Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon A.D.

Anabilim Dalları | Fakülte Sayfası | Neden Biz | Yönetim | Koordinatörler | Akademik Takvim | Akademik Faaliyet | Beyaz Gömlek Giyme Töreni | Dersler | Laboratuvarlar | Tıp Dergisi | Hastane | Açılış Töreni Videoları | Üyelikler | Kaynakça

Yrd.Doç.Dr
Pembe Hare YİĞİTOĞLU
Öğretim Üyesi

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (FTR) fiziksel bozukluk veya özürlülük yaşayan veya yaşaması muhtemel bireylerin işlevsel yeteneklerini yeniden kazandırmayı ve yaşam kalitelerini arttırmayı hedefleyen tıpta uzmanlık dalıdır. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzman hekimleri (fiziyatristler) 6 yıllık Tıp Fakültesi eğitimini takiben 4 yıl süresince Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında uzmanlık eğitimi alırlar ve kaslar, kemikler, eklemler, yumuşak dokular ve sinir sistemine ait çeşitli hastalıkların tanı ve tedavilerinden sorumludurlar. Bu hastalıklar arasında dejeneratif ve inflamatuar kas iskelet sistemi hastalıkları (romatoid artrit, ankilozan spondilit, psöriatik artrit gibi), yumuşak doku romatizmaları, osteoporoz, lokal kas ve yumuşak doku travmaları, nörolojik hastalıklar (inme, omurilik yaralanmaları, kafa travması, multipl skleroz, Parkinson hastalığı, periferik sinir yaralanmaları, doğumsal ve genetik geçişli kas hastalıkları gibi), ortopedik hastalıklar (fraktür, subluksasyon, eklem protezleri, amputasyonlar gibi), spor yaralanmaları, pulmoner hastalıklar ve çocukluk çağında görülen çeşitli romatizmal hastalıklar ve santral sinir sistemini etkileyen hastalıkların rehabilitasyonu yer almaktadır. Bölümümüzde, iki öğretim üyesi, iki fizyoterapist, bir hemşire ve bir hasta danışmanından oluşan deneyimli ve eğitimli kadrosu ve modern fizik tedavi ünitesi ile çağdaş sağlık hizmeti sunulmaktadır. Termoterapi (ısı tedavisi), kriyoterapi (soğuk tedavisi), elektroterapi (elektrikle tedavi), hidroterapi (su ile tedavi), fototerapi (ışık ile tedavi), magnetoterapi gibi fiziksel ajanlarla tedaviler, traksiyon, manipulasyon, mekanoterapi yöntemleri ve egzersiz tedavileri uygulanmaktadır. Kas, eklem içi ve çevresi ile diğer yumuşak dokulara (tendon, tetik nokta, ganglion kisti, nöroma, bursa gibi) lokal enjeksiyonlar yapılmaktadır. Son yıllarda tanınmış bölgesel amaçlı tedavide kullanılan bir bantlama yöntemi olan kinesiotaping, bel-boyun ve sırt ağrıları gibi çok sık rastlanan sağlık problemlerinin yanı sıra çeşitli ortopedik ve nörolojik problemlerde de kullanılmaktadır. Vücut dışında oluşturulan güçlü ses dalgalarının elipsoid şeklindeki bir çelik çanak vasıtasıyla vücudun istenilen bir bölgesinde odaklanmasına dayanan yeni bir tedavi şekli olan ESWT (extracorporeal shock wave therapy), kısaca şok dalga tedavisi, tenisçi/golfçü dirseği, topuk dikeni, omuz ağrıları, psödoartrozlar (kaynamayan kırıklar) gibi ortopedik hastalıkların tedavisinde kullanılabilmektedir. Ünitemizde bunlara ek olarak nörolojik rehabilitasyon, ortopedik rehabilitasyon, spor yaralanmaları, el rehabilitasyonu, pediatrik rehabilitasyon ve gebelik egzersizleri gibi konularda da hizmet sunulmaktadır.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ünitemizde Bulunan Cihazlar

Ultrason / Kısa dalga diatermi / Analjezik (ağrı giderici) akımlar (TENS, interferansiyel akım, vakum interferans, diadinamik akım) / Elektrik stimülasyonu / Lazer / Infrared / Sıcak – soğuk paketler / Parafin banyosu (el ve ayaklar için) / Pnömotik kompresyon cihazı / Çalkantılı havuz (kol ve bacaklar için) / Dört hücre galvani / Servikal (boyun) traksiyon / Lomber (bel) traksiyon / ESWT / Tilt table / Standing frame / Ağırlık Çalışma Aleti (Bioforce) / Magnetoterapi / Kol ergometresi / el dinamometresi / Egzersiz bisikleti / Makara sistemi / Omuz çarkı / Parmak merdiveni / Theratube ve theraband / Ağırlık setleri / Paralel bar / Egzersiz Merdiveni / Egzersiz ve pilates topları / Yürümeye yardımcı cihazlar (walker, kanadien, koltuk değneği)

Eğitim ve Araştırma Faliyetleri

2011-2012 döneminde Anabilim Dalımızın Tıp Fakültesi dönem 3 öğrencilerine dersleri bulunmaktadır. Eğitim programları dahilinde haftada 1 kez klinik içi konsey, haftada bir Nöroloji Anabilim Dalı ile birlikte literatür ve seminer saati düzenli olarak yapılmaktadır. Vaka tartışmaları günlük düzenli eğitim faliyetlerimiz arasındadır. Anabilim Dalımızca Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi 2011-2012 programı çerçevesinde 13 Ocak 2011 tarihinde İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Nurten Eskiyurt ve Prof. Dr. Ayşe Karan’ın konuşmacı oldukları “Ürojinekolojik Rehabilitasyon” konulu panel düzenlenmiştir.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi