Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Fakülte Sayfası | Dersler

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Başkanı'nın Mesajı

Sevgili Bilgi Yöneticisi adayları,

Dünya’da da eşi ve benzeri az bulunan “bilgi yönetimi disiplini” temelinde Türkçe bir lisans eğitimi Yakın Doğu Üniversitesi’nde sizleri beklemektedir. Ne bildiğini bilen, bildiğiyle ne yapacağını bilerek hareket eden, bildiğini paylaşan ve bilginin paylaştıkça arttığına inanan öğrenciler yetiştirmeyi hedeflediğimiz Bölümümüz’ün sloganı “Bilginin işletmeyle biliştiği yer” olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda dört yıl boyunca;

  1. işletme,
  2. ilişim teknolojileri,
  3. enformasyon bilimi ve
  4. biliş bilimi

odaklı disiplinlerarası lisans ders programı sizleri beklemektedir. Türkiye’de ve ülkemizde sizlerle birlikte bu yeni disiplinin öncülüğünü yapmanın gururunu yaşamaktayız.

Herhangi bir sektör farkı gözetmeksizin her türlü işletmelerde “bilgi” olgusunu ve onun barındırdığı alt ve üst kavramları teorik ve uygulamalı olarak irdeleyeceğimiz bu programda, özellikle zorunlu olarak yapacağınız stajınız, size ayrıca katma değer sağlayacaktır.

İşletmelere, yeni bir çalışma ve istihdam alanı yaratan bir bölüm olarak niteleyebileceğimiz bu lisans programından mezun olacaklar, kamu ve özel işletmelerde “bilgi yöneticisi” unvanı başta olmak üzere “kurumsal öğrenme danışmanlığı”, “entelektüel sermaye yöneticisi”, “bilişim teknolojileri şefi”, “bilgi kaynakları planlayıcısı”, “içerik yöneticisi”, vb. gibi iş pozisyonlarında kendilerine yer bulabileceklerdir.

Amacımız, 21. Yüzyıl gençliğine yaraşır; özgüvenli ve hem kendi bilgisini hem de işletmelerdeki çalışanların bilgilerini katma değere dönüştirebilecek ortamlar yaratma davranışı kazanarak küresel eğilimlere ayak uydurabilen gençler yetiştirmektir.

Şansınız bilginiz kadar bol olsun, yükünüz ağırlığınca bilgiyle dolsun.

Saygılarımla,

Doç. Dr. Mustafa Sağsan
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Başkanı

Amaç
Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi lisans programı, bilgi biliminin, özellikle sosyo teknik yöntemlerini ön plana çıkaracak ve mezunlarının analitik yeteneklerini geliştirerek işletmeciliğin “teknoloji ve bilgi süreçlerini” yenilikçi bir yaklaşımla tasarlayıp, geliştirip, yönetebilecek insan gücü yetiştirmeyi hedeflemektedir. Amacımız, 21. Yüzyıl Türk gençliğine yaraşır; özgüvenli, bilgisini nasıl bildiğini bilen ve bildiğini bilerek paylaşan, bunu işletmelerde katma değere dönüştirebilecek ortamlar yaratma davranışı kazanarak küresel eğilimlere ayak uydurabilen gençler yetiştirmektir.

Kapsam
Bu program, “bilgi yönetimi” temellerinin üzerine “işletme yönetimi”, “teknoloji yönetimi”, “enformasyon bilimi ve bilişim yönetimi”, ile alan bilgisini ve insan doğasının anlaşılmasına yardımcı olan “biliş biliminin” araç ve yöntemlerini inşa ederek tasarlanan disiplinlerarası bir yapıdadır.

Mezunların Çalışabilecekleri Sektör ve Alanlar
Programdan mezun olacak öğrenciler, bütün sektörlerdeki işletmelerin özellikle bilgi ve teknoloji ile ilgili birimleri başta olmak üzere; teknik, yönetsel ve operasyonel düzeyde yetişmiş eleman ihtiyacı duyulan bölümlerinde ve bilgi merkezleri ile arşiv, kütüphane veya dokümantasyon merkezlerinde istihdam edilebileceklerdir. Programın temel hedefini yüksek teknoloji işletmeleri, diğer bir ifade ile faaliyet önceliklerini bilgi, teknoloji ve yenilik üzerine kuran işletmelerdir.

Telekomünikasyon ve bilişim, finans, bankacılık, turizm, sağlık, taşımacılık, savunma ve kamu sektörleri başta olmak üzere, e-devlet ve e-belediye projelerindeki ve bilgi odaklı pek çok sektöre yönelik işletmelerdeki nitelikli eleman açığı, piyasanın bu programdan mezun öğrencilerine imkan sağlayacaktır. Mezunlar, aldıkları eğitim sayesinde her türlü işletmenin hem örtük hem de açık bilgi üretimine, paylaşımına, yapılandırılmasına, kullanılmasına ve denetlenmesine; “bilgi yöneticisi” unvanına sahip olarak katkıda bulunacaklardır.

Sloganımız “Bilginin işletmeyle biliştiği yer.”

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi