Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

ENFEKSİYON HAST.ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ A.D.

Anabilim Dalları | Fakülte Sayfası | Neden Biz | Yönetim | Koordinatörler | Akademik Takvim | Akademik Faaliyet | Beyaz Gömlek Giyme Töreni | Dersler | Laboratuvarlar | Tıp Dergisi | Hastane | Açılış Töreni Videoları | Üyelikler | Kaynakça


EnfeksiyonProf.Dr.
Nedim ÇAKIR
Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr.
Hüseyin Kaya SÜER
Öğretim Üyesi

Uzm. Dr.
Selin BARDAK ÖZCEM
Öğretim Görevlisi

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dersleri

Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği ve Klinik Mikrobiyolji Laboratuarı

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği 20 Temmuz 2010 yılından bu yana hizmet vermektedir. Enfeksiyon Hastalıkları misyonunda toplum sağlığı da göz önünde bulundurularak ortaya çıkabilecek salgın hastalıklar ile ilgili olarak sürekli olarak gözlem yapılmakta , bulaşıcı hastalıkları olan hastalar gerektiği şekilde tetkik ve tedavi edilmektedir. Poliklinik düzeyinde yapılan muayenelerde hastalarımızın dijital ortamda tüm kayıtları tutulmaktadır, poliklinik hizmeti İç Hastalıları Anabilim Dalı polikliniğinde verilmektedir. Enfeksiyon hastalıkları hekimi tarafından yatırılarak takibi yapılacak olan vakalar tek kişilik odalarda takip edilmektedir. Ayrıca hastanemiz bünyesinde yatırılarak takip edilen gerek servis gerekse yoğun bakım ünitelerinde , gereken vakalarda Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından izolasyon önlemleri uygulanmaktadır. Hastanemiz Enfeksiyon Kontrol Komitesi kuruluş ile birlikte çalışmalarına başlamış ve görev , yetki ve sorumluluklarının bilincinde hastane enfeksiyonlarının gelişimini önlemeye yönelik çalışmalarında bugüne kadar başarılı hizmetler vermişlerdir. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı ve Enfeksiyon Kontrol Hemşiresinden oluşan Enfeksiyon Kontrol Ekibi günlük yapılan servis ve mikrobiyoloji laboratuarı vizitleri ile hastanenin bakteri florasını takip ederek sürveyans çalışmalarını yaparlar. Antibiyotik kontrol komitesi tarafından kısıtlı antibiyogram bildirimi sonuçlarına göre hastanemizde kullanılacak antibiyotikler sürekli olarak takip edilir ve gerekli düzenlemeler yapılır. Enfeksiyon kontrol komitesi tarafından düzenli olarak verilen hizmet içi eğitimler ile hastane enfeksiyonlarının gelişmesinin önlenmesi amaçlanmaktadır.Klinik Mikrobiyoloji laboratuarında uygulanan kültür antibiyogram,mikroskobik incelemeler, serolojik tetkikler, Elisa testleri, IFA testleri, sperm analizleri, PCR, tuberküloz kültürü gibi rutin tetkiklerde hizmet verilmektedir. Kullanılan tam otomatize sistemler sürekli olarak kontrol edilmekte ve kalibrasyonları yapılmaktadır.

Enfeksiyon
I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi