Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Uluslararası Etkinlikler

Akreditasyonlar, Kurumsal ve Bireysel Üyelikler | Ülkeler ve Yakın Doğu | Uluslararası Örgütler ve Yakın Doğu | Uluslararası Etkinlikler | Mevlana Protokolleri

Akdeniz Bölgesinde Deprem Felaketi ve Riski Uluslararası Konferansı
Akdeniz Bölgesinin Çevresel Sorunları Konferansı
Akdeniz Havzasında Su Konusunda Bölgesel Konferans
Akdeniz'de İslam Medeniyeti Konferansı
Akdeniz Ülkelerindeki Su Problemleri Konferansı
Dede Korkut ve Geçmişten Geleceğe Türk Destanları Sempozyumu
Dünya Çiftçiler Birliği Akdeniz Komitesi Toplantısı
1. Dünya Eğitim Bilimleri Konferansı
2. Dünya Eğitim Bilimleri Konferansı
3. Dünya Eğitim Bilimleri Konferansı
4. Dünya Eğitim Bilimleri Konferansı
1. Dünya Eğitim Teknolojileri Konferansı
2. Dünya Eğitim Teknolojileri Konferansı
2. Dünya Bilişim Teknolojileri Konferansı
I. Dünya Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Hastalıklar Sempozyumu
XI. Eğitim Bilimleri Kongresi
Fûzulî ve Türk Sanat ve Kültür Dünyasına Etkisi Sempozyumu
ICCI 2004: Uluslararası İşlemsel Zeka Konferansı
ISEECE 2001: I. Uluslararası Elektrik Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu
ISEECE 2004: II. Uluslararası Elektrik Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu
ISEECE 2006: III. Uluslararası Elektrik Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu
Kıbrıs’ın Dünü Bugünü ve Geleceğe İlişkin Vizyonu Konferansı
Leonardo Evrensel Deha Sergisi
Mevlana’nın Mirası Uluslararası Semineri
IV. Mühendislik Dekanları Konseyi Toplantısı
NEU-CEE 2001 Uluslararası Elektrik Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu
NEU-CEE 2004 Uluslararası Elektrik Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu
IV.Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Uluslararası Kongresi
7. Türk Dünyası Ekonomi, Bilişim ve Kültür Forumu
Uluslararası Deprem ve Yer Bilimleri Konferansı
I. Uluslararası Çocuk ve Spor Kongresi
II. Uluslararası Çocuk ve Spor Kongresi
I. Uluslararası E-Sağlık ve Telemedicine Konferansı
I. Uluslararası Hadis İhtisas Sempozyumu
I. Uluslararası İngilizce Dil Eğitimi (ELT) Konferansı
I. Uluslararası Kaşgarlı Mahmut Dil ve Edebiyat Sempozyumu
II. Uluslararası Kıbrıs Türk Milli Mücadelesi ve Bu Mücadelede TMT’nin Yeri Sempozyumu
II. Uluslararası Türk Dili ve Türk Halk Edebiyatı Sempozyumu
IV. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi
VII. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı
7. Uluslararası Güç Mühendisliğinin Tekniki ve Fiziki Problemleri Sempozyumu
Uluslararası "Çevre: Yaşam ve Sürdürülebilirlik" Konferansı
Uluslararası Fotoğraf Günleri (1.2.3.4.5.6.7.8.)
Uluslararası Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Konferansı
Uluslararası Eski Haritalar Sergisi
Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi
1. Uluslararası Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliğinde Yeni Gelişmeler Konferansı
2. Uluslararası Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliğinde Yeni Gelişmeler Konferansı
3. Uluslararası Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliğinde Yeni Gelişmeler Konferansı
XI. Uluslararası Edebiyat Şöleni
21. Yüzyılda Medya Stratejileri: Beklentiler, Sorunlar Konferansı

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi