Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Adli Tıp Anabilim Dalı

Anabilim Dalları | Fakülte Sayfası | Neden Biz | Yönetim | Koordinatörler | Akademik Takvim | Akademik Faaliyet | Beyaz Gömlek Giyme Töreni | Dersler | Laboratuvarlar | Tıp Dergisi | Hastane | Açılış Töreni Videoları | Üyelikler | Kaynakça

Doç.Dr.
Çetin Lütfi BAYDAR

Anabilim Dalı Başkanı

YDU Tıp Fakültesi Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Tarihçe

Adli Tıp Anabilim Dalımız 2010 yılında Dr. Çetin Lütfi Baydar tarafından kurulmuştur. Kuruluşundan sonra KKTC’ndeki mahkemeler, savcılık ve bağlı hizmet veren kolluk birimleri ile ayrıca gerçek kişilerin ya da vekillerinin başvurularında adli tıpla ilgili konularda istenen adli tıbbi muayene ve rapor düzenleme, adli tıp bilirkişiliği ile otopsi hizmetlerini vermeye başlamıştır. Adli Tıp Anabilim Dalımızda Tıp Fakültemiz dönem 3 dersleri ve dönem 5 stajı, Diş Hekimliği Fakültemiz dönem 5 adli tıp dersleri ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu dönem 2 Tıbbi Etik dersleri verilmektedir.
Yer ve Kapasite
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinde yer alan Adli Tıp Anabilim Dalımızın bir adet otopsi salonu, bir adet cenaze işlemleri odası, bir adet adli tutanak odası ve bir adet cenaze yakınları için bekleme salonu bulunmaktadır.

Anabilim Dalı Çalışma Alanları

Her türlü yaralanma ve zehirlenmeler, trafik ve iş kazaları, aile içi şiddet, çocuk istismarı ve ihmali, cinsel saldırılar, insan hakları ihlalleri gibi konularda adli tıbbi değerlendirme muayene ve/veya dosya incelemesi ile adli tıp raporu düzenlenmesi
Adli ölü muayenesi ve otopsi
Kemiklerden kimlik tayini (fasiyal rekonstruksiyon) ve ölüm nedeni belirlenmesi
Ölüm nedeni, mekanizması ve ölümle ilgili diğer konuların değerlendirmesi
Ceza sorumluluğu değerlendirmesi
Hak ehliyeti, fiil ehliyeti, temyiz gücü, vasi atanması, yasal danışmanlık değerlendirmesi
Yaş Tayini
Cinsel saldırı-istismar muayeneleri ve ruhsal durum bozukluğu değerlendirmesi
Adli belge incelemesi (yazı ve imza karşılaştırması, evrakta sahtecilik)
Malpraktis (Tıbbi uygulama hataları) değerlendirmesi
Tedavi Masrafları ve Tazminat Hesaplamaları
Uyuşturucu / uyarıcı madde kullanımı değerlendirmesi

Akademik Personel
Doç. Dr. Çetin Lütfi Baydar

Otopsi Teknisyeni
Nuri Göktürk

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi