Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)

Araştırma Merkezleri | Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi | Kurullar | Etkinlikler | Duyurular | Basında YDÜ-KTAM

Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi’ne hoş geldiniz,

Yakın Doğu Üniversitesi Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM), Kıbrıs’ın kültürel, sosyal, ekonomik ve siyasal geçmişinin disiplinlerarası araştırma yöntemleri ile incelenerek, elde edilecek veri ve sonuçları ulusal ve uluslararası akademik çevrelerin yanısıra yerel ve dünya kamuoyu ile paylaşmak, ve buna yönelik akademisyen ve akademi dışı araştırmacıların katılacağı, panel, konferans, sempozyum ve atelye çalışması gibi bilimsel toplantılar düzenleyerek Kıbrıs Tarihi araştırmalarını teşvik ve desteklemek amacıyla 2013 yılında kurulmuştur.

YDÜ-KTAM, ana hedeflerine ulaşmak ve bunu sürekli kılmada Yakın Doğu Üniversitesi’nin tüm akademik birim ve merkezleri ile işbirliğine açık olduğu gibi, KKTC’nin tüm kurumlarını, yerel yönetimleri ve sivil-toplum örgütlerini dayanışma içinde çalışabileceği doğal ortaklar sayar. Özellikle Üniversite-Kent ve Kent İdaresi etkileşimi ile işbirliğini önemseyen KTAM, Kıbrıs’ın geçmişinin çok boyutlu olarak araştırılması için tüm yerel idareler ile ortak projeler üretmeyi en önemli misyonlarından kabul eder. Bu bağlamda YDÜ-KTAM’ın uzun vadeli hedeflerinden biri de, kuruluşunu tamamladıktan sonra, geleneksel ve iki yılda bir olmak üzere bir Uluslararası Kıbrıs Tarihi Sempozyumu düzenlemektir.

Kıbrıs Tarihi Araştırma Merkezi’nin çalışmaları bunlarla sınırlı olmayacaktır. Merkez, üniversitemizin tüm fakültelerine açık olmak üzere Kıbrıs’ın geçmişinden kültürel, sosyo-ekonomik ve siyasal kesitler sunacak seçmeli dersler açarak, öğrencileri akademik olarak desteklemeyi de amaçlamaktadır.

Yrd.Doç.Dr. Hasan Samani
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi(YDÜ-KTAM) Başkanı

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi