Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Rektör'den Mesaj

Prof. Dr. Ümit HASSAN

Değerli Arkadaşlar,

(Değerli Arkadaşlar» diye hitap edişimi okudunuz, şimdi hemen şu izleyen satırlara göz gezdirmeye ne kadar devam edeceksiniz…)

«Başlamak bitirmenin yarısıdır» demiş halkımız, bu sözün atasözü şekline bürünmesi bir ‘iş’in tamamlanmasına yönelik, malûm.

Biz, bu söyleşimiz için uyarlarsak aynı öğüdü, sanırım, hiç de yanlış olmaz. Çünki, söz konusu olan, sadece bu cümleleri okumak değil; Yakın Doğu Camiasına katılırsanız eğer, bitirmenin, me’zun olmanın da yarısına geleceksiniz.

O kadar kolay mı yükseköğrenim; Yakın Doğu’dan me’zun olmak? Tabiî ki hayır. Ama, Yakın Doğu’lu olmak, bu hayat tarzına adım atmak Me’zuniyet yolunda iş’in yarısını tamamlamak demektir: Kazanılacak azîm, edinilecek özgüven, kavuşulacak sıcak ortam, kendinizi iyi hissetmediğiniz günde her tür sıkıntının giderileceği ender bulunur bir ortama sahip olacağınız için.

Yakın Doğu’lu olmanın, bu hayat tarzına katılmanın herkes için sağlayacağı temel bu.

Bu temel üzerinde, eğitim, akademik faaliyet, 60’ın üzerindeki gençlik, kültür ve spor kulübü hep birlikte sizi bekliyor olacak.

Web’de de, görmeden inanmakta belki zorluk çekeceğiniz yetkinlikte dev bir eğitim kampüsü, fizikî ve toplumsal koşulların hiçbir emsal üniversite ile karşılaştırılamayacağı bir üniversite Yakın Doğu.

Bu son cümle sizlere iddialı gelebilir. Varsın gelsin şimdilik. Çünki ilerde aynı şeyi, sizler de, Yakın Doğu’lu olmaya aday, sizden genç arkadaşlarınıza söyleyeceksiniz.

‘Üniversite’ sözcüğünün kelime geçmişine, etimolojisine baktığımızda, «Bir’e dönük olma, bir olarak mevcut bulunma» kök anlamına ulaşırız. Bunun, toplumsal karşılığı, hiç şüphesiz, yukarıda kısaca belirttiğimiz, hayat’ı kavrama, hayat tarzı’nı uyumlu ve beraberce yaşama demektir.

Bu hayat tarzı, eğitim sürecinde; günler, aylar ve yılları yaşarken tekrar edelim, özgüven taşımak; me’zuniyet sonrasında da bu iyi-güzel-doğru birikimden hareketle, hayatın değişik boyutlarına hazır olmak ve başarıya koşmak demektir. Sözkonusu ‘Bir’e dönük varolma, Yakın Doğu’lu olma böyledir.

Yoksa, her bireyin aynı düşünceye sahip bulunması, farklı eğilim ve beğenilenlerin eksilmesi, bilimsel deyişle değişik ‘dünya görüşleri’nin törpülenerek, birbirine benzer genç insanları yaratmak demek değildir. Hiç de öyle değildir.

Ortak nokta, karşılıklı saygı, güven ortamı, iyi-güzel-doğru’ya arama yolunda dostça ‘Bir’ arada bulunmaktır.

İşte ancak böyle bir anlayış ‘birey’ olarak, ayrı nitelikte birikimlere yönelecek, farklı yetenek ve meziyetlerde yetişecek bir yüksek öğrenim gençliğine ortam hazırlayabilir.

‘Birey’ olma, bunun için gerekli özgür ortamın mevcudiyeti ile gelişir. Sizlerin de bildiği gibi, «Sizler ‘birey’siniz, yola koyulun, hadi arkadaşlar» demekle olmaz.

Biraz eski gözüyle bakılan bir sözcük ama, yeni deyişlerde karşılığı yok, sözünü ettiğimiz ‘beşerî’ potansiyelin temellerini, işleyişini, geleceğini; kısacası, dün-bugün-yarın’ını Kurucu Rektörümüz Suat Hoca’ya borçluyuz. Resmî sesleniş gereği olarak ifâde edersek, Kurucu Rektör Dr. Suat İrfan Günsel’e.

Dr. Suat İ. Günsel’i, sadece uzaktan, web’den, her tür bilgisel yazıdan öğrenenler, hem kendisini ve hem de Yakın Doğu’yu tam bilemezler. Suat Hoca, dünya işi olarak söyleyelim ve hissî bir ifâde ile seslenelim, «tek bir ağaç yok iken» var etmiştir. Yakın Doğu’yu.

Üç bine varan Yakın Doğu’lu çalışanının katkılarını azımsamamak hiç mümkün olur mu? Tabiî ki hayır. Ama Kurucu Rektörümüzün açtığı, yürüttüğü, Yakın Doğu’yu daha da yeni ufuklara dönüştürecek olan öz-varlığının devamı gerçek ‘birey’leri yetiştirmesi, başlangıçtan bugüne, o binlerce Yakın Doğu’lunun yolunu açmıştır.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi