Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Tanıtım ve Halkla İlişkiler Merkezi

Kuruluş
Yakın Doğu Üniversitesinde Tanıtım ve Halkla İlişkiler merkezi, müdürü ve dört Üniversite temsilcisi ile aktif olarak hizmet vermektedir

Kurum içinde tüm öğrenciler ile akademik- idari personel ve kampuslerdeki tüm işletmelerin çalışanları; kurum dışında ise gelecekteki öğrenciler ve aileleri, tüm öğretim kurumları, üniversiteye giriş sınavı için öğrenci hazırlayan özel dershaneler, gençlik örgütleri ve sivil toplum kuruluşları, Türkiye ve diğer ülkelerdeki üniversite duyarlısı kesimler , medya kuruluşları ,Tanıtım ve Halkla İlişkiler Merkezinin hedef kitlesi ve ilgi alanıdır.

Üniversitede gerçekleştirilen bilimsel, sosyal ve kültürel etkinliklerle ilgili hazırlık, afiş ve davetiye, ulaşım, konaklama, ağırlama ve bu etkinliklerin duyurulması Tanıtım ve Halkla İlişkiler Merkezinde yapılmaktadır.

Merkezimiz, Üniversitemizin Türkiye Tanıtımında Türkiye Temsilcilikleri ile ortak bir çalışma yürütmektedir. Kıbrıs, Türkiye ve diğer ülkelerdeki fuarlarda temsil ve tanıtım çalışmaları; bu çalışmalarda kullanılan broşür ve cd gibi malzemelerin hazırlanması; öğrencilere yönelik oryantasyon programları; personele yönelik hizmetiçi eğitim ve oryantasyon programlarına destek verilmesi de Tanıtım ve Halkla İlişkiler Merkezinin görevleri arasındadır.

Üniversiteyi ziyaret eden öğrenci gruplarının bilgilendirilmesi; zaman zaman rektörlük konuklarına rehberlik edilmesi de Tanıtım ve Halkla İlişkiler Merkezi tarafından sağlanmaktadır. Medyadan gelen her türlü talep Tanıtım ve Halkla İlişkiler Merkezince karşılanmakta, yayınlar izlenmekte ve arşivlenmektedir. Yakın Doğu Üniversitesiyle ilgili haberler basın bültenleriyle medyaya aktarılmaktadır. Üniversite Etkinlik programlarının aylık olarak hazırlanması ve tüm birimlere dağıtılması ve ayrıca ; web sitesinde duyurulması hedeflenmektedir.

Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi, Sinema Yakındoğu, Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi salonlarındaki etkinlikler Tanıtım ve Halkla İlişkiler Merkezinin koordinasyonuyla gerçekleşmektedir.
Bununla birlikte Üniversitenin toplum yararına düzenledikleri aktivitelerin medya aracılığı ile duyurulması ve halkımızın katılımının sağlanması Tanıtım ve Halkla İlişkiler Merkezinin yaptığı, etkinlikler arasındadır.

Misyon
YDÜ Tanıtım ve Halkla İlişkiler Merkezi, üniversitemize bağlı birimlerde gelişen bilimsel, akademik, kültürel ve sportif gelişmelerin derlenmesi ve paylaşıma hazır hale getirilmesini amaçlamaktadır. Tanıtım ve Halkla İlişkiler Merkezi, yurt içi ve yurt dışında gelişen ve kurumu ilgilendiren gelişmeleri, paydaşlarını ve muhataplarını, zamanında, doğru, güvenilir, tarafsız, etik değerlere uygun ve yasal sınırlar içerisinde, en modern bilgi-iletişim yöntemlerini kullanarak iletişim fonksiyonlarını yerine getirmek için vardır.

YDÜ Tanıtım ve Halkla İlişkiler Merkezi, öncelikle Yakındoğu Üniversitesi’ni dışarıya tanıtmak ,Yakın Doğu Üniversitesi’nde meydana gelen ve kamuoyunu ilgilendiren olaylar ve gelişmeler hakkında kamuoyunu bilgilendirmek, bilimsel gelişmeleri duyurmak, Yakın Doğu Üniversitesi’ni, öğrenci adaylarına ve diğer öğretim kurumlarına tanıtmak ve basın yayında çıkan ve Yakın Doğu Üniversitesi’ni ilgilendiren haberler konusunda Yakın Doğu Üniversitesi Yönetimi’ni bilgilendirmek için vardır.

YDÜ Tanıtım ve Halkla İlişkiler Merkezi, Yakın Doğu Üniversitesi’nin öğrenci ve öğretim üyelerine üniversitenin işleyişini,fiziki yapısını, olanaklarını ,faaliyetlerini etkin bir biçimde tanıtımını gerçekleştirmek ,üniversite içi işleyişte birimler arası iletişimi sağlamak, yapılacak organizasyon ve gerçekleştirilecek faaliyetlere lojistik destek sağlamak, basında ve kamuoyunda Yakın Doğu Üniversitesi’ne bakış açısını belirlemek ,üniversitenin vermiş olduğu hizmeti ve yapmış olduğu faaliyetleri en doğru şekilde kamuoyuna sunmak ve uluslar arası düzeyde Yakın Doğu Üniversitesi’nin dışarıya açılan penceresi olmak için vardır.

YDÜ Tanıtım ve Halkla İlişkiler Merkezi, uzman bir kadro ile Yakın Doğu Üniversitesi’nin sahip olduğu değerlerin, cumhuriyet ve demokrasiye bağlılık ilkeleri doğrultusunda, dürüst, insan haklarına saygılı, yasa ve yönetmeliklere bağlı, bilimsel, güvenilir, modern ve yeniliklere açık, ulusal ve uluslararası değerlere saygılı, şeffaf, hızlı, etkin, Yakın Doğu Üniversitesi’nin tüm birimlerine eşit mesafede, güler yüzlü bir biçimde tanıtımını yapabilmek için vardır.

Vizyon
YDÜ Tanıtım ve Halkla İlişkiler Merkezi, Yakın Doğu Üniversitesi’ni sosyal kültürel ve bilimsel anlamda dünya çapında tanınan, kabul gören ve tercih edilen bir statüye kavuşturabilmek için gerekli, iletişim faaliyetlerinin yerine getirilmesinde uyulacak olan değerlerde ve kullanılacak yöntemlerde öncü ve yenilikçi olmayı hedefler.

YDÜ Tanıtım ve Halkla İlişkiler Merkezi’nin vizyonu, kurumun ulusal ve uluslararası platformda doğru, hızlı, güncel,etkin ve proaktif bilgi akışını sağlamaktır.

YDÜ Tanıtım ve Halkla İişkiler Merkezi’nin vizyonu; etkinliği, faaliyetleri ve ilişkilerindeki yaklaşımı ile Yakın Doğu Üniversitesi’nin ulusal ve uluslararası düzeyde saygın tercih edilen üniversiteler arasında olmasını sağlamaktır.

YDÜ Tanıtım ve Halkla İlişkiler Merkezi’nin vizyonu ,Yakın Doğu Üniversitesi’nin etkin bir biçimde tanıtımını yaparak, Yakın Doğu Üniversitesi’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye ve üçüncü dünya ülkelerinde en çok tercih edilen, uluslararası düzeyde en çok tanınan üniversiteler arasında olmasını sağlamaktır.

YDÜ Tanıtım ve Halkla İlişkiler Merkezi’nin vizyonu, Yakın Doğu Üniversitesi’nin hizmet ve eğitim alanlarında yapılan çalışmalar ile gelişen olayları, her türlü iletişim aracını kullanarak dünyada, Türkiye’mizde,ülkemizde ve Yakın Doğu Üniversitesi’nin çağdaş,modern kampüsü içerisinde,en iyi biçimde, zamanında ve doğru bir biçimde duyurmaktır.

Tanıtım ve Halkla İlişkiler Merkezi (THİM)’nin sahip olması gereken değerler şu şekilde belirtilmiştir:

Doğru , Şeffaf , Zamanlı , Hızlı , Etik Değerlere Saygılı, Takipçi, Alanında Uzman ve Öncü, Tarafsız, Ulaşılabilir, Yasa ve Yönetmeliklere Bağlı, Bilimsel, Güvenilir, Çağdaş ve Yeniliklere Açık, Etkili, Güleryüzlü ve Kibar.

Tanıtım ve Halkla İlişkiler Merkezi Yönetimi
Tel: +90 (392) 444 0 NEU / 422
+90 (392) 680 20 41

Tanıtım ve Halkla İlişkiler Merkezi İletişim

E-posta: tanitimneu.edu.tr

Tel: +90 (392) 444 0 938
Faks: +90 (392) 680 20 43
Çağrı Merkezi 1: +90 (392) 223 64 64 / 422
Çağrı Merkezi 2: +90 (392) 680 20 00

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi