Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi

Hakkımızda | Yazışmalar | Yazılar

Amacımız:
ata atunKıbrıs Adası 1950’li yıllardan beri, iki halkın (Kıbrıs Türkleri ve Rumları) ve NATO müttefiki üç ülkenin (İngiltere, Yunanistan ve Türkiye) çatışan çıkarları nedeni ile ABD, AB ve Rusya için bazen tehlikeler, bazen de fırsatlar yaratarak, Kıbrıs sorununa dahil olmalarına neden olmuştur.

Kıbrıs sorunu altmış yılı aşkın süredir uluslararası toplumun gündemindedir ve halen çözüm beklemektedir. Sorun, kişisel ve toplumsal kayıplara ilaveten hem Türk hem de Rum halkının malvarlığını ve daha önemlisi hayatlarını kaybetmesine, yıllarca belirsizlik ve geleceği ile ilgili endişe içinde yaşamasına mal olmuştur. Sorun aynı zamanda hem bölgesel hem de uluslararası barış ve güvenliğe bir tehdit oluşturduğundan, uluslararası bir boyut kazanmıştır. Bu nedenle de bulunacak çözümün uluslararası toplumun da onayını alması gerekmektedir.

YDÜ SEPAM uluslararası politika konularının daha sağlıklı kavranması ve uygun pozisyonların alınabilmesi amacıyla, kamuoyunu ve karar alma mekanizmalarına aydınlatıcı bilgiler sunmayı ve farklı hareket seçenekleri içeren fikirler üretmeyi hedeflemektedir. Bu nedenle de kuruluş amacımız dünyadaki, Türkiye’deki ve KKTC’deki gelişmeleri takip ederek geleceğe yönelik öngörülerde bulunmak, KKTC’nin ikili, bölgesel ve çok taraflı uluslararası ilişkileri ile ekonomik, hukuki, kültürel, siyasi, yapısına ve jeopolitik konumuna yönelik bilimsel araştırmalar, incelemeler, analizler ve değerlendirmeler yaparak, karar alıcılara ulusal menfaatler doğrultusunda gerçekçi, dinamik çözüm önerileri, karar seçenekleri ve politikalar sunmaktır.

Asıl hedefimiz Kıbrıs müzakereleri konusunda etkin çözüm önerileri oluşturabilmek için farklı disiplinlerden gelen, alanında yetkin araştırmacıların ve entelektüellerin, nitelikli çalışmalarını teşvik etmek, bölge ülkelerinden akademisyenlerin, bürokratların, devlet adamlarının, stratejistlerin, gazetecilerin, işadamlarının ve STK temsilcilerinin KKTC’de konuk edilmesini kolaylaştırarak, bilgi ve düşüncelerin gerek KKTC ile Türkiye gerekse de dünya kamuoyuyla paylaşılmasını sağlamaya çalışmaktır.

Vizyonumuz:
Dünyamız 20. yüzyılın son çeyreğinde özellikle SSCB’nin dağılmasına yol açan Glasnost ve Perestroyka (Değişim ve Yeniden Yapılanma) ile başlayan ve halen devam eden hızlı bir değişim süreci yaşamaktadır. Soğuk Savaş sona ermiş, küreselleşme olgusu bireyleri, kitleleri ve uluslararası ilişkiler ortamını derinden etkilemiştir. Yüzyılların güç dengeleri değişmiş, buna uygun olarak da yeni bir dünya düzeninin temelleri atılmaya başlanmıştır.

Günümüzde bu değişime ayak uydurmakta başarılı olan devletler hızla gelişerek dünyanın zenginlik ve refahından en üst düzeyde yararlanmakta, başarısız olanlar ise ağırlaşan ve karmaşıklaşan ekonomik sorunlar altında ezilmeye başlamıştır. Bu nedenle, günümüzün hızla değişen ekonomik ve politik koşullarına uygun olarak, ileriye dönük doğru politikaların belirlenmesi ve bu politikaların başarılı olarak uygulanabilmesi çok önemli hale gelmiştir.

Türk tarihi incelendiğinde geçmişteki başarıların arkasında iyi yetişmiş bilge adamların bulunduğu görülmektedir. Dünyadaki gelişmelerin yakından takip edilmesi, gelecekle ilgili gerçekçi öngörülerin belirlenmesi ve doğru politikalar üretilebilmesi için farklı köken, disiplin ve görüşlere sahip dinamik araştırmacıları bir çatı altında toplanması ve uygulanabilir gerçekçi fikirlerin üretilmesi gerekmektedir.

SEPAM olarak Vizyonumuz gerçekçi fikirlerin ile alternatif politikalar üretmek ve bu politikaları üretebilecek ve uygulayabilecek kadroları yetiştirmektir.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi