Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

ANATOMİ ANABİLİM DALI

Anabilim Dalları | Fakülte Sayfası | Neden Biz | Yönetim | Koordinatörler | Akademik Takvim | Akademik Faaliyet | Beyaz Gömlek Giyme Töreni | Dersler | Laboratuvarlar | Tıp Dergisi | Hastane | Açılış Töreni Videoları | Üyelikler | Kaynakça

Prof. Dr.
N.Sezgin İLGİ

Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr.
Selda ÖNDEROĞLU
Öğretim Üyesi

Yrd.Doç.Dr
Sevda LAFÇI
Öğretim Üyesi

Anatomi Anabilim Dalı

Anatomi insan vücudunu oluşturan yapıların normal şekil, yapı, pozisyon ve fonksiyonları ile aralarındaki ilişkiyi inceleyen tıp dalıdır.

Makroskopik ve Mikroskopik Anatomi olarak ikiye ayrılır. Makroskopik Anatomi ise kendi içinde Yüzeysel, Bölgesel, Sistematik ve Komperatif olarak dörde ayrılmaktadır.

Biz fakültemizde sistematik anatomi uygulamaktayız. Bu uygulamada sistemleri oluşturan tüm olumşumların yapıları, komşulukları, fonksiyonları, damar ve sinirleri birlikte incelemektedir.

Anatomi tıbbin temel derslerinden birisidir. Hekim adaylarına insan vücüdunun yapısını detaylı bir şekilde anlatan bilim dalıdır. İyi bir hekim olmak için önce normal insan yapısını bilmek gerekmektedir. Normal yapı ne kadar iyi bilinirse, normalin dışında olan yapılarıda ayırt etmek o kadar kolay olacaktır.

Tıp öğrencilerine verdiğimiz anatomi derslerinin ileride onların klinik eğitimine bir temel oluşturması amaçlanmakta ve bu nedenle klinik ve fonksiyonel anatomi ön planda tutulmaktadır. Anatominin ezberlenmesi yerine anatomik bilgilerin klinik problemlerin çözümünde mantıklı bir şekilde kullanılması daha faydalı olacaktır.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi