etmek için kullanılmaktadır. Yapılan görüntüleme genellikle sintigrafi olarak adlandırılmaktadır. Ancak eğer 3 boyutlu çekim yapılıyorsa kullanılan cihaz ve radyoaktif maddeye göre görüntülemeye SPECT ve PET adı verilmektedir.

Radyoaktif maddeler ile başta bir kısım tiroid (guatr) hastalıkları olmak üzere çeşitli hastalıklara yönelik tedavi uygulamaları mevcuttur. Tedavi amacıyla verilen radyoaktif madde miktarı teşhis amaçlı verilenden genellikle çok daha fazladır. Bu işlemlerde alınan radyasyon miktarı da göreceli olarak fazladır ancak elde edilecek fayda yanında önemsiz kalır. Tedaviyi yapan ışınların ulaşabildiği uzaklık genellikle birkaç milimetre olduğu için sadece hedef organ ve dokuda etki eder, çevre dokulara genellikle zarar vermez. Yüksek doz uygulamaların bir kısmında hastaların 3-5 gün süre ile özel yalıtılmış odalarda gözetim altında tutulması söz konusu olabilmektedir.

Nükleer Tıbbın Başlıca Kullanım Alanları:

Onkolojik Uygulamalar:
Tümörlerin yerinin gösterilmesi ve tümörlerin evrelenmesi
Radyoterapi planlanmasında, tedaviye cevabın değerlendirilmesinde ve tedavi sonraki takipte
Kemik metastazlarındaki ağrının tedavisinde

Kalp Uygulamaları:
Koroner arter hastalıklarının tanısı, By-pass cerrahisi olanların değerlendirilmesi

Böbrek Uygulamaları:
İdrar yollarında tıkanıklıkların gösterilmesi, böbreklere idrar kaçışı olup olmadığının araştırılması, böbrek enfeksiyonlarının araştırılması

Diğer Uygulamalar:
Guatr hastalıkları, çeşitli yemek borusu ve mide hastalıkları, barsak kanamaları, vücuttaki gizli enfeksiyonların araştırılması, tükrük bezlerinin fonksiyonlarının incelenmesi, gözyaşı yollarının incelenmesi, çeşitli radyofarmasötiklerle değişik tümörlerin gösterilmesi

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi