Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

İç Hastalıkları (Dahiliye) Anabilim Dalı

Anabilim Dalları | Fakülte Sayfası | Neden Biz | Yönetim | Koordinatörler | Akademik Takvim | Akademik Faaliyet | Beyaz Gömlek Giyme Töreni | Dersler | Laboratuvarlar | Tıp Dergisi | Hastane | Açılış Töreni Videoları | Üyelikler | Kaynakça
Dahiliye
BÖLÜMLER
Endokrinoloji I Hematoloji I Medikal Onkoloji I Gastroentoloji I Nefroloji I Romatoloji I Genel DahiliyeProf.Dr.
Tümay SÖZEN
Anabilim Dalı Başkanı

Prof.Dr.
Soner DUMAN
Öğretim Üyesi

Prof.Dr.
Ahmet Uğur YILMAZ
Öğretim Üyesi

Prof.Dr.
Servet AKAR
Öğretim Üyesi

Prof.Dr.
Fatih DEMİRKAN
Öğretim Üyesi

Doç.Dr.
Ali İbrahim SHORBAGİ
Öğretim Üyesi

Yrd.Doç.Dr.
Serap Soytaç İNANÇLI
Öğretim Üyesi

Yrd.Doç.Dr.
Mehtap TINAZLI
Öğretim Üyesi

Yrd.Doç.Dr.
Düriye Deren OYGAR
Öğretim Görevlisi

Uzm.Dr.
Deniz GRANİT
Öğretim Görevlisi

Uzm.Dr.
Özlem GÜRKUT
Öğretim Görevlisi

Uzm.Dr.
Gönül Işık ŞAHLI
Öğretim Görevlisi

İç Hastalıkları (Dahiliye) Anabilim Dalı

Anabilim dalı 7 haziran 2010 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalından Nefroloji , Hematoloji, Gastroenteroloji Onkoloji , Genel Dahiliye yan dal uzman araştırma görevlileri ve öğretim üyeleri, daha sonra 16 Haziran 2010 da İç Hastalıkları ve Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr F. Tümay Sözen, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı olarak gelmiş ve onun liderliğinde İç Hastalıkları Anabilim Dalının kuruluşuna destek olmuşlardır. Bu öğretim görevlileri ve öğretim üyeleri; Nefroloji diyaliz, gastroenterolji endoskopi ünitesinin ve Hastane Klinik laboratuvarının oluşturulmasında danışmanlık hizmeti vermişler, hasta muayene etmişler ve temmuz 2010 da açılmış olan yataklı servislerde yatan hastaların takiplerini üstlenmişlerdir. Kasım 2010 da Yr Doç Dr Ayman Abudalal, Yrd.Doç. Dr. Ufuk Gençalp ve Ocak 2011 de Yrd.Doç.Dr. Mehtap Tınazlı, önce aralıklı ve daha sonra ağustos 2011 de tam gün olarak çalışan Gastroenterolog Doç. Ali İbrahim Shorbagi ekibe katılmıştır. Hacettepeden Romatolog Yrd.Doç.Dr Ali Akdoğan iki haftada bir Romatoloji Hastalarını görmeye başlamış olup halen de bu görevini sürdürmektedir. Mart – Mayıs 2011 aylarında Endokrinolog Prof. Dr. Miyase Bayraktar geçiçi olarak çalışmıştır. Ağustos 2011 İç Hastalıkları ve Endokrinoloji uzmanı Yrd.Doç.Dr. Serap Soytac İnançlı ve Eylül 2011 de Doç. Dr. Ş.Gül Öz bölümümüzde çalışmaya başlamıştır. Dr. Ayman Abudalal Aralık 2011de Kazandığı YUS sınavı ile Hacettepe Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefrolojide Yan dal uzmanlığı eğitimi almak üzere aramızdan ayrılmıştır
Bu devamlı kadroya ilave olarak Hacettepe Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD dan onkolog Prof.Dr. Evren Özdemir, Prof.Dr. Şuayip Yalçın, Doç. Dr. Mustafa Erman dönüşümlü olarak Onkoloji polikliniğinde onkoloji hastalarını görmekte ve servislerde yatan hastaları konsulte etmektedir. HacettepeTıp Fakültesi İç Hastalıkları AD dan Hematolog Prof. Dr. Hakan Göker belli aralıklarla gelerek ilgili hastaları görmekte ve servislerde hasta konsülte etmektedirler.
Anabilim Dalımız Başkanı Prof. Dr F. Tümay Sözen, aynı zamanda Dahili Bilimler Başkanı olup yardımcısı Doç. Dr. Ş.Gül Özdür.

Dr. Sözen Yakın Doğu Üniversitesi Araştırma Etik Kurulunda üye, Yakın Doğu Tıp Dergisinde Dahili Bilimler Editörü, JCI “Çalışanların Nitelikleri” Kurulunda üye, Dr. Mehtap Tınazlı Acil Servis Sorumlu Konsultan Hekimi, Dr. Ali İ. Shorbagi Tıp Fakültesi IV sınıf İç Hastalıkları Staj yöneticisidir.
Ekibimizde yer alan Hemşire Zöhre Mındıkoğlu yataklı servislerde ve polikliniğimizde Diyabet eğitimi ,Hemşire Figen Koçak anlaşmalı büyük oteller ve restoranlarda Tüberkuloz taramalarında aktif olarak çalışmaktadırlar. Adı geçen hemşirelerimiz ve diğer hemşiremiz Ayşe Avcıbaşı, Romatoloji hastaları için kullanılan BASDAI formların doldurulması işlemini de yürütmektedirler.
Anabilim Dalımız de Tiroid ultrasonları ve Tiroid İnce İğne Aspirasyon Biopsileri yapılmakta, Diyabetik Hastaların Dİyabetes Mellitus konusunda farkındalıklarının yaratılması için bir Diyabet Okulu açılması hazırlıkları sürdürülmektedir .
Anabilim Dalımız doktorları Yataklı servislerde yatan hastaların takibi, polikliniklerde hasta görülmesi, başka Anabilim Dalına ait yataklı servisler yatan veya polikliniklerde görülen hastalara konsultasyon hizmetleri de vermektedir .
Anabilim Dalı elemanlarımız zaman zaman yerel veya ulusal TV ve radyolarda, toplum sağlığı açısından bilgilendirici konuşmalar yapmakta veya basılı medya kanalı ile de yazılar yayınlamaktadırlar.

Anabilim dalı elemanlarımız Tıp Fakültesinde ve Sağlık Bilimleri Fakültesinde dersler vermektedirler.

Anabilim Dalımız elemanları bu dersler dışında, ayrıca IV Sınıf İç Hastalıkları stajyerlerine çok sayıda Clinical Tutorial( Klinik Dersler) ve (Bed- Side Teaching) Hasta Başı Eğitimleri yapmışlardır.

Anabilim Dalımızın Eğitim Programı içinde mecmua saatleri, ve seminerler yer almakta Radyoloji Eğitim saatleri yapılmaktadır .

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi